datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Humánszolgáltatási Osztály letölthető nyomtatványai, dokumentumai

Szociális ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok, dokumentumok

Frissítve: 2017. január 3.


Települési támogatás:

Települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Ehhez kapcsolódó formanyomtatvány ide kattintva letölthető.


Települési támogatás - méltányossági ápolási támogatás:

- ápolási díj megállapítása iránti kérelem

- ápolási díj megállapításához háziorvosi igazolás


Gyermekekhez kapcsolódó támogatások:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Fiatalok életkezdési támogatása (babakötvény)

Kisgyermekesek közlekedési támogatása

Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

Nyilatkozat halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

 


Lakhatást elősegítő támogatások:

Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás

Települési támogatás - adósságrendezési támogatás


Egészségmegtartó támogatások:

Települési támogatás - méltányossági gyógyszertámogatás

Orvosi és gyógyszertári igazolás méltányossági gyógyszertámogatás megállapításához

          
 

Egyéb támogatási formák:

Krízistámogatás

Köztemetés

Temetési támogatás


Rendszeres támogatási forma: 2015. március 1-től  >> Járási Hivatal

 

Lakáspályázat:

Lakás pályázati lehetőségek, feltételek

Fiatalok garzonháza

Szociális helyzet alapján bérbevehető bérlakás

Időskorúak önkormányzati bérlakása

Szociális helyzet alapján, felújítással meghirdetett lakáspályázat


Közoktatással kapcsolatos dokumentumok

Egészségügyi ellátással kapcsolatos dokumentumok 
Polgármesteri Hivatal