Nyomtatás

Hirdetmény a nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására (Sopron, Újteleki u. 10.)

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

VI/ 65056/2012

HIRDETMÉNY

      nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítására

Kifüggesztés napja:   2012. október 20.

 

A helyiségek jellemző adatai:

 Fekvése:             Sopron, Újteleki u. 10.

 Alapterülete:         12 m2       

  Rendeltetése:      garázs

          

A bérleti jogviszony időtartama:   határozatlan

(amely indoklás nélkül, bármikor felmondható,

3 hónapos felmondási idő biztosításával.)


A bérlemény a megtekintett állapotában és felszereltséggel kerül bérbeadásra.            

A bérleti díj alsó határa: 4.000.-Ft/m2/év + ÁFA

(A szerződéskötési jogosultságot a licittárgyaláson a legmagasabb összegű, de legalább a hirdetményben megjelölt mértékű bérleti díj fizetésére ajánlatot tevő szerzi meg. Abban az esetben, ha a legmagasabb összegű ajánlatot többen is tartják, sorsolással történik a licit nyertesének megállapítása.)

 

A licittárgyaláson való indulás feltétele: 10.000.-Ft bánatpénz befizetése  a licittárgyalás napjáig, a licittárgyalás időpontját megelőzően, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Erste Bank Hungary Zrt. soproni fiókjánál vezetett 11600006-00000000-33229625.sz. számlájára, amely a vételárba beszámít. Visszalépés esetén a nyertes a befizetett bánatpénzét elveszíti. Az eredménytelen licitálóknak a bánatpénz teljes egészében visszajár.

A licitálónak akár magánszemélyként, akár gazdasági társaság tagjaként önkormányzatunk felé sem adó, sem egyéb pénzügyi (pld.: bérleti díj, adótartozás, stb.) tartozása nem lehet. Az erről szóló igazolásokat, összesen 3 db-ot,

a licit kezdetekor hiánytalanul be kell mutatni.


A licit tárgyalás helye és ideje: Sopron M.J. Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály (Sopron, Fő tér 1. II emelet)

                        2012. november 9. napján 9 óra 30 perckor

 

A helyiség megtekinthető : 2012. október 31-én 14 óra 30 perckor

 

Jelen  hirdetmény  l e v é t e l r e  kerül: 2012 november 9-én.

 

Sopron, 2012. október 15.              

 

Dr. Dobos József

jegyző2012. október 24. / Pályázati támogatások