Nyomtatás

Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2014. évi határozatai

 

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2014. (II. 6.) BTÖ

Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése

2/2014. (II. 6.) BTÖ

Napirend

3/2014. (II. 6.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (határozati javaslat)

4/2014. (II. 6.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (rendelettervezet)

5/2014. (II. 6.) BTÖ

Előterjesztés sportcélú felépítmények megvételéről és üzemeltetéséről (Sopron, Káposztás u. Stadion) (I.hat.jav.)

6/2014. (II. 6.) BTÖ

Előterjesztés sportcélú felépítmények megvételéről és üzemeltetéséről (Sopron, Káposztás u. Stadion) (II.hat.jav.)

7/2014. (II. 6.) BTÖ

Előterjesztés sportcélú felépítmények megvételéről és üzemeltetéséről (Sopron, Káposztás u. Stadion) (III.hat.jav.)

8/2014. (II. 24.) BTÖ

Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése

9/2014. (II. 24.) BTÖ

Napirend

10/2014. (II. 24.) BTÖ

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (rendeletalkotás)

11/2014. (II. 24.) BTÖ

Előterjesztés a cséri mezőgazdasági területek bérbeadásáról

12/2014. (II. 24.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről szóló 12/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról (hat.jav.)

13/2014. (II. 24.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről szóló 12/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

14/2014. (II. 24.) BTÖ

Előterjesztés a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal történő együttműködésről

15/2014. (II. 24.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

16/2014. (II. 24.) BTÖ

Előterjesztés Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2014. évi költségvetési előirányzatának felhasználásáról

17/2014. (IV. 23.) BTÖ

Jegyzőkönyvhitelesítő kijelölése

18/2014. (IV. 23.) BTÖ

Napirend

19/2014. (IV. 23.) BTÖ

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

20/2014. (IV. 23.) BTÖ

Előterjesztés térítési díjakról szóló rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

21/2014. (IV. 23.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az óvodába történő felvételről, a kötelező felvételt biztosító óvodáról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

22/2014. (IV. 23.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

23/2014. (IV. 23.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

24/2014. (IV. 23.) BTÖ

Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése

25/2014. (IV. 23.) BTÖ

Napirend

26/2014. (IV. 23.) BTÖ

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről (I. hat.jav.)

27/2014. (IV. 23.) BTÖ

Előterjesztés a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről (II. hat.jav.)

28/2014. (V. 26.) BTÖ

Jegyzőkönyvhitelesítő kijelölése

29/2014. (V. 26.) BTÖ

Napirend

30/2014. (V. 26.) BTÖ

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról (I. hat.jav.)

31/2014. (V. 26.) BTÖ

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról (II. hat.jav.)

32/2014. (V. 26.) BTÖ

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról (III. hat.jav.)

33/2014. (V. 26.) BTÖ

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról (IV. hat.jav.)

34/2014. (V. 26.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2013. évi értékeléséről

35/2014. (V. 26.) BTÖ

Előterjesztés közterület elnevezéséről (I. hat.jav.)

36/2014. (V. 26.) BTÖ

Előterjesztés közterület elnevezéséről (II. hat.jav.)

37/2014. (VI. 23.) BTÖ

Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése

38/2014. (VI. 23.) BTÖ

Napirend

39/2014. (VI. 23.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

40/2014. (VI. 23.) BTÖ

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról (I.hat.jav.)

41/2014. (VI. 23.) BTÖ

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról (II.hat.jav.)

42/2014. (VI. 23.) BTÖ

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról (III: hat.jav.)

43/2014. (VI. 23.) BTÖ

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról (IV.hat.jav.)

44/2014. (VI. 23.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

45/2014. (XI. 18.) BTÖ

Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése

46/2014. (XI. 18.) BTÖ

Napirend

47/2014. (XI. 18.) BTÖ

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges közszolgáltató kiválasztásáról

48/2014. (XI. 18.) BTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2014. évi megvalósulásáról, javaslat a 2015. évi tennivalók meghatározására (I. hat. jav.)

 

49/2014. (XI. 18.) BTÖ

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2014. évi megvalósulásáról, javaslat a 2015. évi tennivalók meghatározására (II. hat. jav.)

 

50/2014. (XI. 18.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról

51/2014. (XI. 18.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról

52/2014. (XI. 18.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

53/2014. (XII. 17.) BTÖ

Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése

54/2014. (XII. 17.) BTÖ

Napirend

55/2014. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

56/2014. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

57/2014. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás

58/2014. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló helyi rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

59/2014. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

60/2014. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

61/2014. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

62/2014. (XII. 17.) BTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. I. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

 2014. február 25. / Határozatok