Nyomtatás

2021-09-23 SBTÖ rendes ülés előterjesztései

Ügyiratszám: IV/40481-3/2021.

 Címer

ELŐTERJESZTÉSEK

 

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2021. szeptember 23-ai rendes ülésére

 

1.       

Előterjesztés a „Külterület, Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom és Balf városrészek Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása” című tervezési munka kapcsán az előzetes egyeztetési eljárás során beérkezett partnerségi vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Németh Gergely városi főépítész

(15. Kgy.

napirendi

pont)

2.       

Előterjesztés a 9494 Sopron-Balf, Fő utca 11. sz. alatti, 10932 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

(18. Kgy.

napirendi

pont)

3.       

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Németh-Károly Anita megbízott osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          Virágh Natália Anna megbízott osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

                          Szalay Katalin megbízott osztályvezető-helyettes

(20. Kgy.

napirendi

pont)

4.       

Előterjesztés Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzata felhasználásának módosításáról

Előterjesztő:      Péli Nikoletta elnök

Előadó:              Péli Nikoletta elnök

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra!)

(TRÖ

napirendi

pont)

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Sopron, 2021. szeptember 20.

 2021. szeptember 20. / Előterjesztések