Nyomtatás

2019-02-28 JTÖ rendes ülés meghívó

 

 

Ügyiratszám: 40344/2019.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata rendes ülésére

 

Az ülés helye:             Városháza, Kis tanácsterem (Sopron, Fő tér 1. I. emelet)

Az ülés ideje:              2019. február 28. (csütörtök) 13.30 óra

 

Napirendi pontok:

 

1.       

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2018. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                                    Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                    Csiszár Ákos, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                                    dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                    dr. Magas László, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                    Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                    Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                    Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

 

(7. Kgy.

napirendi

pont)

2.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:            Király Attiláné osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                                    dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

(11. Kgy.

napirendi

pont)

3.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadók:            Király Attiláné osztályvezető

                          dr. Tengölics Tamás osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                                    dr. Brummer Krisztián irodavezető

(12. Kgy.

napirendi

pont)

 

 

 

Egyéb aktuális kérdések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2019. február 27.

 

                                                                                                          Tóth Éva

                                                                                                             elnök2019. február 27. / Meghívók