Nyomtatás

2014-12-18 Kgy rendes ülés meghívó

40103-25/2014.

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2014. december 18-án csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

 

Napirendi pontok:


1.       

A településrészi önkormányzatok nem képviselő tagjainak eskütétele

 

2.       

Előterjesztés a Hegykő, Viola u. 20. szám alatti két üdülőingatlan elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

3.       

Előterjesztés a Sopron, Győri úti ingatlanok elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

4.       

Előterjesztés a Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

5.       

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

6.       

Tájékoztató az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. folyószámla-hitelszerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról szóló közgyűlési döntés végrehajtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Pojbics Szabolcs ügyvezető

                          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

7.       

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának felhatalmazásáról a Zrt. „A soproni Erzsébet-kert helyreállítási feladatai” című pályázat kivitelezési munkáihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban való részvételéhez


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          dr. Komornoki László vezérigazgató

 

8.       

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejött csapadékcsatorna üzemeltetési és vállalkozási szerződésről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Rádonyi László vezérigazgató

                                   Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

9.       

Előterjesztés a soproni fürdők működtetési szerződéséről


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Rádonyi László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

10.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

11.   

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

12.   

Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

13.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadók:           dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

14.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Dobos József jegyző

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

15.   

Előterjesztés önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló helyi rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

            Előadók:         Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                                   dr. Németh Ádám osztályvezető

 

16.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról és módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

17.   

Előterjesztés közterület elnevezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Bartal Gábor osztályvezető

 

18.   

Előterjesztés intézményi tanácsokba történő tagdelegálás módosításáról


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

19.   

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

20.   

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Dobos József jegyző

                          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

21.   

Előterjesztés a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

22.   

Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető-helyettes

 

23.   

Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Gintnerné Orbán Mária adóügyi osztályvezető-helyettes

 

24.   

Előterjesztés az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról, egyéb juttatásairól szóló 57/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

25.   

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

26.   

Előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

27.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési tervéről


Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:             Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

28.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. I. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2014. december 5.

 

 

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester2014. december 5. / Meghívók