Nyomtatás

Pályázati felhívás - Sopron Megyei Jogú Város pályázata Kulturális feladatok támogatására

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sopron Megyei Jogú Város pályázata kulturális feladatok támogatására

 

Pályázat célja: Sopron kulturális életének támogatása a művelődési célú egyesületek, csoportok, közösségek program- és feladatfinanszírozásához való hozzájárulás. Előnyt élveznek az elbírálás során azok a kulturális feladatok, melyek Sopron város eseményeihez szervesen kötődnek. Az elbírálás során figyelembe veszi a Bizottság a vállalt önrész mértékét is.

Pályázhatnak: Sopron városában működő, illetve Sopron városához szorosan kötődő közösségek, egyesületek, intézmények és más soproni, valamint Sopron városához szorosan kötődő természetes vagy jogi személyek, akiknek cégbírósági vagy más nyilvántartási kötelezettségük van, és tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél.

A pályázó önkormányzati intézmény alapfeladatainak körébe tartozó cél megvalósítására nem pályázhat.

Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselő jelöltet állítottak, támogatottak vagy képviselővel rendelkeznek.

Pályázati feltételek, csatolandó dokumentumok:

 

Egyéb feltételek és információk:

 

 

A pályázatot nyomtatott formában, 1 példányban, személyesen vagy postai úton valamennyi szükséges melléklettel együtt kell benyújtani Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályához (9400 Sopron, Fő tér 1.)

 

A pályázat beadható 2019. március 11. - 2019. október 31-ig

 

A benyújtott pályázatokról a Kulturális és Oktatási Bizottság, alapítványok esetében a Közgyűlés dönt a beadást követő 60 napon belül. A döntést követő 8 napon belül a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntés ellen nincs jogorvoslati lehetőség.

 

A támogatás felhasználásáról, az elszámolás módjáról, a dokumentálás formájáról a pályáztató a pályázóval szerződést köt.


A pályázathoz kapcsolódó dokumentáció teljes körű kitöltéséről, illetve a pályázat célkitűzéseiről részletes felvilágosítás a Humánszolgáltatási Osztálynál kérhető.

(Tel: 99/515-216, e-mail: baloghne.filipp.beata@sopron-ph.hu)

 

A pályázati dokumentáció letölthető a www.sopron.hu honlapról.

 

 

                                    Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

                                                Kulturális és Oktatási Bizottsága

 


 

Mellékletek:2019. március 11. / Pályázati támogatások