Nyomtatás

2015-02-26 Kgy rendes ülés meghívó

40284/2015.

 

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2015. február 26-án csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

 

Napirendi pontok:


 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:


1.       

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. változásairól

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

2.       

Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságáról (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

3.       

Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. személyi változásairól (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


4.       

Előterjesztés a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület közgyűlésére való tagdelegálásról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

 

5.       

Előterjesztés eredménytelenül hirdetett lakás és nem lakás célú ingatlanokról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

6.       

Előterjesztés Sopron – Bánfalva és Kutyahegy Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 29/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendeletnek a 8216 és 8240/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítása kapcsán a tervezés megindításáról és a partnerségi egyeztetés szabályairól


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

 

7.       

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

8.       

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások 2015. évi felülvizsgálatáról, valamint a Horvát és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Használati jogot alapító szerződés (Rejpál ház) módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

9.       

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 3/2013. (IIl. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

10.   

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2014. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                                   dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                   Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                   Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                   Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                   Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

                                   dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                   Barcza Attila, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

11.   

Beszámoló a 2014. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

12.   

Előterjesztés a 187/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat, a 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2014. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

13.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2015. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

 

14.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

15.   

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:             Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

16.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet és a vonatkozó önkormányzati rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                                   dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

17.   

Előterjesztés az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

 

 

18.   

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Bartal Gábor osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

 

19.   

Előterjesztés önkormányzati segély elutasítása ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

20.   

Előterjesztés a Tűztorony Fogadóépület (soproni 198 hrsz) vagyonkezeléséről és elszámolási megállapodás megkötéséről


Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2015. február 13.

 

 

 

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester



2015. február 13. / Meghívók