Nyomtatás

2014-02-27 Kgy rendes ülés meghívó

 

40103-4/2014.

 

 

 cimer.jpg

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2014. február 27-én csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Napirendi pontok:


 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


 

1.

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Patzner Gábor ügyvezető

 

 

2.

Előterjesztés a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kötendő bérleti szerződésről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Kosztka László ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

3.

Előterjesztés a cséri mezőgazdasági területek bérbeadásáról


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

4.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről szóló 12/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

5.

Előterjesztés önkormányzati helyiségek hasznosítására kiírt pályázathoz kapcsolódó döntések meghozataláról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

6.

Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő Balf, Fő utca 111-123. számú házak előtti járdaszakasz és Fenyő téren lévő beépítetlen terület önkormányzati tulajdonba vételéről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

7.

Előterjesztés az önkormányzat ingatlan-árverésen gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 7410/3 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Hársfa sor 13.) tekintetében


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

8.

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlannál gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 635 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Várkerület 15.) tekintetében


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

9.

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (IIl. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

10.

Előterjesztés Sopron, Győri Kapu I-II. Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

11.

Előterjesztés a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal történő együttműködésről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

12.

Előterjesztés a Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf intézmény magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

13.

Előterjesztés a Központi Gyermekkonyha, a Széchenyi István Városi Könyvtár, a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék és a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

14.

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)


Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

15.

Beszámoló a 2013. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról


Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

16.

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2013. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          Tóth Éva, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság elnöke

                          Sass László, a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság elnöke

                          Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

                          Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

17.

Előterjesztés a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

18.

Előterjesztés a Soproni Múzeummal kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról


Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadók:           dr. Tóth Imre igazgató

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

19.

Előterjesztés a 292/2013. (X. 31.) Kgy. határozat, a 2013. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2013. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) Ör. keretében lefolytatott eljárásokról

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

20.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

21.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

 

 

22.

Előterjesztés társasházi tároló helyiségek rendeltetés megváltoztatásának ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

23.

Előterjesztés lakbér jellegének, összegének megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

24.

Előterjesztés adósságkezelési támogatás megszüntetése ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:


 

25.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2014. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, alapító okirat)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Horváth Zoltánné ügyvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

 

Később lesz elérhető!

26.

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szerveinek üléseiről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2014. február 14.

 

 

 

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester2014. február 14. / Meghívók