Nyomtatás

2014-06-26 Kgy rendes ülés előterjesztései

 

40103-15/2014.

 

 

 sopron cimer.jpg

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2014. június 26-án csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

Napirendi pontok:


 


Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


 

1.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

 

 

2.       

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításaival egységes szerkezetbe foglalásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

3.       

Előterjesztés közvilágítás hálózat szakaszok ingyenes átadásáról az E.ON Áramhálózati Zrt. részére

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

4.       

Előterjesztés a 2014. évre tervezett környezetvédelmi feladatterv módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

5.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

6.       

Előterjesztés a Sopron, Várkerület 98. szám alatti pincehelyiség elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

7.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben központosított közbeszerzéséhez való csatlakozásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

8.       

Előterjesztés az 57/2014. (II. 27.) Kgy. határozat, a 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

9.       

Előterjesztés közterület elnevezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Bartal Gábor osztályvezető

 

 

10.   

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:            dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

11.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

12.   

Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

13.   

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár pályázatokon való részvételéről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

14.   

Előterjesztés alapítvány támogatásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

15.   

Előterjesztés a férfi kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

16.   

Előterjesztés a Soproni Gyógyközpont dolgozóinak Semmelweis napi jutalmazásának támogatásáról

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

17.   

Előterjesztés személyi térítési díj csökkentési kérelem ügyében (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

18.   

Előterjesztés a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésről

 

Kapcsolódó anyag:

–előterjesztői módosítás

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

19.   

Tájékoztató 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szerveinek üléseiről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 2014. június 13. / Előterjesztések