Nyomtatás

56-os Emlékbizottság alakult az Egyetemen

Megalakult a Nyugat-magyarországi Egyetemen az 56-os Emlékbizottság, melynek célja, hogy méltó módon emlékezzünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc soproni eseményeiről, és azokról a hősökről, akik a megtorlás időszakában is hűek tudtak maradni a hazához.

A magyarság sorsfordulói között az egyik legmeghatározóbb történelmi esemény az 1956-os forradalom és szabadságharc, melynek minden dicsőségét és keserű gyászát még ma sem ismerjük teljes részletességgel. A 60. évforduló lehetőséget ad ismét szembenézni a múlttal, vállalni azt, és fejet hajtani a hősök előtt.

Sopronban az akkor Erdészeti és Faipari Főiskolán az 56-os hallgatóknak köszönhető, hogy a város vér nélkül élhette át a dicső napokat, hogy a pesti szabadságharc sebesültjeihez eljutottak a gyógyszerszállítmányok, a lakossághoz a nyugati vöröskereszt adományai. Mindemellett diplomáciai tárgyalásokat folytattak, élelmiszert, fegyvert, üzemanyagot szereztek, éjt nappallá téve fáradoztak. Sopronban és környékén gondoskodtak a rendről, de mindenhol ott voltak, ahová nemzet segélykiáltása hívta őket. Az ősi hivatások – bányászat, erdészet, a kohászat – barátsággá kovácsolódott fegyelme, a selmeci szellem óvta a várost, lakosait, egyetemi ifjúságát.

 

aaaroplap1956_0113a.jpg

 

Sokan a kényszerű emigrációt választották: diákok és tanárok. (A teljesség igénye nélkül pl. a mintegy 390 erdőmérnök hallgató közül kb. 300 hagyta el Sopront 1956 novemberében, ezek közül 60 visszatért, 200 Kanadába indult, a többi szétszóródott a nagyvilágban.) Ezekből a hallgatókból még élnek néhányan, s a jeles évfordulóra Sopronba látogatnak.

2016-ban az egyetemi 56-os ünnepségek központi helyszíne és a díszünnepség a mai GYIK Rendezvényházban (régen Sotex Kultúrház) lesz, ahol 1956-ban ifjúsági nagygyűlés zajlott, és 1956. október 22-én megtartott nagygyűlésen megalakították az Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szervezetét a MEFESZ-t. Ebben a házban ültek össze 1956. október 27-én a soproni üzemek, hivatalok és az egyetem küldöttei, hogy megválasszák a Soproni Ideiglenes Nemzeti Tanács tagjait és elnökét, Dr. Takács Endre levéltári igazgatót. Az emléktáblát – ennek tiszteletére - a volt SOTEX Kultúrház falán éppen 10 éve - az 50. évfordulón - avatták fel.

aatábla.jpg

A 60. évforduló tiszteletére 2016. március 3-án megalakult a Nyugat-magyarországi Egyetemen az „56-os Emlékbizottság”, mely előkészíti az emlékezések méltó módon való megünneplését. Az ünnepségek szoros összefogással jönnek létre: városi, önkormányzati támogatással, a még élő 56-os szemtanúk részvételével, a hallgatói szervezetek, egyetemi ifjúság bevonásával.

 

aaGYIK.jpg 

Az utókor ezzel az ünnepségsorozattal emlékezik - melynek időpontja 2016. október 21-22-23. - a közel 1000 soproni hallgatóra és tanáraikra, akik a megtorlás keserű időszakában is hűek maradtak a hazához, s megőrizték tisztességüket, szakmaszeretetüket, és sikert, dicsőséget szereztek az Alma Maternek és hazánknak, ezzel is gazdagítva történelmünket.

(Az ünnepségsorozat részletes programját később közöljük.)

Orbán Júlia2016. augusztus 23. / Kultúra