Nyomtatás

2023-02-20 JÜB rendes ülés meghívó

40011-2/2023.

 Sopron címer


MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2023. február 20. napján (hétfőn) 16:00-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendes ülésére

 

  Napirendi pontok
1.

Tájékoztató a Közgyűlés bizottságainak és a polgármester 2022. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                                dr. Simon István alpolgármester

                                Csiszár Szabolcs alpolgármester

                                dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                                Tóth Éva, a Gazdasági Bizottság elnöke

                                Abdai Zsolt, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

                                Pongráczné Várnai Mária, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                                Magas Ádám, a Költségvetési Bizottság elnöke

                                Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

                                Filep Márk, a Népjóléti Bizottság elnöke

                                Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Előadó:                dr. Kovács Gábor aljegyző

közgyűlési

előterjesztés

 2.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

közgyűlési

előterjesztés

 3.

Előterjesztés a 2023. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint tájékoztató a 2022. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyző

közgyűlési

előterjesztés

 4.

Előterjesztés a Kőszegi úti aluljáró tulajdoni viszonyainak rendezéséről

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Papné Horváth Barbara osztályvezető

közgyűlési

előterjesztés

 5.

Előterjesztés a Soproni Vízmű Zrt.-vel kötött csapadékcsatorna üzemeltetési-vállalkozási szerződés megszüntetéséről

Előterjesztő:     dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Illés Magdolna osztályvezető

közgyűlési

előterjesztés

 6.

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pályázatának eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                         dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Kovács Gábor aljegyző

                         Papné Horváth Barbara osztályvezető

közgyűlési

előterjesztés

 7.

Előterjesztés ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                         dr. Simon István alpolgármester

Előadó:             Németh Gergely városi főépítész

közgyűlési

előterjesztés

 8.

Előterjesztés a 9400 Sopron, Balfi úton épített kerítésre vonatkozó településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

közgyűlési

előterjesztés

 9.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők:   dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók:           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                         dr. Kovács Gábor aljegyző

                         Németh-Károly Anita osztályvezető

                         Szalay Katalin osztályvezető- helyettes

                         Illés Magdolna osztályvezető

                         Papné Horváth Barbara osztályvezető

                         dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

                         Tóth Gábor osztályvezető

                         Virágh Natália Anna osztályvezető

                         dr. Brummer Krisztián irodavezető

közgyűlési

előterjesztés

10.

Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             dr. Sárvári Szabolcs jegyz

közgyűlési

előterjesztés

 11.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztő:      dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:              dr. Kovács Gábor aljegyző

bizottsági

előterjesztés

 

Pongráczné Várnai Mária

Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnökének megbízásából készítette:

 

 

dr. Kovács Gábor

Jogi és Ügyrendi Bizottság titkára2023. február 9. / Meghívók