Nyomtatás

2015-02-18 GB rendes ülés előterjesztései

40080-2/2015.

 

 

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

2015. február 18. napján (szerdán) 15:00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

Napirendi pontok:


1.        

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. változásairól

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

2.       

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságáról (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

3.       

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. személyi változásairól (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

4.       

Előterjesztés eredménytelenül hirdetett lakás és nem lakás célú ingatlanokról (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

5.       

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2015. évi felülvizsgálatáról, valamint a Horvát és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Használati jogot alapító szerződés (Rejpál ház) módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

 

 

6.       

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (IIl. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

7.       

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2014. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                                   dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                   Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                   Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                   Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                   Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

                                   dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                   Barcza Attila, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

8.       

Előterjesztés a 187/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat, a 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2014. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

9.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

10.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

11.     

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

12.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet és a vonatkozó önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                                   dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

13.    

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadók :          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

 

14.    

Előterjesztés a Sopron, Csengery u. 52/C. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó :            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

15.    

Előterjesztés a Sopron, Kölcsey F. u. 5. szám alatti műhely bérbeadásáról


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó :            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

16.    

Előterjesztés a Sopron, Major köz 3. szám alatti raktárhelyiség bérbeadásáról


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó :            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

17.    

Előterjesztés rendelő bérbeadásáról


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó :            dr. Németh Ádám osztályvezető

 

Sopron, 2015. február 13.2015. február 13. / Előterjesztések