Nyomtatás

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2021. évi határozatai

 

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2021. (VI. 17.) határozata

jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről

2/2021. (VI. 17.) határozata

a 2021. június 17-ei rendes ülése napirendjének elfogadásáról

3/2021. (VI. 17.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete 2020. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

4/2021. (VI. 17.) határozata

a Hermann Alice Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról

5/2021. (VI. 17.) határozata

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzata felhasználásának módosításáról

6/2021. (IX. 23.) határozata

jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről

7/2021. (IX. 23.) határozata

a 2021. szeptember 23-ai rendes ülése napirendjének elfogadásáról

8/2021. (IX. 23.) határozata

a „Külterület, Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom és Balf városrészek Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása” című tervezési munka kapcsán az előzetes egyeztetési eljárás során beérkezett partnerségi vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról

9/2021. (IX. 23.) határozata

a 9494 Sopron-Balf, Fő utca 11. sz. alatti, 10932 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

10/2021. (IX. 23.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (hat. jav.)

11/2021. (IX. 23.) határozata

Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

12/2021. (IX. 23.) határozata

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzata felhasználásának módosításáról

13/2021. (X. 25.) határozata

jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről

14/2021. (X. 25.) határozata

a 2021. október 25-ei rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról

15/2021. (X. 25.) határozata

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzata felhasználásának módosításáról

16/2021. (XI. 30.) határozata

jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről

17/2021. (XI. 30.) határozata

a 2021. november 30-ai rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról

18/2021. (XI. 30.) határozata

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzata felhasználásának módosításáról2021. július 1. / Határozatok