Nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének , valamint Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2020. évben hozott határozatai

 

 

 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének , valamint

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének

2020. évben hozott határozatai

 

[A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.[1]]

 
     

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének

Határozat címe

1/2020. (II. 27.) határozata

 

a 2020. február 27-ei rendes közgyűlés napirendjének elfogadásáról

2/2020. (II. 27.) határozata

 

a 2020. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

3/2020. (II. 27.) határozata

 

a 2019. évben hozott közgyűlési határozatok végrehajtásáról

4/2020. (II. 27.) határozata

 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

5/2020. (II. 27.) határozata

 

a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2020. évi felülvizsgálatáról

6/2020. (II. 27.) határozata

 

a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2020. évi felülvizsgálatáról

7/2020. (II. 27.) határozata

 

a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 2020. évi felülvizsgálatáról

8/2020. (II. 27.) határozata

 

Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020 módosításának elfogadásáról

9/2020. (II. 27.) határozata

 

a Sopron, Szent Mihály utca 9. szám alatt található tárolók értékesítéséről

10/2020. (II. 27.) határozata

 

a Sopron, Szent Mihály utca 9. szám alatt található tárolók értékesítéséről

11/2020. (II. 27.) határozata

 

az ún. Rendezvényterület ingatlanainak önkormányzati vagyonkezelésbe való kéréséről

12/2020. (II. 27.) határozata

 

az „M85 Csorna II. ütem – Sopron-kelet” megnevezésű projektben szereplő önkormányzati ingatlanról

13/2020. (II. 27.) határozata

 

a 9400 Sopron, Ravazd utca 27. sz. alatti ingatlan előtt található, 1453/3 hrsz-ú ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről

14/2020. (II. 27.) határozata

 

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött használatba adási szerződések módosításáról

15/2020. (II. 27.) határozata

 

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött használatba adási szerződések módosításáról

16/2020. (II. 27.) határozata

 

az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2020. évi intézkedésekről

17/2020. (II. 27.) határozata

 

az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2020. évi intézkedésekről

18/2020. (II. 27.) határozata

 

az óvodai felvételekkel kapcsolatos 2020. évi intézkedésekről

19/2020. (II. 27.) határozata

 

települési támogatásként nyújtható méltányossági gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezésről

20/2020. (II. 27.) határozata

 

településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről I.

21/2020. (II. 27.) határozata

 

a Soproni Szociális Intézmény magasabb vezetői álláshely betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról

22/2020. (II. 27.) határozata

 

a Soproni Szociális Intézmény magasabb vezetői álláshely betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról

23/2020. (II. 27.) határozata

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

24/2020. (II. 27.) határozata

 

pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázati felhívásra

25/2020. (II. 27.) határozata

 

„A helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban” című TOP pályázat keretében megkötött konzorciumi megállapodás módosításáról

26/2020. (II. 27.) határozata

 

a 2020. február 27-ei I. rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

27/2020. (II. 27.) határozata

 

a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

28/2020. (II. 27.) határozata

 

a polgármester 2020. évi szabadságának ütemezéséről

29/2020. (II. 27.) határozata

 

a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő megállapodás jóváhagyásáról

30/2020. (II. 27.) határozata

 

az UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kft. GYIK Rendezvényházzal kapcsolatos beszámolási kötelezettségének teljesítéséről

31/2020. (II. 27.) határozata

 

az ERFO Rehabilitációs Foglakoztató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő megállapodás aláírásáról

32/2020. (II. 27.) határozata

 

a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

33/2020. (II. 27.) határozata

 

a 2020. február 27-ei II. rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

34/2020. (II. 27.) határozata

 

az Ágfalvi Úti Sporttelep fejlesztéséről

35/2020. (III. 12.) határozata

 

a 2020. március 12-ei rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

36/2020. (III. 12.) határozata

 

Előterjesztés a Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű rekonstrukciójáról

37/2020. (III. 12.) határozata

 

Előterjesztés a Sopron, Paprét 24. szám alatt található, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanra fennálló elővásárlási jog tárgyában

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 38/2020. (III. 14.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő óvodákban és bölcsődékben rendkívüli szünet elrendelése tárgyában

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 39/2020. (III. 16.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő Lővér Fürdő – Csik Ferenc Uszoda (9400 Sopron, Lőver krt. 82.) látogatása szünetelésének elrendelése tárgyában

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 40/2020. (III. 17.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (9400 Sopron, Fő tér 1.) ügyfélfogadási rendje tárgyában

41/2020. (III. 26.) határozata

 

a 2020. március 26-ai rendes közgyűlés napirendjének elfogadásáról

42/2020. (III. 26.) határozata

 

közterület elnevezéséről a Medvehagyma utca és a Szénégető dűlő között

43/2020. (III. 26.) határozata

 

közterület elnevezéséről a Medvehagyma utca és a Szénégető dűlő között

44/2020. (III. 26.) határozata

 

a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

45/2020. (III. 26.) határozata

 

a Soproni Tankerületi Központ intézményátszervezésének véleményezéséről

46/2020. (III. 26.) határozata

 

„Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

47/2020. (III. 26.) határozata

 

településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

48/2020. (III. 26.) határozata

 

a 2020. március 26-ai rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

49/2020. (III. 26.) határozata

 

tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének felújítása vonatkozásában

50/2020. (III. 26.) határozata

 

a Győri Egyházmegyével együttműködésben megvalósuló új bölcsődei férőhelyek kialakításával kapcsolatos TOP pályázat benyújtásáról

51/2020. (III. 26.) határozata

 

az Állami Számvevőszéknek az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzéséről (Intézkedési terv)

52/2020. (III. 26.) határozata

 

az Állami Számvevőszéknek az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. gazdálkodása ellenőrzéséről (Intézkedési terv)

53/2020. (III. 26.) határozata

 

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

54/2020. (III. 26.) határozata

 

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

55/2020. (III. 26.) határozata

 

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

56/2020. (III. 26.) határozata

 

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

57/2020. (III. 26.) határozata

 

a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos egyes intézkedések megtételéről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének

58/2020. (III. 31.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén működtetett helyi tömegközlekedési eszközökön az egészségügyi dolgozók ingyenes utazásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének

59/2020. (IV. 1.) határozata

a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet óta hozott közgyűlési, bizottsági és településrészi önkormányzati határozatok jóváhagyásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének

60/2020. (IV. 8.) határozata

a Sopron, Új u. 13. szám alatt található, „lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanra fennálló elővásárlási jog tárgyában

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének

61/2020. (IV. 15.) határozata

a közgyűlési ülésnapok meghatározásának tárgyában

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének

62/2020. (IV. 15.) határozata

a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumot érintő intézményátszervezési javaslat tárgyában

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének

63/2020. (IV. 17.) határozata

a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. részéről az Árpád utcai parkolóház kivitelezéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás tárgyában

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének

64/2020. (IV. 30.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi „Éves Ellenőrzési Jelentése”

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 65/2020. (IV. 30.) határozata

a Soproni Szakképzési Centrum intézményátszervezésének véleményezéséről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 66/2020. (IV. 30.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 67/2020. (IV. 30.) határozata

a Sopron, Győri úti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 68/2020. (IV. 30.) határozata

a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 69/2020. (IV. 30.) határozata

a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 70/2020. (IV. 30.) határozata

a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2019. évi közhasznúsági jelentés, 2020. évi üzleti terv, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 71/2020. (IV. 30.) határozata

a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2019. évi közhasznúsági jelentés, 2020. évi üzleti terv, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 72/2020. (IV. 30.) határozata

a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2019. évi közhasznúsági jelentés, 2020. évi üzleti terv, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 73/2020. (IV. 30.) határozata

a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2019. évi közhasznúsági jelentés, 2020. évi üzleti terv, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 74/2020. (IV. 30.) határozata

a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló és 2020. évi üzleti terv, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 75/2020. (IV. 30.) határozata

a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló és 2020. évi üzleti terv, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 76/2020. (IV. 30.) határozata

a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló és 2020. évi üzleti terv, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 77/2020. (IV. 30.) határozata

a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2020. évi üzleti terv)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 78/2020. (IV. 30.) határozata

a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2020. évi üzleti terv)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 79/2020. (IV. 30.) határozata

a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2020. évi üzleti terv, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 80/2020. (IV. 30.) határozata

a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2020. évi üzleti terv, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 81/2020. (IV. 30.) határozata

a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2020. évi üzleti terv, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 82/2020. (IV. 30.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2020. évi üzleti terv, Közszolgáltatási szerződés, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 83/2020. (IV. 30.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2020. évi üzleti terv, Közszolgáltatási szerződés, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 84/2020. (IV. 30.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2020. évi üzleti terv, Közszolgáltatási szerződés, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 85/2020. (IV. 30.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2019. évi beszámoló, 2020. évi üzleti terv, Közszolgáltatási szerződés, FB ügyrend)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 86/2020. (IV. 30.) határozata

„A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása” tárgyú TOP projekt konzorciumi együttműködési megállapodásának módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 87/2020. (IV. 30.) határozata

„A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása” tárgyú TOP projekt konzorciumi együttműködési megállapodásának módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 88/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(„FÁBER” Sífutó, Botsport és Természetjáró Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 89/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(KRAV MAGA SPORT CLUB SOPRON)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 90/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Paddy Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 91/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Kópé Sport és Szabadidő Egyesület)

 

92/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(AQAURÁZS Rekreációs Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 93/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Sopron Városi Szabadidősport Szövetség)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 94/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Fertő tavi Vitorlás Szövetség)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 95/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Atlétikai Club)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 96/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Líceumi Vívóegylet)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 97/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Torna Club)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 98/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Rögbi Club Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 99/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Lővér Íjász Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 100/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(BMX Sopron Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 101/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Modellező Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 102/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Sörgurítók SE)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 103/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(SYNCHRO Sopron Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 104/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Fertő tavi Vitorlázó Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 105/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Rendészeti Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 106/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Ökölvívó Klub Sport Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 107/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Vízilabda Sport Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 108/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Harcművészeti Klub)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 109/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Bowling Club)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 110/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(„GYEVÁT” SPORTEGYESÜLET)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 111/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(MTB Sopron Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 112/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Szinvai Tenisz Műhely Sopron Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 113/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Judo Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 114/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Építők Sportköre)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 115/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(TURRIS Sportegyesület Sopron Teke Szakosztály)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 116/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Alpokalja Íjász Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 117/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Széchy Tamás Sportiskola Sopron)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 118/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Jazz Dance Academy Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 119/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Polgári Lövész Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 120/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Belvárosi Mozgás Ritmus Lendület Club)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 121/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(SCARBANTIA Sportegyesület Sopron)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 122/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Aramis Darts Club Sport Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 123/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(KAMIKAZE KYOKUSHIN KARATE KAI SOPRON Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 124/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Aikido Meishin Egyesület Sopron)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 125/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Jégkorong Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 126/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Tollaslabda Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 127/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Shotokan Tigrisek Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 128/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Fehér Sasok Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 129/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Túrabotos Természetjáró Klub)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 130/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Dirty Dance Sopron Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 131/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Harcosok Csapata Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 132/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Sólymok Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 133/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(BRANDMAJOR Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 134/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Figure Skating Sportegyesület Sopron)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 135/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Garabonciás Diák Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 136/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Gokart Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 137/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Mega Sport Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 138/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Rokku Kyokushin Karate Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 139/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Balfi Sportegyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 140/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(SOPRONI FAC 1900 SE)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 141/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(Soproni Vasutas Sport Egylet)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 142/2020. (IV. 30.) határozata

sporttámogatási pályázatok elbírálásáról

(SMAFC)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 143/2020. (V. 8.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának tárgyában

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 144/2020. (V. 8.) határozata

a Sopron, Deák tér 32. szám alatti ingatlanról szóló szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 145/2020. (V. 15.) határozata

a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 146/2020. (V. 15.) határozata

a Népjóléti Bizottság elnökének megválasztásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 147/2020. (V. 15.) határozata

az önkormányzati alapítványokról és közalapítványokról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 148/2020. (V. 15.) határozata

az önkormányzati alapítványokról és közalapítványokról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 149/2020. (V. 15.) határozata

a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 150/2020. (V. 15.) határozata

a Várkerület II. ütemű fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű rekonstrukciójáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 151/2020. (V. 15.) határozata

településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 152/2020. (V. 15.) határozata

a „FORENO” Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 153/2020. (V. 15.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 154/2020. (V. 15.) határozata

a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 155/2020. (V. 15.) határozata

a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 156/2020. (V. 15.) határozata

a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 157/2020. (V. 15.) határozata

a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 158/2020. (V. 15.) határozata

a Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésének napirendi pontjairól

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 159/2020. (V. 15.) határozata

a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 160/2020. (V. 15.) határozata

a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 161/2020. (V. 15.) határozata

a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 162/2020. (V. 15.) határozata

a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 163/2020. (V. 22.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2019. évi értékeléséről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 164/2020. (V. 22.) határozata

a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2020. évi üzleti terv)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 165/2020. (V. 22.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 2019. évi központi költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 166/2020. (V. 25.) határozata

a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő óvodákban és bölcsődékben rendkívüli szünet elrendeléséről szóló 38/2020. (III. 14.) határozat visszavonásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 167/2020. (V. 26.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (9400 Sopron, Fő tér 1.) 2020. június 1. napjától visszavonásig érvényes ügyfélfogadási rendjéről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 168/2020. (V. 27.) határozata

az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 169/2020. (V. 27.) határozata

az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 170/2020. (V. 27.) határozata

az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 171/2020. (V. 27.) határozata

az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 172/2020. (V. 27.) határozata

az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 173/2020. (VI. 12.) határozata

a köztemetőkkel kapcsolatos közszolgáltatások ellátásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 174/2020. (VI. 12.) határozata

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges közszolgáltató kiválasztásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 175/2020. (VI. 12.) határozata

a soproni 0897 hrsz.-ú ingatlanon található belépő-irodaépület a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság részére történő használatba adásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 176/2020. (VI. 12.) határozata

az Országos Meteorológiai Szolgálattal kötött együttműködési megállapodás II. számú módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 177/2020. (VI. 12.) határozata

a Soproni Kommunikációs Központ Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 178/2020. (VI. 12.) határozata

a Soproni Kommunikációs Központ Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 179/2020. (VI. 12.) határozata

az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 180/2020. (VI. 12.) határozata

az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontokról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 181/2020. (VI. 12.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének és fenntartói megállapodásának módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 182/2020. (VI. 12.) határozata

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének és fenntartói megállapodásának módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 183/2020. (VI. 12.) határozata

a Soproni Gyógyközpont csatlakozásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az élelmezési nyersanyagok 2021. évi beszerzésére létrehozott helyben központosított közbeszerzéséhez

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 184/2020. (VI. 12.) határozata

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 185/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális, valamint szociális feladatot ellátó alapítványok támogatásáról

(Segítség a Mosolyodért” Közhasznú Alapítvány)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 186/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális, valamint szociális feladatot ellátó alapítványok támogatásáról

(Halmozottan Sérült Gyermekek Fejlesztésére Alapítvány)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 187/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális, valamint szociális feladatot ellátó alapítványok támogatásáról

(Idősek Európai Háza Alapítvány)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 188/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális, valamint szociális feladatot ellátó alapítványok támogatásáról

(Idősek Európai Háza Alapítvány)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 189/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális, valamint szociális feladatot ellátó alapítványok támogatásáról

(Segítség a Mosolyodért” Közhasznú Alapítvány)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 190/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális, valamint szociális feladatot ellátó alapítványok támogatásáról

(Hívószó Család- és Egészségvédő Alapítvány)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 191/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális, valamint szociális feladatot ellátó alapítványok támogatásáról

(Testvériség Néptánc Alapítvány)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 192/2020. (VI. 12.) határozata

„Lőverek városrész és környéke Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata” módosítása kapcsán – a Lőver körúton található SVSE Sporttelep területére vonatkozóan, a meglévő teniszpályák lefedése céljából –, az egyeztetés során érkezett vélemények elfogadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 193/2020. (VI. 12.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 194/2020. (VI. 12.) határozata

települési támogatásként nyújtható krízistámogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 195/2020. (VI. 12.) határozata

a Sopron, Lackner Kristóf utca 48. sz. alatti, „Kristály Üzletház” elnevezésű épületben lévő 9. és 12. számú üzlethelyiség Soproni Sportiskola Egyesület részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 196/2020. (VI. 12.) határozata

egyesületek pályahasználatáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 197/2020. (VI. 12.) határozata

egyesületek pályahasználatáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 198/2020. (VI. 12.) határozata

egyesületek pályahasználatáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 199/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

(a Közgyűlés Kulturális és Oktatási Bizottságának javaslattételi jogkörében eljárva)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 200/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

(a Közgyűlés Kulturális és Oktatási Bizottságának javaslattételi jogkörében eljárva)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 201/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

(a Közgyűlés Kulturális és Oktatási Bizottságának javaslattételi jogkörében eljárva)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 202/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

(a Közgyűlés Kulturális és Oktatási Bizottságának javaslattételi jogkörében eljárva)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 203/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

(Lővéri Nyugdíjas Klub)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 204/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

(Soproni Fotóklub Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 205/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

(MozgóKépMás Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 206/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

(Wandorfer Hagyományőrző Egyesület)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 207/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

(Wandorfer Hagyományőrző Egyesületet)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 208/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

(Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete Soproni Kistérségi Csoport)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 209/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

(Véghelyzet Kft.)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 210/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

(Soproni Képzőművészeti Társaság)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 211/2020. (VI. 12.) határozata

kulturális feladatok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

(Szabó Katalin Piroska)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 212/2020. (VI. 12.) határozata

óvodák 2020. évi nyári nyitvatartásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 213/2020. (VI. 12.) határozata

közalkalmazotti lakástámogatás odaítéléséről döntő testület megválasztásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 214/2020. (VI. 12.) határozata

közalkalmazotti lakástámogatás odaítéléséről döntő testület megválasztásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 215/2020. (VI. 12.) határozata

szociálpolitikai támogatásra kiírt pályázatok elbírálásáról

(Hit Gyülekezete Szeretetszolgálat)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 216/2020. (VI. 12.) határozata

szociálpolitikai támogatásra kiírt pályázatok elbírálásáról

(Inczédiné Karácsony Andrea)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 217/2020. (VI. 12.) határozata

szociálpolitikai támogatásra kiírt pályázatok elbírálásáról

(Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 218/2020. (VI. 12.) határozata

szociálpolitikai támogatásra kiírt pályázatok elbírálásáról

(a Közgyűlés Népjóléti Bizottságának javaslattételi jogkörében eljárva)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 219/2020. (VI. 12.) határozata

szociálpolitikai támogatásra kiírt pályázatok elbírálásáról

(a Közgyűlés Népjóléti Bizottságának javaslattételi jogkörében eljárva)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 220/2020. (VI. 12.) határozata

szociálpolitikai támogatásra kiírt pályázatok elbírálásáról

(a Közgyűlés Népjóléti Bizottságának javaslattételi jogkörében eljárva)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 221/2020. (VI. 12.) határozata

az Egyesített Bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjéről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 222/2020. (VI. 12.) határozata

a Thurner Mihály emlékgyűrű adományozásáról 2020. évben

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 223/2020. (VI. 16.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő Lővér Fürdő – Csik Ferenc Uszoda (9400 Sopron, Lőver krt. 82.) látogatásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 224/2020. (VI. 16.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén működtetett helyi tömegközlekedési eszközökön az egészségügyi dolgozók ingyenes utazásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 225/2020. (VI. 16.) határozata

a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 226/2020. (VI. 16.) határozata

a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 227/2020. (VI. 16.) határozata

a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 228/2020. (VI. 16.) határozata

a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 229/2020. (VI. 16.) határozata

a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 230/2020. (VI. 16.) határozata

a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 231/2020. (VI. 16.) határozata

a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 232/2020. (VI. 16.) határozata

a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 233/2020. (VI. 16.) határozata

a Soproni Erzsébet Oktató Kórház területén létesített gépkocsiparkolók ajándékba adásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 234/2020. (VI. 16.) határozata

a Modern Városok Program – „Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása II. ütem” tárgyú Támogatói okiratának módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 235/2020. (VI. 16.) határozata

a Sopron, Torna utca 12-14. sz. alatti „kivett filmszínház” megnevezésű ingatlan 2020. évi április-május-június havi bérleti díjának csökkentéséről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 236/2020. (VI. 16.) határozata

a Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi nyári nyitvatartásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 237/2020. (VI. 17.) határozata

a 9400 Sopron, Mikoviny utca 8. sz. alatti, 7101 hrsz.-ú és a Mikoviny utca 10. sz. alatti, 7100 hrsz.-ú ingatlanok jogviszonyainak rendezéséről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 238/2020. (VI. 17.) határozata

a 9400 Sopron, Mikoviny utca 8. sz. alatti, 7101 hrsz.-ú és a Mikoviny utca 10. sz. alatti, 7100 hrsz.-ú ingatlanok jogviszonyainak rendezéséről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 239/2020. (VI. 17.) határozata

a 9400 Sopron, Mikoviny utca 8. sz. alatti, 7101 hrsz.-ú és a Mikoviny utca 10. sz. alatti, 7100 hrsz.-ú ingatlanok jogviszonyainak rendezéséről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 240/2020. (VI. 17.) határozata

a 9400 Sopron, Mikoviny utca 8. sz. alatti, 7101 hrsz.-ú és a Mikoviny utca 10. sz. alatti, 7100 hrsz.-ú ingatlanok jogviszonyainak rendezéséről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 241/2020. (VI. 17.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (9400 Sopron, Fő tér 1.)
ügyfélfogadási rendjéről

242/2020. (VI. 30.) határozata

 

a 2020. június 30-ai rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

243/2020. (VI. 30.) határozata

 

közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

244/2020. (VI. 30.) határozata

 

közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

245/2020. (VI. 30.) határozata

 

rendőrségi beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2019. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

246/2020. (VI. 30.) határozata

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020-2025. évre vonatkozó gazdasági programjáról

247/2020. (VII. 22.) határozata

 

a 2020. július 22-ei rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

248/2020. (VII. 22.) határozata

 

a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

249/2020. (VII. 22.) határozata

 

a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

250/2020. (VIII. 26.) határozata

 

a 2020. augusztus 26-ai rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

251/2020. (VIII. 26.) határozata

 

„A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése” című TOP pályázat keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

 

252/2020. (VIII. 26.) határozata

 

a Sport Club Futball Kft. támogatásáról

253/2020. (VIII. 26.) határozata

 

a Sport Club Futball Kft. támogatásáról

(A Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatásáról szóló határozat az „Előterjesztés a Sport Club Futball Kft. támogatásáról” című előterjesztés Előterjesztői kiegészítése.)

254/2020. (IX. 24.) határozata

 

a 2020. szeptember 24-ei rendes közgyűlés napirendjének elfogadásáról

255/2020. (IX. 24.) határozata

 

Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői megbízásának pályázati felhívásáról

256/2020. (IX. 24.) határozata

 

a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról

257/2020. (IX. 24.) határozata

 

a Soproni Zsinagógáért Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról

258/2020. (IX. 24.) határozata

 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztató és a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló

259/2020. (IX. 24.) határozata

 

közterület elnevezéséről a Fehér út környékén

260/2020. (IX. 24.) határozata

 

közterület elnevezéséről a Fehér út környékén

261/2020. (IX. 24.) határozata

 

a helyi, autóbusszal végzett személyszállítási feladatok pályázati kiírásáról

262/2020. (IX. 24.) határozata

 

a Sopron, Kurucdomb sor 3. szám alatti társasházban található padlástér elidegenítéséről

263/2020. (IX. 24.) határozata

 

a Sopron, Lánzséri út 11. és a Panoráma út 36. sz. alatti ingatlanok között található, soproni 6976 hrsz-ú ingatlan, valamint 30 db Sixteam típusú kerékpár tulajdoni viszonyainak rendezéséről

264/2020. (IX. 24.) határozata

 

a Sopron, Lánzséri út 11. és a Panoráma út 36. sz. alatti ingatlanok között található, soproni 6976 hrsz-ú ingatlan, valamint 30 db Sixteam típusú kerékpár tulajdoni viszonyainak rendezéséről

265/2020. (IX. 24.) határozata

 

hatósági bizonyítvány kiállítása eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

266/2020. (IX. 24.) határozata

 

lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

267/2020. (IX. 24.) határozata

 

a 2020. szeptember 24-ei rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

268/2020. (IX. 24.) határozata

 

„Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítása érdekében megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról

269/2020. (X. 29.) határozata

 

a 2020. október 29-ei rendes közgyűlés napirendjének elfogadásáról

270/2020. (X. 29.) határozata

 

a Soproni Múzeum és a Széchenyi István Városi Könyvtár intézményvezetője munkaszerződésének elfogadásáról

271/2020. (X. 29.) határozata

 

a Soproni Múzeum és a Széchenyi István Városi Könyvtár intézményvezetője munkaszerződésének elfogadásáról

272/2020. (X. 29.) határozata

 

a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

273/2020. (X. 29.) határozata

 

a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

274/2020. (X. 29.) határozata

 

a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

275/2020. (X. 29.) határozata

 

a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

276/2020. (X. 29.) határozata

 

a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítéléséről

277/2020. (X. 29.) határozata

 

a 2020. évi közbeszerzési terv módosításáról

278/2020. (X. 29.) határozata

 

az F.K.L. Kft. folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

279/2020. (X. 29.) határozata

 

az F.K.L. Kft. folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

280/2020. (X. 29.) határozata

 

az F.K.L. Kft. folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

281/2020. (X. 29.) határozata

 

a Raabersport Kft. folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

282/2020. (X. 29.) határozata

 

a Raabersport Kft. folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

283/2020. (X. 29.) határozata

 

a Raabersport Kft. folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításáról és a hozzá kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalásról

284/2020. (X. 29.) határozata

 

a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

285/2020. (X. 29.) határozata

 

a soproni fürdők működtetési és támogatási szerződésének módosításáról

286/2020. (X. 29.) határozata

 

a Sopron, Orsolya tér 4. szám alatti épület bérlőkijelölési jogának rendezéséről

287/2020. (X. 29.) határozata

 

a 2020. október 29-ei rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadásáról

288/2020. (X. 29.) határozata

 

a soproni adventi vásárban felállított faházak pályázat útján történő ingyenes használatba adásáról

289/2020. (X. 29.) határozata

 

a soproni adventi vásárban felállított faházak pályázat útján történő ingyenes használatba adásáról

290/2020. (X. 29.) határozata

 

a soproni adventi vásárban felállított faházak pályázat útján történő ingyenes használatba adásáról

291/2020. (X. 29.) határozata

 

pályázat benyújtásáról a „Tisztítsuk meg az Országot” pályázati felhívásra

292/2020. (X. 29.) határozata

 

a Virágvölgy és környéke Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat Mély út környékére vonatkozó módosítása kapcsán összeállított partnerségi dokumentáció véleményezése során érkezett állásfoglalások elfogadásáról

293/2020. (X. 29.) határozata

 

a Sopron, Lackner Kristóf utca 1. szám alatti, 483/2/A/1 hrsz.-ú, 82 m2 alapterületű irodahelyiségről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 294/2020. (XI. 12.) határozata

a soproni adventi vásárban felállított faházak pályázat útján történő ingyenes használatba adásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 295/2020. (XI. 17.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek három évre várható összegéről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 296/2020. (XI. 23.) határozata

a Sopron, Fő tér 5. szám alatti épületben található egyes helyiségek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére történő ingyenes használatba adásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 297/2020. (XI. 25.) határozata

az „Aktív turisztikai fejlesztések a Sopron-Fertő turisztikai térségben” című pályázattal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulási és használati megállapodásról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 298/2020. (XI. 26.) határozata

a Széchenyi István Városi Könyvtár és a Soproni Múzeum Alapító Okiratának módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 299/2020. (XI. 26.) határozata

a Széchenyi István Városi Könyvtár és a Soproni Múzeum Alapító Okiratának módosításáról

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 300/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 301/2020. (XI. 26.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 302/2020. (XI. 26.) határozata

közterület elnevezéséről a Jánostelepen

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 303/2020. (XI. 26.) határozata

közterület elnevezéséről a Jánostelepen

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 304/2020. (XI. 26.) határozata

a Széchenyi István Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 305/2020. (XI. 26.) határozata

a Széchenyi István Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 306/2020. (XI. 26.) határozata

lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről I. (Zárt ülés!)

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 307/2020. (XI. 26.) határozata

lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről II. (Zárt ülés!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 308/2020. (XI. 26.) határozata

lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről III. (Zárt ülés!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 309/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 34/2005. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 310/2020. (XI. 26.) határozata

a Halász Utcai Tagóvoda „B” épületének (Halász utca 46. szám alatti ingatlan) 2020. évi használatáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 311/2020. (XI. 26.) határozata

a női kosárlabda csapat sporttámogatásának odaítéléséről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 312/2020. (XI. 26.) határozata

a Soproni Sport Közalapítvány támogatásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 313/2020. (XI. 26.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének meghosszabbításáról

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 314/2020. (XI. 26.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, valamint a Virágvölgy és környéke Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításáról a Mély út környékére vonatkozóan

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 315/2020. (XI. 26.) határozata

külterületi ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 316/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-vel az „Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén” című TOP pályázat keretében megkötendő konzorciumi megállapodás elfogadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 317/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron Térségi Szennyvízelvezető- és Tisztító Rendszeren fennálló használati díj felhasználási aránytalanságok kezelésére szolgáló megállapodás megkötéséről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 318/2020. (XI. 26.) határozata

a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szervének vezetői megbízásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 319/2020. (XI. 26.) határozata

a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szervének vezetői megbízásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 320/2020. (XI. 26.) határozata

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Soproni Szakképzési Centrum és a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakiskola és Kollégium részére

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 321/2020. (XI. 26.) határozata

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Soproni Szakképzési Centrum és a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakiskola és Kollégium részére

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 322/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Lackner Kristóf utca 48. sz. alatti helyiség Alternatívák Alapítvány részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 323/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Soproni Horváth József utca 13. sz. alatti raktárhelyiség Alternatívák Alapítvány számára történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 324/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Széchenyi tér 1-2. szám alatti irodahelyiség Autitok Egyesület és SYN-KÓPÉK Alapítvány részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 325/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Széchenyi tér 1-2. sz. alatti raktárhelyiség Soproni Bárka Baptista Gyülekezet részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 326/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Várkerület 43. sz. alatti irodahelyiségek Soproni Bárka Baptista Gyülekezet részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 327/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti közösségi helyiség 66. sz. Báthory László Cserkészcsapat részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 328/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Kőszegi út 1. sz. alatti lakás Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 329/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Kuruc krt. 2. sz. alatti épületrész Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 330/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Várkerület 19. sz. alatti üzlethelyiség részét képező, 230 m2 alapterületű helyiségrész Csipler Vanda részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 331/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Széchenyi tér 1-2. szám alatti irodahelyiség Halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére Alapítvány részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 332/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Magyar utca 19. szám alatti helyiségcsoport Határok Nélkül Soproni Művészeti és Kulturális Alapítvány részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 333/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Kőfaragó tér 9. sz. alatti raktárhelyiség Hívószó Család- és Egészségvédő Alapítvány részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 334/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Kőfaragó tér 9. szám alatti közösségi helyiség Hova Tovább Közhasznú Alapítvány részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 335/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Teleki Pál út 20. szám alatti helyiség Soproni Lővéri Nyugdíjas Klub részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 336/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Petőfi tér 5. sz. alatti helyiség Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportja részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 337/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Széchenyi tér 2. szám alatti irodahelyiség Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soproni Csoportja részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 338/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Kölcsey Ferenc utca 5. szám alatti műhely Soproni Modellező Egyesület részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 339/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Major köz 3. szám alatti helyiség Napsugár Nyugdíjas Klub részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 340/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Kölcsey Ferenc utca 5. szám alatti műhely Soproni Rádióamatőr Klub Egyesület részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 341/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Magyar utca 14. sz. alatti raktárhelyiség Regényi Győző részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 342/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Újteleki utca 6. szám alatti raktárhelyiség Sógor Ferenc részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 343/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Lackner Kristóf utca 48. sz. alatti ingatlan I. emeleti helyiségének Soproni Zsidó Hitközség részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 344/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Csengery utca 52/C. szám alatti raktárhelyiség Soproni Szociális Intézmény részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 345/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Major köz 3. szám alatti raktárhelyiség Soproni Szociális Intézmény részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 346/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlan földszinti helyiségének a Soproni Szociális Intézmény részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 347/2020. (XI. 26.) határozata

Sopron, Balfi út 7. I. em. 2. sz. alatti lakás bérbeadásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 348/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Teleki Pál út 20/A. sz. alatti helyiségcsoport Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének Jereváni Alapszervezete részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 349/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Várkerület 43. sz. alatti irodahelyiségek Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet Soproni Területi Szervezete részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 350/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Petőfi tér 3. sz. alatti, iroda- és kultúrház megnevezésű helyiségek Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány és Pedagógusok Soproni Művelődési Háza részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 351/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Petőfi tér 3. sz. alatti, iroda- és kultúrház megnevezésű helyiségek Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány és Pedagógusok Soproni Művelődési Háza részére történő bérbeadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 352/2020. (XI. 26.) határozata

a RAABERSPORT Kft. NOVOMATIC Aréna üzemeltetésével kapcsolatos beszámolási kötelezettségének teljesítéséről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 353/2020. (XI. 26.) határozata

az óvodák 2020. évi téli zárva tartásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 354/2020. (XI. 26.) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 2021. évi Ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról (Zárt ülés tartható!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 355/2020. (XI. 26.) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 2021. évi Ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról (Zárt ülés tartható!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 356/2020. (XI. 26.) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 2021. évi Ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról (Zárt ülés tartható!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 357/2020. (XI. 26.) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 2021. évi Ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról (Zárt ülés tartható!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 358/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Baross út 22/B. I/10. szám alatt lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról (Zárt ülés tartható!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 359/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Rodostói utca 4. fszt. 4. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről (Zárt ülés tartható!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 360/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Rodostói utca 4. fszt. 4. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről (Zárt ülés tartható!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 361/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, Rodostói utca 4. fszt. 4. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről (Zárt ülés tartható!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 362/2020. (XI. 26.) határozata

a Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 37. I/1. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről (Zárt ülés tartható!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 363/2020. (XII. 3.) határozata

„Sopron Város Díszpolgára” címről történő lemondásról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 364/2020. (XII. 3.) határozata

 a Sopron, Torna utca 12-14. sz. alatti, „kivett filmszínház” megnevezésű ingatlan bérleti díjának csökkentéséről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 365/2020. (XII. 3.) határozata

az 5Y jelzésű autóbuszvonal menetrendjének módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 366/2020. (XII. 4.) határozata

a helyi, autóbusszal végzett személyszállítási feladatok pályázati kiírásának módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 367/2020. (XII. 11.) határozata

az önkormányzat műemlék ingatlan esetén gyakorolható elővásárlási jogáról a soproni 636/A/8 hrsz-ú (9400 Sopron, Várkerület 17. tetőtér 8.) ingatlan tekintetében

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 368/2020. (XII. 11.) határozata

a Széchenyi István Városi Könyvtár és a Soproni Múzeum Alapító Okiratának módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 369/2020. (XII. 11.) határozata

a Széchenyi István Városi Könyvtár és a Soproni Múzeum Alapító Okiratának módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 370/2020. (XII. 14.) határozata

a Sopron Holding Zrt. távhő-szektor energetikai korszerűsítése témájú pályázatához kapcsolódó szerződés módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 371/2020. (XII. 14.) határozata

az 1921-es népszavazás 100. jubileumi évfordulójának méltó megünnepléséről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 372/2020. (XII. 21.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési tervéről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 373/2020. (XII. 21.) határozata

települési támogatásként nyújtható krízistámogatás ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 374/2020. (XII. 21.) határozata

lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről I. (Zárt ülés!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 375/2020. (XII. 21.) határozata

lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről II. (Zárt ülés!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 376/2020. (XII. 21.) határozata

lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről III. (Zárt ülés!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 377/2020. (XII. 21.) határozata

lakbér megállapítása ügyében benyújtott fellebbezésről IV. (Zárt ülés!)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 378/2020. (XII. 21.) határozata

a Központi Gyermekkonyha Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 379/2020. (XII. 21.) határozata

közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 380/2020. (XII. 21.) határozata

közgyűlési ülésnapok meghatározásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 381/2020. (XII. 21.) határozata

a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenes tulajdonba adásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 382/2020. (XII. 21.) határozata

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 383/2020. (XII. 21.) határozata

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 384/2020. (XII. 21.) határozata

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 385/2020. (XII. 21.) határozata

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 386/2020. (XII. 21.) határozata

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 387/2020. (XII. 21.) határozata

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 388/2020. (XII. 21.) határozata

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 389/2020. (XII. 21.) határozata

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 390/2020. (XII. 21.) határozata

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 391/2020. (XII. 21.) határozata

elbirtoklási igénnyel érintett ingatlanokról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 392/2020. (XII. 21.) határozata

elbirtoklási igénnyel érintett ingatlanokról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 393/2020. (XII. 21.) határozata

elbirtoklási igénnyel érintett ingatlanokról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 394/2020. (XII. 21.) határozata

elbirtoklási igénnyel érintett ingatlanokról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 395/2020. (XII. 21.) határozata

elbirtoklási igénnyel érintett ingatlanokról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 396/2020. (XII. 21.) határozata

a Novomatic Aréna fejlesztéséről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 397/2020. (XII. 21.) határozata

a soproni 4649/16 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tekintetében

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 398/2020. (XII. 21.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Vízmű Zrt. közötti, a fürdők működtetéséről szóló működtetési és támogatási szerződésről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 399/2020. (XII. 21.) határozata

a helyi, autóbusszal végzett személyszállítás 2021. I. félévi feladatainak ellátásáról (közszolgáltatási kötelezettség elrendelése)

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 400/2020. (XII. 21.) határozata

a Sopron, Balfi út 7. I. em. 2. sz. alatti lakás bérbeadásáról szóló 347/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat visszavonásáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 401/2020. (XII. 21.) határozata

a Humánszolgáltatási Osztály, a Jegyzői Iroda és a Közgazdasági Osztály ügyrendjének módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 402/2020. (XII. 21.) határozata

a Humánszolgáltatási Osztály, a Jegyzői Iroda és a Közgazdasági Osztály ügyrendjének módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 403/2020. (XII. 21.) határozata

a Humánszolgáltatási Osztály, a Jegyzői Iroda és a Közgazdasági Osztály ügyrendjének módosításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 404/2020. (XII. 23.) határozata

az M85 Csorna II ütem – Sopron-kelet” megnevezésű projektben szereplő, 0398/1 hrsz-ú, kivett önkormányzati közút megnevezésű ingatlanról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 405/2020. (XII. 23.) határozata

a kőhídi ütközettel kapcsolatos emlékmű, emléktábla állításáról

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 406/2020. (XII. 29.) határozata

az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos döntésekről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 407/2020. (XII. 29.) határozata

az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos döntésekről

 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 408/2020. (XII. 29.) határozata

az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos döntésekről

 

 
 

 


 

[1] A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napján 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, amelyet a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel 2020. június 18. napján megszüntetett.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.


 2020. január 21. / Határozatok