Sopronkõhida, 1989. június 15.


EMLÉKEZZÜNK MEG VÁROSUNKBAN IS 1956 MÁRTÍRJAIRÓL!

A Kõhida-Jánostelep melletti régi rabtemetõ közelében nyugszik a forradalom nyolc, Gyõrben kivégzett résztvevõje: CZIFRIK LAJOS (Mosonmagyaróvár, 1914.) - 1958. 01.15. FÖLDES GÁBOR (Budapest, 1923.) - 1958. 01.15. GULYÁS LAJOS (Kisújfalu, 1918.) - 1957. 12.31. KISS ANTAL (Diószeg, 1933.) - 1957. 12.31. TIHANYI ÁRPÁD (Gyõr, 1916.) - 1957. 12.31. TÖRÖK ISTVÁN (Sárvár, 1930.) - 1958. 12.02. WEINTRAGER LÁSZLÓ (Mosonmagyaróvár, 1928.) - 1958. 01.16. ZSIGMOND IMRE (Doborgazsziget, 1924.) - 1957. 12.31.és kilencedikként SZIGETHY ATTILA (Kapuvár), a Dunántúli Forradalmi Intézõbizottság vezetõje, aki a gyõri rabkórházban lett (állítólag) öngyilkos. EMLÉKÜKRE 1989. JÚNIUS 15-ÉN FÁKLYÁS FELVONULÁST SZERVEZÜNK. A felvonulás elõtt a Széchenyi téri Domonkos templomban 19 órakor kezdõdõ misén beszédet mond a városplébános apát úr is. Ezután 20 órakor a Hûségzászlótól indulunk: Várkerület - Ikvahíd - Dorfmeister utca - Pozsonyi út útvonalon. A Szt. Mihály temetõ parkolójából a résztvevõket különbuszok és magánautók szállítják a mártírok nyughelyeihez, ahol kb. 21 órától ökumenikus imával, emlékbeszédekkel adjuk meg az elmaradt végtisztességet az elhunytaknak. A kegyelet, gyász, és a helyileg is kívánatos megbékélés jelképeként emlékkeresztet állítunk a sírkertben. A résztvevõket visszafelé is autókkal, buszokkal hozzuk. Kérünk mindenkit, hogy valamennyi áldozat, és az 1956-os forradalom emlékére a felvonulás útvonalán, de városszerte is, tegyen ki ablakába egy mécsest! A résztvevõket pedig arra kérjük, hogy néhány szál virágot, nemzetiszínû illetve fekete zászlót, gyertyát hozzanak magukkal!
A NEMZETI GYÁSZ ÉS KEGYELET JEGYÉBEN FOGJUNK ÖSSZE, EMLÉKEZZÜNK MEG KÖZÖSEN MÁRTÍRJAINKRÓL, LEGYEN RENDEZVÉNYÜNK A NEMZETI MEGBÉKÉLÉS ÉS MEGNYUGVÁS AKTUSA IS!

- Soproni Ellenzéki Kerekasztal (Fidesz, FKGP, MDF, SZDSZ)
- TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL BIZOTTSÁG

FORGATÓKÖNYV (1989. jún. 15.)

19.45-20.00: Fáklyák árusítása (Fidesz), karszalagok kiosztása a rendezõknek, rendezõk eligazítása.
20.00: Magas László (M.L.) beszél az egybegyûltekhez, ismerteti a menet útvonalát, általános viselkedési szabályokat.
20.10: A menet megalakul. (Elõl a cserkészek, gyászszalagos csapatzászlóval, utána a koszorúvivõk, aztán a hozzátartozók, protokoll-vendégek, a szervezetek vezetõi. Kétoldalt lyukas nemzetiszínû nagy zászló, ill. nagy fekete zászló. Többi zászló a menetben. Fáklyák a tagokkal lehetõség szerint a menetoszlop két oldalára. A menet végén 4-5 rendezõ.) Az útvonal a Sas-tér felé módosul!
20.30: Temetõ parkolójában Magas L. kihirdeti a buszok, autók igénybevételének lehetõségét. 6-6 Ft oda-vissza. A buszok többször fordulnak (igény szerint), a Mária-szobornál tudnak csak megfordulni, a várakozók ne idegeskedjenek. A magánautók is igény szerint fordulnak. A legvégsõkig az emberekkel marad 4-5 rendezõ. A legkorábban magánautókkal, ill. az egyetem buszával (protokoll-vendégek, hozzátartozók, sajtó) a lebonyolításban technikailag érdekeltek rendõrautó biztosításával indulnak, a Katics-borozó elõl. 3 rendezõ Jánostelepen lezárja a földutat, a többi autó oda nem hajthat be, ill. tereli a parkoló gépjármûveket, buszokat.
20.40-21.10: A menet kiér a sírokhoz. (4 rendezõ irányítja õket, hozzátartozók, öregek az ülõhelyekre).
21.10: Feláll a díszõrség a letakart emlékmû mellé, ill. a mikrofon köré. (Az emlékmû mellett 2 fideszes waldenban, 1-1 lyukas, ill. fekete színû nagy zászlót tart. Elõttük 2 kisgazda, 2 MDF-es, 2 SZDSZ-es, legelõl 2 kiscserkész. A mikrofon körül félkörben 2 waldenes kis lyukas, ill gyászzászlóval, + 2-3 waldenes fáklyákkal. A sírokban már 9 virágcsokor, ill. 9 fáklya elõkészítve. Az emlékmû üres, ill. lepellel le van takarva.)
21.15: M. L. felkéri az egybegyûlteket, énekeljük el a Himnuszt.
21.17: M. L. üdvözli a jelenlévõket, külön a hozzátartozókat, vendégeket, szervezeteket, bevezeti az estet.
21.20: M. L. felkonferálja Komlós Andort, aki a korabeli szemelvényeket olvassa fel. (közben magnóról az Egmont-nyitány, halkan.)
21.25: Ezután Kardos József részletet olvas fel Tihanyi Árpád búcsúlevelébõl. (Közben is az Egmont-nyitány).
21.30: Emlékmû avatása. (Az emlékmû körül kigyúlnak a fáklyák).
21.40: M. L. felkéri Szentkirályi Zsoltot az emlékbeszéd megtartására.
21.40-21.50: Szentkirályi Zsolt beszéde.
21.50-22.00: Koszorúzás. M. L. a szervezeteket, vendégeket, hozzátartozókat felkonferálja.
22.00-22.05: Papp János színmûvész szavalata (Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán) és beszéde.
22.05-22.10: Mosonmagyaróváriak beszéde.
22.10-22.30: Papok közös imája.
22.30-22.40: Kegyelet virágainak elhelyezése a résztvevõk által
22.40: Szózat


Copyright © 1997., ISE, Sopron
Sopron Home