Nyomtatás

2023-02-23 JÜB rendkívüli ülés meghívó

40011-4/2023.

 Sopron címer

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2023. február 23. napján (csütörtökön) 13:15-kor

a Városháza (Fő tér 1.) kis tanácstermében

tartandó rendkívüli ülésére

 

 

   

Napirendi pontok:

 
1. 

Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló, az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló, és egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:     dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Előadó:             dr. Kovács Gábor aljegyző

közgyűlési előterjesztés

 

2.  

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2023. évi üzleti terv, közszolgáltatási szerződés, fenntartói megállapodás módosítása)

Előterjesztők:    dr. Farkas Ciprián polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadók :           dr. Sárvári Szabolcs jegyző

                          Papné Horváth Barbara osztályvezető

                          Virágh Natália Anna osztályvezető

                          Kóczán Péter ügyvezető

                          Kuslics Balázs ügyvezető

közgyűlési előterjesztés

3.

Előterjesztés a 9400 Sopron, Újteleki u. 25. B. ép. 1. em. 3. sz. alatti, 386/1/B/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó településképi kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

Előterjesztő:     dr. Farkas Ciprián polgármester

Előadó:             Tóth Gábor osztályvezető

közgyűlési előterjesztés

Sopron, 2023. február 22.

 

 

 

    Pongráczné Várnai Mária

Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnökének megbízásából készítette:

 

 

dr. Kovács Gábor

Jogi és Ügyrendi Bizottság titkára2023. február 21. / Meghívók