Nyomtatás

2014-04-24 Kgy rendes ülés meghívó

40103-9/2014.

 

 sopron cimer.jpg

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2014. április 24-én csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

1.       

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2013. évi beszámoló, új SZMSZ)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Horváth Zoltánné ügyvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

2.       

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szerveinek üléseiről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

3.       

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálójának megbízási szerződéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kelemen Imre ügyvezető

 

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

 

4.       

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló
34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Sipos Gyula cégvezető

 

 

5.       

Előterjesztés a Sopron, Pócsi utca 12. szám alatti 2709 hrsz-ú ingatlanról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

6.       

Előterjesztés a Sopron, Fövényverem utca 17. szám alatt található 904, 906, 907, 909 hrsz-ú ingatlanok elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

7.       

Előterjesztés Sopron, Fertői Vízitelep Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata elkészítése kapcsán a tervezési program megalkotásáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

8.       

Előterjesztés Sopron, Északnyugati Városrész Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

 

9.       

Előterjesztés a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             Rákóczi József sportfelügyelő

 

 

10.   

Előterjesztés alapítványok támogatásának elbírálásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

 

 

11.   

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény és a Soproni Múzeum alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

12.   

Előterjesztés térítési díjakról szóló rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

13.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az óvodába történő felvételről, a kötelező felvételt biztosító óvodáról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

14.   

Előterjesztés az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2014. évi intézkedésekről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

15.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi „Éves Ellenőrzési Jelentése”

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

 

16.   

Előterjesztés a „Határon átnyúló vízellátás fejlesztés a Pannon-Fertő régióban” című projekt tárgyában kötendő együttműködési megállapodásról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

17.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

 

 

18.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

 

Később lesz elérhető!

19.   

Előterjesztés Medgyes testvérvárosba történő látogatásról

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

20.   

Előterjesztés társasházi üzlethelyiség rendeltetés megváltoztatásának ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2014. április 11.

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester2014. április 11. / Meghívók