Nyomtatás

2022-06-30 Kgy rendkívüli ülés meghívó

40150-11/2022.

 

 

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

2022. június 30-án csütörtökön 14 órakor kezdődő,

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében tartandó

rendes ülését követő rendkívüli ülésére

 

 

Napirendi pontok:

1.

Előterjesztés orvosi rendelő bérbevételéről szóló bérleti szerződés módosításáról

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Papné Horváth Barbara osztályvezető

2.

Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók:            dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Németh-Károly Anita megbízott osztályvezető

3.

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. és a VEOLIA Energia Magyarország Zrt. között 2019-ben létrejött, hőszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti jogviszonyról szóló Megállapodás módosításáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Varga Zoltán vezérigazgató

4.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          dr. Kovács Gábor aljegyző

                          Németh-Károly Anita megbízott osztályvezető

                          Szalay Katalin megbízott osztályvezető-helyettes

                          Illés Magdolna megbízott osztályvezető

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Tóth Gábor osztályvezető

                          Virágh Natália Anna osztályvezető

                          dr. Brummer Krisztián irodavezető

5.

Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámlaszerződésével kapcsolatos döntésekről

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Németh-Károly Anita megbízott osztályvezető

6.

Előterjesztés az F.K.L. Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének napirendi pontjairól

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Pojbics Szabolcs ügyvezető

7.

Előterjesztés a SPORT CLUB Futball Kft.-ben történő üzletrész vásárlásról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jegyző

8.       

Előterjesztés önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal között kötendő munkamegosztási megállapodások elfogadásáról

Előterjesztő:      dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadók:            Németh-Károly Anita megbízott osztályvezető

                          Virágh Natália Anna osztályvezető

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 53. § (3) bekezdés f) pontja értelmében minősített többségű döntés szükséges a Közgyűlés rendkívüli ülésén történő határozathozatalhoz.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2022. június 28.

 

 

Dr. Farkas Ciprián

polgármester

 
2022. június 28. / Meghívók