Nyomtatás

2015-10-29 Kgy rendkívüli ülés meghívó

 

40284-19/2015.

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2015. október 29-én csütörtökön 14 órakor kezdődő,

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében tartandó

rendes ülését követő rendkívüli ülésére

 

Napirendi pontok:


 

1.       

Előterjesztés az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról, a soproni 2826/1 hrsz-ú ingatlan (Sopron, Széchenyi tér 10. szám) tekintetében

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

2.       

Előterjesztés költségvetést érintő átcsoportosításokról


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          dr. Németh Ádám osztályvezető

                                   Papné Horváth Barbara mb. osztályvezető

 

 

3.       

Előterjesztés a Soproni Szakképzési Centrummal kötendő módosított vagyonkezelési megállapodás elfogadásáról


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Németh Ádám osztályvezető

 

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 53. § (3) bekezdés f) pontja értelmében az ülésen csak minősített többséggel hozható határozat.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2015. október 28.

 

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                polgármester2015. október 28. / Meghívók