datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
7 érv Sopron mellett - videó
 
 
Innováció Fidelissima - videó
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Humánszolgáltatási Osztály

 


 

Humánszolgáltatási Osztály


 

 

   

Osztályvezető:

dr. Tengölics Tamás

Cím:

9400 Sopron, Fő tér 1.

Telefon:

99/515-472

E-mail

tengolics.tamas@sopron-ph.hu

 


 

Ügyfélfogadás

     

 

Munkaidő

Ügyfélfogadás

Hétfő

7.30 – 17.30

13.00 – 17.00

Kedd

7.30 – 16.00

nincs ügyfélfogadás

Szerda

7.30 – 16.00

8.00 – 12.00 és 13.00 - 16.00

Csütörtök

7.30 – 15.00

nincs ügyfélfogadás

Péntek

7.30 – 13.00

8.00 – 12.00

 

A szociális csoport ügyfélfogadási időpontjai:

 

9400 Sopron, Fő tér 1.

hétfő: 13:30-17:00
szerda: 08:00-12:00; 13:00-16:00

 

 

I.

Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök

 

 1. osztályvezető

 

Szakmai felügyeleti és intézményi koordinációs csoport

 

 1. intézményi és közművelődési szakreferens I.
 2. intézményi és közművelődési szakreferens II.
 3. szociális szakreferens
 4. alap-egészségügyi szakreferens
 5. humánszolgáltatási szakreferens
 6. intézményi ügyintéző
 7. titkársági ügykezelő

 

Szociális csoport

 

 1. szociális csoportvezető
 2. szociális és lakásügyi ügyintéző
 3. szociális ügyintéző I.
 4. szociális ügyintéző II.
 5. ügyintéző titkárnő
 6. ügykezelő

 

Sportfelügyeleti csoport

 

 1. sportfelügyelő
 2. sportszervező
 3. gazdasági ügyintéző
 4. titkársági ügyintéző  

 

II.

Az osztály feladatai

 

A részletes feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A főbb feladatok csoportonkénti és munkakörönkénti bontásban a következők:

 

Osztályvezető:

-          gondoskodás az osztályon az Ügyiratkezelési Szabályzat, illetve az egészségügyi alapellátó tevékenység tekintetében a vonatkozó jogszabály szerinti ügyiratkezelés betartásáról,

-          közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése, döntések végrehajtása,

-          információáramlás biztosítása, értekezleteken részvétel, értekezletek tartása,

-          munkatársak kiválasztása, oktatásának biztosítása, munkaköri leírások elkészítése, teljesítményértékelés,

-          az osztály által készített szerződések ellenőrzése, kezelése,

-          az osztály által végzett közbeszerzési előkészítő feladatok ellátása,

-          az osztály munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása,

-          az intézményrendszer működésével kapcsolatos szakmai javaslatok kidolgozása,

-          a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és a Társulás által fenntartott Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete koordinációs és szakmai felügyeleti feladatainak ellátása.

 

Szakmai felügyeleti és intézményi koordinációs csoport

Intézményi és közművelődési szakreferens I.

-          biztosítja az intézmények jogszerű működését, folyamatos kapcsolattartás az intézmények vezetőivel - egyeztetve jogi kérdésekben,

-           az Osztály feladataihoz kapcsolódó belső szabályzatok, szakmai tervek, dokumentumok, előterjesztések előkészítése,

-          szerződések elkészítése, ellenőrzése, végrehajtása,

-          hatósági döntési tervezetek hatályos jogszabályoknak megfelelő elkészítése, folyamatos figyelemmel kísérése.

 

Intézményi és közművelődési szakreferens II.

-          ellátja a köznevelési, közművelődési feladatokkal kapcsolatos adminisztratív teendőket,

-          kezeli a közneveléssel, közművelődéssel kapcsolatos pályázatok teljes körét, koordinálja az előterjesztések elkészítését, részt vesz a pályázatok ellenőrzési, érkeztetési és bizottsági döntésre előkészítő munkáinak koordinálásában, beszámolók, elszámolások ellenőrzésében, nyilvántartásában,

 

-          koordinálja az önkormányzat fenntartásában és működésében lévő intézmények leltározási folyamatait,

-          ellátja a Bursa Hungarica oktatási pályázattal kapcsolatos ügyintézési feladatokat,

-          emlékdiplomák előkészítésében és rendezvények szervezésében való részvétel.


Szociális szakreferens:

-          az önkormányzat intézményei által ellátott szociális feladatok szakmai irányítása, felügyelete,

-          önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tarozó szociális és gyermekvédelmi ellátások ügyintézése, hatósági ügyintézés,

-          belső szakmai ellenőrzés,

-          szociális intézményekkel, non-profit szervezetekkel való kapcsolattartás,

-          közreműködés a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és a Társulás által fenntartott Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete koordinációs és szakmai felügyeleti feladatainak ellátásában,

-          szociális térkép készítése, egyéb információgyűjtés,

-          szociálpolitikai pályázatok kezelése.


Alap-egészségügyi szakreferens:

-                     az önkormányzat alap-egészségügyi feladatot ellátó intézménye fenntartói felügyeletének ellátása,

-                     az egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása,

-                     az egészségügyi alapellátás tevékenységi köréhez kapcsolódó belső szabályzatok, szakmai terv elkészítése,

-                     az egészségügyi szolgáltatóval kötendő területi ellátási kötelezettségre, valamint más egészségügyi alapellátásra vonatkozó szerződések előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése,

-                     betegjogok érvényesülésének figyelemmel kísérése, kapcsolattartás a betegjogi képviselővel,

-                     egészségügyi dokumentáció vezetésének ellenőrzése,

-                     ügyeleti tevékenység szervezésének felügyelete,

-                     az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának felügyelete,

-                     gondoskodás az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételekről,

-                     ellátási szerződések megkötése,

-                     az egészségügyi alapellátás higiénés rendje betartásának figyelemmel kísérése,

-                     a szakdolgozók dokumentáció vezetésének ellenőrzése.

 

Humánszolgáltatási szakreferens:

-                 Helyi Esélyegyenlőségi Program működésének támogatása, Helyi Esélyegyenlőségi

referensi feladatok elvégzése,

-                 Civil - kapcsolati koordinátorként az önkormányzati ellátórendszer és szociális erőforrással rendelkező civil szervezetek közötti kapcsolati, ügyfél – irányítási rendszer naprakész tartása,

-                 pályázati lehetőségekkel kapcsolatos közreműködés, koordináció;

-                 elismerő oklevelek, emlékdiplomák elkészítése,

-                 Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj lebonyolításával kapcsolatos feladatok;

-                 drogstratégiával kapcsolatos feladatok ellátása,

-                 intézményvezetők jutalmazása, keresetkiegészítés kapcsán felmerülő feladatok elvégzése,

-                 Osztály munkájához kapcsolódó költségvetési feladatokban való közreműködés, kollégákkal történő együttműködés,

-                 Nemzeti Önkéntes Stratégia elveivel és célkitűzéseivel összhangban részvétel az önkéntesség helyi célkitűzéseinek megvalósításában,

-                 Osztályt érintő rendezvények, ünnepségek szervezése,

-                 a kulturális, közművelődési feladatot ellátó intézmények általános felügyelete, feladatok koordinálása,

-                 óvodai ellátás tekintetében kapcsolattartás, óvodafelügyelet, panaszok kezelése, adatszolgáltatás,

-                 óvodai, iskolai körzetek kialakítása,

-                 Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskolával kapcsolatos intézményi teendők,

-                 Gyermekkonyha, gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok elvégzése,

-                 intézmények alapító okiratának elkészítése, felülvizsgálata, módosítása.


Intézményi ügyintéző:

-           az intézményi dokumentációkkal, adatbázisokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátása,

-           adatfelvitel az integrált költségvetés tervezési rendszerbe,

-           alap-egészségügyi, közművelődési pénzügyi folyamatok támogatása, ügyviteli feladatok ellátása,

-           hivatali koordináció az ügyintézési folyamatok során, a Szakmai felügyeleti és intézményi koordinációs csoport szakreferensei munkájának támogatása.


Titkársági ügykezelő:

Az osztályvezető és a Szakmai felügyeleti és intézményi koordinációs csoport részére

-                 levelezés, posta intézése, határidők figyelemmel kísérése,

-                 tárgyalásokról, értekezletekről emlékeztető, jegyzőkönyv készítése,

-                 ügyiratok iktatása, kezelése,

-                 eszközök, anyagok, készletek, bélyegzők, belső szabályozó dokumentumok kezelése,

-                 intézményi koordinációs tevékenység támogatása,

-                 hivatali belső ügyviteli folyamatok segítése, csoporttagok munkájának támogatása.

 

Szociális csoport

 

Szociális csoportvezető

-                 a csoport munkájának irányítása, munkafolyamatok koordinálása, a törvényesség és szakszerűség biztosítása,

-                 döntés előkészítés (előterjesztések, rendelet-tervezetek, hatósági ügyek).

 

Szociális és lakásügyi ügyintéző:

-           a csoportvezető távolléte esetén ellátja a csoportvezetői feladatokat,

-           szociális bérű lakások, fiatalok garzonháza, nyugdíjasházba történő bérlőkiválasztás döntés-előkészítése, ügyintézése,

-           bérleti jogviszony meghosszabbításának döntés előkészítése,

-           lakbérhátralékok kapcsán keletkező konfliktusok döntés előkészítése,

-           nyilvántartások vezetése,

-           jegyzői hatáskörbe tartozó szociális lakbérjelleg meghatározása,

-           szociális ügyintéző I-II. munkájának szakmai támogatása.

 

Szociális ügyintéző I-II.

-                 önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátások ügyintézése,

-                 döntés-előkészítés,

-                 környezettanulmányok,

-                 nyilvántartás-vezetés,

-                 ügyfélszolgálati feladatok,

-                 foglalkoztatással, munkanélküliekkel összefüggő ügyek,

-                 pályázatok előkészítése,

-                 civil kapcsolatok fenntartása,

-                 jegyzői hatáskörbe tartozó szociális lakbérjelleg meghatározása.

 

Ügyintéző titkárnő:

-                      megállapított ellátások pénzügyi teljesítésre történő előkészítése,

-                      külső szervezetek részére jelentések elkészítése,

-                      a költségvetéshez, beszámolókhoz szükséges pénzügyi adatok szolgáltatása.


Ügykezelő:

 

A Szociális csoport részére

-                     levelezés, posta intézése, határidők figyelemmel kísérése,

-                     tárgyalásokról, értekezletekről emlékeztető, jegyzőkönyv készítése,

-                     ügyiratok iktatása, kezelése,

-                     eszközök, anyagok, készletek, bélyegzők, belső szabályozó dokumentumok kezelése,

-                     megállapított ellátások pénzügyi teljesítésre történő előkészítése,

-                     külső szervezetek részére jelentések elkészítése.

 

Sportfelügyeleti csoport

 

Sportfelügyelő:

-                     az önkormányzati és a sporttörvényből adódó testnevelési és sportfeladatok koordinálása, szervezése,

-                     az önkormányzat sportpolitikai döntéseinek végrehajtása, illetve a végrehajtás figyelemmel kísérése,

-                     kapcsolattartás a nemzetközi sportági szakszövetségekkel illetve az országos sportirányító szervekkel,

-                     az önkormányzat diák- és szabadidő sportjának szervezése a sportági szakbizottságokkal együtt.

 

Sportszervező:

- közvetlenül segíti a sportfelügyelő munkáját, kiemelt felelősségi területe a városi diáksport szervezése, koordinálása;

- közreműködik a sporttárgyú előterjesztések, szerződések, pályázati kiírások előkészítésében;

- támogatja a sportfelügyelőt a sportfelügyeleti csoport munkájának koordinálásában.


Gazdasági ügyintéző:

- a sportfelügyeleti csoport feladatkörbe tartozóan a gazdasági, pénzügyi feladatok ellátása,

- az önkormányzat sportpolitikai céljait szolgáló pénzeszközök felhasználása céljából szerződések elkészítése, célirányos felhasználásuk ellenőrzése.


Titkársági ügyintéző:

- sportfelügyelő munkájának támogatása, szervezési feladatok ellátása,

- titkársági ügyviteli folyamatok segítése,

- diáksport tevékenység támogatása.

 

III.

Helyettesítés, kiadmányozás

 

Az osztályvezetőt távolléte esetén a kijelölt köztisztviselő helyettesíti. Az osztály működésével kapcsolatos kiadmányozási jogot – az alább felsoroltak kivételével – az osztályvezető, távolléte esetén a helyettesítésre jogosult gyakorolja.

 

A Szociális csoport önkormányzati és jegyzői hatósági jogkörében, továbbá a csoport feladatkörébe tartozó önkormányzati lakásügyek döntés-előkészítése tárgyában keletkezett feladatok vonatkozásában a kiadmányozási jogot a csoport vezetője gyakorolja.

 

A Sportfelügyeleti csoport hatáskörébe tarozó ügyekben a kiadmányozási jogot a sportfelügyelő gyakorolja.

 

Az alap-egészségügyi feladatok terén a kiadmányozási jogot az alap-egészségügyi szakreferens gyakorolja, illetve az egészségügyi alapellátásra vonatkozó külön szabályok szerint történik az ügyiratkezelés és a kiadmányozás (az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben írtak szerint).

 

IV.

Hatályba lépés

 

Jelen ügyrend 2017. március 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a Humánszolgáltatási Osztály 2016. november 1-jén kiadott 21. változatú ügyrendje hatályát veszti.