PROJEKTBEMUTATÓ

SAJTÓMEGJELENÉSEK

A felújítás tervrajza

GALÉRIA

KONTAKT

 

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0045

Beruházás teljes költsége

214 000 000,- Ft

Támogatás intezitása

100%

A soproni Erzsébet-kert története több mint 250 évvel ezelőttre nyúlik vissza. A korabeli dokumentációk szerint a területet 1763-ban vásárolta meg a város, és az ezt követő  években közparkként már nyitva állt a városlakók előtt. Funkcióját tekintve sétakert és pihenőkert (Lustgarten) célokat szolgált elsődlegesen.

A park, tekintettel arra, hogy egyike a Magyarországon elsőként létesült közparkoknak, jelentős kultúrtörténeti értékkel bír.

A kerttörténeti dokumentáció által feltárt tájképi kert legfőbb értékének ezt is tekinthetjük, amely értékét fokozza, hogy a közpark alapításától mind a mai napig folyamatos közösségi használatban volt. A kert számos korszaka jól tükrözi a folyamatos használat miatti dinamikus változást.

A park jelen állapotában a rárakódott 250 évnyi történeti értéket eklektikusan egyesíti. A túlnyomórészt XX. század fordulójának idejéhez köthető legértékesebb stílus elemek és részletek bemutatását, helyreállítását – a park történetiségét erősítő motívumok által – elfogadható célnak tekintjük, tekintettel a Közreműködő Szervezet által is kiemelt gazdag dokumentáltságra.

Jelen pályázat célja a kert állapotának rendezésén, helyreállításán keresztül a területen található természeti értékek megóvása, javítása, a degradált területrészek rehabilitációja, a park történetiségének, a kerttörténeti és tájökológiai értékeknek a helyreállítása, a jelenlegi területhasználat keretein belül a lehető legnagyobb mértékű helyreállítás elérése.

 

A pályázat aktualitását az adja, hogy az elmúlt években elszegényedett a park cserjeszintű növényállománya, nem egységes koncepciót tükröző berendezési tárgyak kerültek elhelyezésre, amelyek miatt veszélybe került az Erzsébet-kert történeti jellege is.

Az elmúlt idők során a faállomány erősen egykorúvá, időssé vált, ez az állapot a hosszú távú fenntarthatóság miatt nem szerencsés. Friss telepítésű fák, cserjék, évelők ültetésével célszerű javítani a növényállomány korbeli heterogenitását.

A projekt megvalósítása során a meglehetősen szegényes cserjeszint is pótlásra, helyreállításra kerül, melysorán a térségre (és a parkhoz szervesen kapcsolódó védett, értékes Lőverek városrészre) jellemző fajok kerülnek első sorban telepítésre. A fák és cserjék mellett a talajszinthez legközelebb álló növényzet telepítését is el kell végezni, a megfelelő helyeken évelőágyásokat kell kialakítani.

A növényállomány mellett a területen levő, nem szilárd burkolattal fedett sétányok felújítása is időszerűvé vált, melyet a projekt megvalósítása során el lehet végezni. A kert eredeti állapotának helyreállítása érdekében a zenepavilon újjáépítése is fontos lépés, mely épület pinceszintjén tároló helység kerül kialakításra, amelyben tárolhatók a szabadtéri koncertekhez szükséges felszerelések. A korabeli stílus felelevenítése során a serház (sörház/vendéglő) épületének és teraszának jelzésszerű helyreállítása, terének megjelenítése (ez a serház esetlegesen későbbiekben lehetővé váló rekonstrukciójához biztosítja a területet), illetve a szárazon rakott támfal – „kaszkád” – felújítása is elsődleges szempontként szerepel. A közkert funkció teljesebb körű ellátása érdekében a parkban régen jelenlévő kutak és vízmegjelenések rekonstrukciójára is szükség van. A parkban a mai állapotok alapján kifogásolható elemként jelennek meg azon berendezési tárgyak, amelyek stílusukat tekintve nem illeszkednek a környezetükhöz. Ezen berendezések között meg kell említeni a köztéri padokat és hulladékgyűjtő edényeket, noha a település jogos elvárása a parkban a pihenőpadok megfelelő számú elhelyezése.

 

A park régi fényének helyreállítása mellett gondolni kell az új állapot minél hosszabb ideig tartó fenntarthatóságára is. Ismerve a jelenlegi klímaváltozással kapcsolatos folyamatokat, illetve előrejelzéseket, ezt egy automata öntözőrendszer telepítésével lehet biztosítani, amely ellátja a park állandó víz- és tápanyag utánpótlását.

Napjainkban nagyon fontos feladatként jelenik meg a lakosság környezettudatosságra nevelése és a megfelelő szemléletmód átadása. Ennek érdekében a park történetét feldolgozva ismeretterjesztő füzet, információs táblák készítésére, madárodúk kihelyezésére és a növényállományt bemutató névtáblák kihelyezésére is lehetőség adódik. A lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása végett a kapcsolódó hírek, információk helyi sajtóban történő megjelentetését is el kell indítani. Összességében a tervezett projekt megvalósítása hozzájárul hazánk egyik legrégebbi közparkja színvonalának a helyreállításához, és a történelmi adottságokhoz méltó helyének újbóli elfoglalásához.

zöldfelület-rendezési

átnézeti helyszínrajz

galéria

KAPCSOLAT

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

9400 Sopron, Fő tér 1.

Tel.: +36 99 780 633

Copyright © 2015 • Minden jog fenntartva!