Nyomtatás

2014-11-27 Kgy rendes ülés meghívó

40103-22/2014.

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2014. november 27-én csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Napirendi pontok:


 

1.

A településrészi önkormányzatok nem képviselő tagjainak eskütétele

 

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:


 

2.

Tájékoztató az 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szerveinek üléseiről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


 

3.

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési szerződésének módosításáról


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Rádonyi László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

4.

Előterjesztés Sopron, Szent György utca 1. – Városház utca 2. szám alatti (hrsz: 69/1) társasház közös tulajdonú részének elidegenítéséről

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

5.

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges közszolgáltató kiválasztásáról

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

6.

Beszámoló a Környezetvédelmi Programban megfogalmazott feladatok 2014. évi megvalósulásáról, javaslat a 2015. évi tennivalók meghatározására

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

7.

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

8.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

9.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

 

10.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

 

 

 

11.

Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény Alapító okiratának módosításáról


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                       dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Tengerdi Antal igazgató

                        dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

12.

Előterjesztés a Halász utca 46. szám alatti ingatlan 2014. évi használatáról


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

13.

Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatás elutasítása ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2014. november 14.

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester2014. november 14. / Meghívók