Nyomtatás

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2009. évi határozatai

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2009. (II. 18.) SBTÖ

Napirend

2/2009. (II. 18.) SBTÖ

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2009. évi teljesítménycéljai és a jegyző 2008. évi teljesítményértékelése

3/2009. (II. 18.) SBTÖ

Előterjesztés a luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről

4/2009. (II. 18.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról

5/2009. (II. 18.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

6/2009. (II. 18.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város sportkoncepciójáról

7/2009. (II. 18.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város sportrendeletének elfogadásáról

8/2009. (III. 18.) SBTÖ

Napirend

9/2009. (III. 18.) SBTÖ

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötéséről és a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról (I. hat. jav.)

10/2009. (III. 18.) SBTÖ

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötéséről és a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról (II. hat. jav.)

11/2009. (III. 18.) SBTÖ

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötéséről és a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról (III. hat. jav.)

12/2009. (III. 18.) SBTÖ

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

13/2009. (III. 18.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról

14/2009. (III. 18.) SBTÖ

Előterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár Balfi Fiókkönyvtára és a Balfi Adománykönyvtár közös helyiségben történő működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozatról

15/2009. (III. 18.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2009. évi költségvetési támogatásának felhasználásáról

16/2009. (IV. 22.) SBTÖ

Napirend

17/2009. (IV. 22.) SBTÖ

Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete közrend- és közbiztonsági helyzetéről, annak 2008. évi alakulásáról, a tett és a 2009. évre tervezett intézkedésekről

18/2009. (IV. 22.) SBTÖ

Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2008. évi Éves Beszámolójáról és a társaság folyószámla hiteléhez kapcsolódó kezesség vállalásról (I. hat. jav.)

19/2009. (IV. 22.) SBTÖ

Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2008. évi Éves Beszámolójáról és a társaság folyószámla hiteléhez kapcsolódó kezesség vállalásról (II. hat. jav.)

20/2009. (IV. 22.) SBTÖ

Előterjesztés a helyi közút és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) rendelet módosításáról

21/2009. (IV. 22.) SBTÖ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezete, valamint pénzmaradvány elszámolása

22/2009. (V. 20.) SBTÖ

Napirend

23/2009. (V. 20.) SBTÖ

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 50/2005. (XII. 21.) Önkormányzati rendelet módosításáról

24/2009. (V. 20.) SBTÖ

Előterjesztés alapítványok támogatásáról (III. hat. jav.)

25/2009. (V. 20.) SBTÖ

Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló 26/2002. (VI. 28.) Ör. rendelet módosításáról

26/2009. (VI. 17.) SBTÖ

Napirend

27/2009. (VI. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

28/2009. (VI. 17.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendeletének módosításáról

29/2009. (VI. 17.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról

30/2009. (VI. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozások (III. hat. jav.)

31/2009. (VI. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozások (IV. hat. jav.)

32/2009. (VI. 17.) SBTÖ

Előterjesztés a 2009-2010. tanévi feladatváltozások (VIII. hat. jav.)

33/2009. (VI. 17.) SBTÖ

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

34/2009. (VII. 15.) SBTÖ

Napirend

35/2009. (VII. 15.) SBTÖ

Előterjesztés a balfi, Bozi út járdafelújításáról

36/2009. (IX. 16.) SBTÖ

 

Napirend
37/2009. (IX. 16.) SBTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizető parkolás rendjéről szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelete módosításáról (rendeletalkotás)
38/2009. (X. 21.) SBTÖ Napirend
39/2009. (X. 21.) SBTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról
40/2009. (X. 21.) SBTÖ Előterjesztés a 2009/2010. tanévi feladatváltozások felülvizsgálatáról és a 2010/2011. tanév előkészítéséről
41/2009. (X. 21.) SBTÖ Előterjesztés gyermekvédelmi feladatok megvalósításának programját tartalmazó intézkedési tervről
42/2009. (XI. 18.) SBTÖ Napirend
43/2009. (XI. 18.) SBTÖ Előterjesztés a 2010. évi érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról
44/2009. (XI. 18.) SBTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról és a 2010. évi költségvetési koncepciójáról
45/2009. (XII. 9.) SBTÖ Napirend
46/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (I. hat. jav.)
47/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (II. hat. jav.)
48/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelettervezet)
49/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
50/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
51/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet módosításáról
52/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) Ör. módosításáról
53/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról (I. hat. jav.)
54/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról (II. hat. jav.)
55/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
56/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
57/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés Sopron fizető parkolásáról szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról
58/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (hat. jav.)
59/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelettervezet)
60/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (hat. jav.)
61/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelettervezet)
62/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról
63/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről
64/2009. (XII. 9.) SBTÖ Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. év I. félévi munkatervéről


2009. március 2. / Határozatok