Nyomtatás

2017-12-21 Kgy rendes ülés meghívó

 

 

40261-19/2017.

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2017. december 21-én csütörtökön 14 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

 

Napirendi pontok:

 

1.      

Előterjesztés közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

 

 

2.      

Előterjesztés a Bella Lajos utca továbbnevezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

3.      

Előterjesztés közterület elnevezéséről külterületen, a Balfi út környékén

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

4.      

Előterjesztés a Soproni Múzeum magasabb vezetői megbízásának pályázati felhívásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

5.      

Előterjesztés a Halász Utcai Tagóvoda „B” épületének (Halász utca 46. szám alatti ingatlan) 2017. évi használatáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

 

 

 

6.      

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terve


Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

 

7.      

Előterjesztés a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Tengölics Tamás osztályvezető

 

 

8.      

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2018. évi felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

 

 

9.      

Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

 

 

10.  

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.-vel a TOP-6.9.2-16 felhívás keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

 

 

11.  

Előterjesztés a helyi közút- és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             Schekulin Nándor városi főmérnök

 

 

12.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Király Attiláné osztályvezető

 

 

13.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjétől szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:           Varga Zoltán vezérigazgató

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

 

 

 

14.  

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotásáról (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              Király Attiláné osztályvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2017. december 8.

 

Dr. Fodor Tamás

polgármester

 2017. december 8. / Meghívók