datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Turisztikai Portál Önkormányzati Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Soproni Helyi Közösség - CLLD

 
TÁJÉKOZTATÁS (2022.12.31.)

Tisztelt Kedvezményezett!

A Soproni Helyi Közösség ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a támogatott projekt lezárult, a Munkaszervezet befejezte munkáját. Támogatási kérelmeikkel kapcsolatban a továbbiakban a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóságához szíveskedjenek fordulni.

Tisztelettel,

Sopron MJV Polgármesteri Hivatal

Soproni Helyi Közösség HACS Munkaszervezete

 TÁJÉKOZTATÁS (2022.11.21)

 Tisztelt Kedvezményezett!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Támogatott projektjük előrehaladásáról a csatolt mellékletben - ESZA projektek adatszolgáltatása - szereplő adatok megadása szükséges.

A helyi kedvezményezetteknek a velük megkötött Támogatói Okirat értelmében teljesíteniük kell adatszolgáltatási kötelezettségüket a munkaszervezet számára.

A Működési Kézikönyv 7. Helyi Kedvezményezetti szint fejezet értelmében „a helyi projekt megvalósítása során a helyi kedvezményezett teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségeit az IH és a HACS felé annak érdekében, hogy a HACS folyamatosan nyomon követhesse a HKFS-ben foglaltak megvalósulását – különös tekintettel a forrásfelhasználásra és az indikátorokra”. 

Kérjük, hogy a dokumentumban szereplő adatokat szíveskedjenek megküldeni részünkre legkésőbb 2022. november 30. (szerda) 12:00 óráig.

Kérdés esetén kérjük, keressenek minket.

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:

Sopron MJV Polgármesteri Hivatal

Soproni Helyi Közösség HACS Munkaszervezete

9400 Sopron, Fő tér 1.

+36-99-515-428

 Módosult a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia - HKFS (2022.06.27)

A Soproni Helyi Közösség Helyi Akciócsoport 2017. októberében elfogadott és 2020. áprilisában, illetve 2021. júliusában módosított Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája (HKFS) módosítása ismét szükségessé vált az új Kulcsprojekt és a még folyamatban lévő ESZA projektek megvalósíthatósága érdekében.

2020. nyarán megjelentetésre került a HKFS-ben szereplő utolsó két pályázati felhívás, melyek keretében két pályázat részesült támogatásban 2021. év elején. A támogatott projektek közül a Kulcsprojekt magvalósítása a 2022. évre is áthúzódott, a záró beszámoló benyújtásának határideje 2022.08.29., továbbá folyamatban vannak még  korábban támogatott ESZA projektek, melyek a járványügyi veszélyhelyzet miatt nem tudtak még befejeződni.

A projektek megvalósíthatósága érdekében szükségessé vált a HKFS befejezési határidejének 2022.12.31-re történő módosítása. A befejezési határidő módosítás átvezetésre került a HKFS-ben.

A HACS a módosított HKFS-t az 1/2022. (VI.15.) határozatával elfogadta, melyet 2022.06.27-én az Irányító Hatóság is jóváhagyott.

A módosított HKFS-t itt tekinthetik meg.

 


 

Módosult a TOP-7.1.1-16-H-082-4 kódszámú Kiemelt Helyi Felhívás (2021.10.28) 

Ezúton értesítjük a tisztelt kedvezményezetteket, hogy módosult a Soproni Helyi Közösség által meghirdetett TOP-7.1.1-16-H-082-4 azonosítószámú „Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése” című helyi Felhívás az alábbiak szerint:

 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A módosítás az alábbi szövegrészt, érinti:

-     Eredeti szöveg: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 15 hónap áll rendelkezésre, de nem lehet később, mint 2022.01.31

-     Módosított szöveg: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre, de nem lehet később, mint 2022.07.15

 A módosított felhívás ide kattintva érhető el.

 Módosult a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia - HKFS (2021.07.23)

A Soproni Helyi Közösség Helyi Akciócsoport 2017. októberében elfogadott és 2020. áprilisában módosított Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája (HKFS) módosítása ismét szükségessé vált az új Kulcsprojekt, a még folyamatban lévő ERFA projekt és ESZA projektek megvalósíthatósága érdekében.

2020. nyarán megjelentetésre került a HKFS-ben szereplő utolsó két pályázati felhívás, melyek keretében két pályázat részesült támogatásban 2021. év elején, melyek magvalósítása a 2022. évre is áthúzódik, továbbá folyamatban vannak még  korábban támogatott ESZA projektek is, melyek a járványügyi veszélyhelyzet miatt nem tudtak még befejeződni.

A projektek megvalósíthatósága érdekében szükségessé vált a HKFS befejezési határidejének 2022.08.01-re történő módosítása.

A fenti határidő módosítások, valamint a még folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos technikai módosítások kerültek átvezetésre a HKFS-ben.

A HACS a módosított HKFS-t a 1/2021. (VII.8.) határozatával elfogadta, melyet 2021.07.23-án az Irányító Hatóság is jóváhagyott.

A módosított HKFS-t itt tekinthetik meg.

 


 

MEGHÍVÓK, RENDEZVÉNYEK

  Megszülettek a Támogatási javaslatok a megjelent helyi felhívások kapcsán

(2020. november 6.)

 A Soproni Helyi Közösség 2020. október 22-én-én megtartotta második Helyi Bíráló Bizottsági ülését a TOP-7.1.1-16-2016-00082 azonosító számú projekt keretében meghirdetésre került helyi Felhívásokra beérkezett Támogatási kérelmek kapcsán.

A Helyi Bíráló Bizottság a HACS munkaszervezet előterjesztése alapján megtárgyalta a beérkezett támogatási kérelmeket. A bizottsági ülésen meghozott támogatási javaslatot a HACS munkaszervezete megküldte az Irányító Hatóság részére.

Az Irányító hatóság 2020.11.06-án elfogadta a helyi Felhívásokra vonatkozó támogatásii javaslatokat, így a Támogatást Igénylők kiértesítésre kerültek.

A HBB döntési javaslata alapján

1. a TOP-7.1.1-H-16-082-4 kódszámú „Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése” című kiemelt helyi Felhívás esetében 1 db támogatási kérelem javasolható támogatásra.

Pályázó neve: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázat címe: Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése

Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-H-082-4-001

Javasolt támogatási összeg: 275 000 000 Ft

2. a TOP-7.1.1-H-16-082-5 kódszámú „Sopron szabadtéri közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése” című helyi Felhívás esetében 1 db támogatási kérelem javasolható támogatásra. 

Pályázó neve: Soproni Városfejlesztési Kft.

Pályázat címe: „De jó tér a Deák tér” – a soproni Deák téri játszótér fejlesztése a különböző korosztályú gyermekek igénye alapján

Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-H-082-5-001

Javasolt támogatási összeg: 10 519 920 Ft

A HBB döntési javaslata egyik helyi Felhívás esetében sem jelenti a végleges döntést, azt az Irányító Hatóság hozza meg a lefolytatandó végső ellenőrzési eljárást követően. 

 TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Kedvezményezett!

 A Soproni Helyi Közösség ezúton tájékoztatja Önöket az Irányító Hatóság iránymutatásai alapján az alábbiakról:

 • HACS hozzájárulása a helyi projekt záró beszámolójának benyújtása előtt: a korábbiakkal ellentétben nem szükséges HACS hozzájáruló nyilatkozat kiadása, azonban a helyi projekt záró beszámolójának elfogadását követően a kedvezményezett köteles tájékoztatni a HACS-ot a projekt zárásáról.
 • Az alábbi módosítási esetekben szükséges a HACS – kedvezményezett közötti egyeztetés:
  1. Minden projekt befejezési határidejének módosítása, tekintettel arra, hogy összhangban kell lennie a HKFS végrehajtási idejével.
  2. A kedvezményezett tájékoztatja a HACS-ot a helyi projekt záró beszámolójának elfogadásáról.
 • Dokumentációs kötelezettség teljesítése: A Közreműködő Szervezet (Magyar Államkincstár) visszajelzése alapján előfordul a helyi ESZA projekteknél, hogy rendezvény megvalósítása esetén a kedvezményezett a dokumentációs kötelezettségének teljesítését nem tudja dokumentumokkal igazolni. A dokumentációs kötelezettség igazolása kiemelten fontos, mert a helyi felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című fejezet, "Rendezvények támogatásának szakmai követelményeiről" pontja értelmében: Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget a dokumentációs kötelezettségének, a kifizetési kérelemnek a rendezvényhez tartozó tételei elutasításra kerülnek.

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:

Sopron MJV Polgármesteri Hivatal

Soproni Helyi Közösség HACS Munkaszervezete

9400 Sopron, Fő tér 1.

+36-99-515-428
Módosult a TOP-7.1.1-16-H-082-3 kódszámú Helyi Felhívás (2020.10.05)

 

Ezúton értesítjük a tisztelt kedvezményezetteket, hogy módosult a Soproni Helyi Közösség által meghirdetett TOP-7.1.1-16-H-082-3 azonosítószámú „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban” című helyi Felhívás az alábbiak szerint:

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

A módosítás az alábbi szövegrészt, érinti:

 • Eredeti szöveg:

A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 2 mérföldkő tervezhető. 6 hónapnál hosszabb megvalósítási idejű projekt esetén 2 mérföldkő tervezése kötelező. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni, mely nem eshet egybe a záró kifizetés benyújtásával.
Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges.
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:
1. A projekt megvalósításának 6. hónapjának elérését követően
Benyújtandó dokumentumok: szakmai beszámoló az eltelt időszakban végzett tevékenységekkel a szükséges alátámasztó dokumentumok csatolásával (pl. megrendelők, szerződések, teljesítésigazolások, meghívók, programtervek, jelenléti ívek, fotódokumentáció stb.)
2. Projektzárás
Benyújtandó dokumentumok: szakmai szöveges záróbeszámoló, rendezvények, események, képzések dokumentációi (pl. meghívók, program, jelenléti ívek, stb.), fotódokumentáció, megrendelők, szerződések, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.).

 • Módosított szöveg:

A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 4 mérföldkő tervezhető. 6 hónapnál hosszabb megvalósítási idejű projekt esetén 6 havonta 1 mérföldkő tervezése kötelező. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni, mely nem eshet egybe a záró kifizetés benyújtásával.
Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges.
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:
1-3. A projekt megvalósításának 6.-12.-18. hónapjának elérését követően
Benyújtandó dokumentumok: szakmai beszámoló az eltelt időszakban végzett tevékenységekkel a szükséges alátámasztó dokumentumok csatolásával (pl. megrendelők, szerződések, teljesítésigazolások, meghívók, programtervek, jelenléti ívek, fotódokumentáció stb.)
4. Projektzárás
Benyújtandó dokumentumok: szakmai szöveges záróbeszámoló, rendezvények, események, képzések dokumentációi (pl. meghívók, program, jelenléti ívek, stb.), fotódokumentáció, megrendelők, szerződések, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.).

A módosított felhívás ide kattintva érhető el.

 Módosult a TOP-7.1.1-16-H-082-3 kódszámú Helyi Felhívás (2020.09.07)

 

Ezúton értesítjük a tisztelt kedvezményezetteket, hogy módosult a Soproni Helyi Közösség által meghirdetett TOP-7.1.1-16-H-082-3 azonosítószámú „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban” című helyi Felhívás az alábbiak szerint:

1)   3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

A módosítás az alábbi szövegrészt, érinti:

-     Eredeti szöveg: „Egyszeri vagy többször ismétlődő, sorozatos vagy folyamatos (legfeljebb 12 hónap időtartamú) rendezvény/program megvalósítása az alábbi beavatkozási célterületek valamelyikén.”

-     Módosított szöveg: „Egyszeri vagy többször ismétlődő, sorozatos vagy folyamatos (legfeljebb 24 hónap időtartamú) rendezvény/program megvalósítása az alábbi beavatkozási célterületek valamelyikén.”

 2)   3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A módosítás az alábbi szövegrészt, érinti:

-     Eredeti szöveg: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, de a projekt fizikai befejezése nem lehet későbbi, mint 2020. június 30.

-     Módosított szöveg: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre, de a projekt fizikai befejezése nem lehet későbbi, mint 2022. január 31.

A módosított felhívás ide kattintva érhető el.
MEGHÍVÓ INFORMÁCIÓS NAPRA (2020. augusztus 17.)

 

A Soproni Helyi Közösség

a „Kulturális és közösségi fejlesztések Sopronban” című, TOP-7.1.1-16-2016-00082 azonosítószámú projekt megvalósításának keretében

 információs napot tart a megjelent helyi felhívások bemutatásával, megismertetésével és megvalósításával kapcsolatban.

 Bemutatásra kerülő helyi felhívások:

 • Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése” 
 • Sopron szabadtéri közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése” 

Időpont:         

2020. augusztus 24.

Helyszín:

HACS Ügyfélszolgálati Iroda (Sopron, Fő tér 1. Polgármesteri Hivatal II. emelet)

Program: 15:00 - 15:30 Felhívások rövid áttekintése
  15:30 - 16:00 Kérdések és válaszok


Sok szeretettel várjuk Önöket a rendezvényünkön!  

Soproni Helyi Akciócsoport

Helyi felhívások


Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése (2020.07.22)

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-082-4

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 275 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020.08.24-től 2020.08.31-ig van lehetőség.

 

Sopron szabadtéri közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése (2020.07.22)

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-082-5

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10,52 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020.08.24-től 2020.08.31-ig van lehetőség.

 


 

Módosult a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia - HKFS (2020.07.21)

A Soproni Helyi Közösség HACS 2017 októberében fogadta el a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját (HKFS), melynek módosítása vált szükségessé az elmúlt időszak tapasztalatainak és a benyújtott helyi pályázatok eredményeinek figyelembe vételével. A módosított HKFS-ben új kulcsprojekt került nevesítésre, mely „Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztését” célozza meg. A főbb változtatások érintik továbbá a felhívási határidőket, munkaszervezeti projekt futamidejének meghosszabbítását, a nyílt ERFA felhívás maradványforrásaira alapozott 2. felhívási kör előkészítését, indikátorértékek felülvizsgálatát, indikatív pénzügyi terv aktualizálását.

A HACS a módosított HKFS-t a 2/2020. (V.26.) határozatával elfogadta, melyet itt tekinthetnek meg. 

 Tájékoztatás a HACS hozzájáruló nyilatkozatok kiállításáról

 

Tisztelt Kedvezményezettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Irányító Hatóság döntése értelmében az alábbi esetekben szükséges a HACS-tól hozzájáruló nyilatkozatot kérni:

-          Helyi projekt záró beszámolójához,

-          Projekt befejezési határidejének módosítása (ha a munkaszervezeti projekt aktuális befejezési határidején túli a módosítás),

-          Műszaki-szakmai tartalom változása (növekedés, csökkenés, helyettesítő megoldások),

-          A projektmegvalósítás helyszínének módosítása (minden esetben),

-          Indikátorok célértékének módosítása,

-          Többlettámogatás igénylése, illetve szükséges költségcsökkentés (pl. nettósítás) esetén:

Amennyiben projektjük lezárult, a projekt záró beszámolójának benyújtása előtt, kérjük forduljanak a HACS Munkaszervezetéhez a szükséges nyilatkozatok beszerzése kapcsán a clld.info@sopron-ph.hu e-mail címen.

A záró hozzájáruló nyilatkozat kiállításához az alábbi dokumentum kitöltése és megküldése szüksége:

-          Adatlap záró nyilatkozathoz ERFA

-          Adatlap záró nyilatkozathoz ESZA

A fentiekben felsorolt további esetekben, kérjük a fenti e-mail címen írásban jelezni a HACS felé mely esetben kérik a HACS hozzájárulását, indoklással együtt, amely alapján a HACS kiállítja a Kedvezményezett részére a szükséges nyilatkozatot. 

Kiemelt helyi felhívás benyújtási határidejének módosítása (2019. szeptember 3.)

Tájékoztatjuk a tisztelt Támogatást igénylőket, hogy a TOP-7.1.1-16-H-082-1 azonosítószámú, „Többfunkciós városi kulturális-közöségi tér létrehozása a Russ-villa megújításával” című kiemelt helyi felhívás benyújtási határideje módosult 2019. december 31-ére. A módosított felhívás ide kattintva megtekinthető.
Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-082-2

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 162,5 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.11.19-tól 2019.02.20-ig van lehetőség.

 

Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-082-3

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 250 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.11.19-tól 2019.02.20-ig van lehetőség.

 

Többfunkciós városi kulturális-közösségi tér létrehozása a Russ-villa megújításával helyi felhívás

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-082-1

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 275 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.09.03-tól 2019.02.28-ig van lehetőség.

 


 

Lezajlott a helyi támogatási kérelmek végső ellenőrzésre való benyújtása kapcsán meghirdetett szakmai fórum (2019. június 11.)


A Soproni Helyi Közösség 2019. június 5-én megtartotta szakmai fórumát a helyi támogatási kérelmek végső ellenőrzésre való benyújtása kapcsán. A támogatásra javasolt pályázók tájékoztatást kaptak támogatási kérelmük Irányító Hatóság felé történő benyújtásának módjáról.

A fórumon az alábbi helyi Felhívások kapcsán támogatói nyilatkozattal rendelkező támogatást igénylők vettek részt:

-          TOP-7.1.1-16-H-082-2 „Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése”

-          TOP-7.1.1-16-H-082-3 „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban”

A fórumon Tóth Gábor, a HACS Munkaszervezet vezetője elmondta melyek a Támogatói nyilatkozat kézhezvételét követő teendők a Kedvezményezettek részéről a Támogatói okirat megszerzéséhez, majd átadta a szót Smitola László, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. munkatársának, aki egy prezentáció keretében bemutatta a  https://www.palyazat.gov.hu/ oldalon elérhető, a TOP CLLD program ERFA és ESZA típusú helyi felhívásaihoz kapcsolódó kitöltő programot.

A prezentációt követően Tóth Gábor felhívta a jelen lévők figyelmét arra, hogy az EPTK online felületre feltöltött adatoknak meg kell egyezni a HACS-hoz benyújtott Helyi Támogatási Kérelem Adatlapon szereplő adatokkal. Továbbá, hogy a felöltésre a Támogató nyilatkozat kézhezvételét követően 30 nap áll a rendelkezésükre. Külön felhívta a jelen lévők figyelmét arra, hogy az EPTK felületre való benyújtás során generálódó nyilatkozat papír alapú példányát postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően, legkésőbb 3 napon belül.

Ezt követően megválaszolta a HACS Munkaszervezetéhez írásban megküldött kérdéseket, valamint a résztvevőknek is lehetőséget biztosított további kérdések feltételére.

 Módosult a TOP-7.1.1-16-H-082-2 és a TOP-7.1.1-16-H-082-3 kódszámú Helyi Felhívás (2019. június 5.)

 

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosultak a Soproni Helyi Közösség által meghirdetett alábbi Helyi Felhívások 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja. A változás az alábbi oldalakat érinti:

TOP-7.1.1-16-H-082-2 kódszámú „Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése” című helyi Felhívás 5.6. pont 42. oldala

 • eredeti szöveg: „Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra van lehetőség.”
 • módosított szöveg „Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra is van lehetőség.”

A módosított felhívás ide kattintva érhető el.

 

TOP-7.1.1-16-H-082-3 azonosítószámú „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban” című helyi Felhívás 5.6. pont 33. oldala

 • eredeti szöveg: „Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra van lehetőség.”
 • módosított szöveg „Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra is van lehetőség.”

A módosított felhívás ide kattintva érhető el.

 


 

 

 

Szakmai Fórumot tartunk a támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek végső ellenőrzésre történő benyújtásával kapcsolatosan (2019. június 3.)


A Soproni Helyi Közösség a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című, TOP-7.1.1-16-H-082 azonosítószámú projekt keretében meghirdetett helyi Felhívások döntéselőkészítési folyamata lezárult. A helyi támogatási kérelmek végső ellenőrzésre való benyújtása kapcsán szakmai fórumot tart a HACS munkaszervezete és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. mindkét lezárult Helyi Felhívás kapcsán.

 

A fórum időpontja és helyszíne:

 

Időpont:         2019. június 5. szerda, 15:30 óra

Helyszín:       Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, 514-es szekció terme (9400 Sopron, Liszt F. u. 1.)
Megszülettek a Támogatási javaslatok a megjelent helyi felhívások kapcsán (2019. május 29.)

A Soproni Helyi Közösség 2019. május 17-én megtartotta első Helyi Bíráló Bizottsági ülését a TOP-7.1.1-16-2016-00082 azonosító számú projekt keretében meghirdetésre került helyi Felhívásokra beérkezett Támogatási kérelmek kapcsán.

A Helyi Bíráló Bizottság a HACS munkaszervezet előterjesztése alapján megtárgyalta a beérkezett támogatási kérelmeket. A bizottsági ülésen meghozott támogatási javaslatot a HACS munkaszervezete megküldte az Irányító Hatóság részére.

 

Az Irányító hatóság 2019.05.27-én elfogadta a helyi Felhívásokra vonatkozó támogatásii javaslatokat, így a Támogatást Igénylők kiértesítésre kerültek.

A HBB döntési javaslata alapján

-       a TOP-7.1.1-H-16-082-2 kódszámú „Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése” című helyi Felhívás esetében 8 db támogatási kérelem javasolható támogatásra. A kedvezményezettek összesen több mint 152 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.

További információk ide kattintva érhetőek el.

-       a TOP-7.1.1-H-16-082-3 kódszámú „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban” című helyi Felhívás esetében 23 db támogatási kérelem javasolható támogatásra. A kedvezményezettek összesen több mint 248 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.

Tovább információk ide kattintva érhetőek el.

 

A HBB döntési javaslata egyik helyi Felhívás esetében sem jelenti a végleges döntést, azt az Irányító Hatóság hozza meg a lefolytatandó végső ellenőrzési eljárást követően.A HACS 2019. május 6-ai ülésén beszámoló hangzott el a benyújtott Helyi Támogatási Kérelmek értékelésének állásáról (2019. május 8.)

Összehívásra került a HACS soron következő ülése 2019. május 6-án. Az ülésen a HACS munkaszervezete tájékoztatta a megjelent tagokat a helyi Felhívásokra beérkezett támogatási kérelmekről. Továbbá a HACS ülésen megválasztásra kerültek a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagjai.

A TOP-7.1.1-H-16-082-2 kódszámú „Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése” című helyi Felhívás összesen 162 500 000 Ft forrással került meghirdetésre. A Felhívás benyújtási határideje 2019. február 20-a volt. A Felhívásra összesen 9 db támogatási kérelem érkezett be. A beérkezett támogatási kérelmek támogatási igénye összesen 177 660 344 Ft.

A TOP-7.1.1-H-16-082-3 kódszámú „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban” című helyi felhívás összesen 250 000 000 Ft forrással került meghirdetésre. A Felhívás benyújtási határideje 2019. február 20-a volt. A felhívásra összesen 36 db támogatási kérelem érkezett be. A beérkezett támogatási kérelmek támogatási igénye összesen 354 044 709 Ft.

A HACS mindkét Felhívás esetén a támogatási kérelmek beérkezését követően megkezdte a beérkezett támogatási kérelmek formai ellenőrzését. A formai ellenőrzés során a támogatást igénylőknek lehetőségük volt a hiányzó adatok és dokumentumok pótlására. Jelenleg folyamatban van a formai követelményeknek megfelelt támogatási kérelmek tartalmi értékelése. A tartalmi értékelések összevetését követően a HACS munkaszervezetének előterjesztése alapján a Helyi Bíráló Bizottság megtárgyalja a helyi támogatási kérelemeket. A HBB által hozott támogató és elutasító döntést a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága hagyja jóvá. A Helyi Bíráló Bizottság ülésére várhatóan május hónapban kerül sor.

TÁJÉKOZTATÁS TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN (2019. február 15.)

Tisztelt Támogatást Igénylők!

A Soproni Helyi Közösség ezúton tájékoztatja a leendő támogatást igénylőket, hogy a

-          TOP-7.1.1-H-16-082-2 kódszámú „Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése” című

-          TOP-7.1.1-H-16-082-3 kódszámú „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban” című

helyi felhívások benyújtási határideje 2019. február 20-a, így a támogatási kérelmeket ezen határnapig van lehetőségük benyújtani.

Ügyfélszolgálatunk 2019.02.20-án 8:00-17:00 között rendkívüli nyitva tartást biztosít a támogatási kérelmek személyes benyújtására.

A támogatási kérelmük benyújtására postai úton is lehetőségük van, ez esetben a legkésőbb az aznapi postai bélyegzővel ellátott küldemények felelnek meg a felhívásban foglaltaknak.

Ügyfélszolgálatunk és postacímünk változatlan:

 Sopron MJV Polgármesteri Hivatal

Soproni Helyi Közösség HACS Munkaszervezete

9400 Sopron, Fő tér 1.

Módosult a „Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése” című helyi felhívás benyújtási határideje (2019. január 16.)

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Soproni Helyi Közösség által a TOP-7.1.1-16-2016-00082 azonosítószámú projekt keretében megjelentetett „Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-7.1.1-16-H-082-2 kódszámú helyi felhívás benyújtási határideje 2019. február 20-ára.

A felhívás további módosításainak részletei ide kattintva érhetők el.

A módosított felhívás ide kattintva érhető el.

 

Módosult a „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban” című helyi felhívás benyújtási határideje

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Soproni Helyi Közösség által a TOP-7.1.1-16-2016-00082 azonosítószámú projekt keretében megjelentetett „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban” című, TOP-7.1.1-16-H-082-3 kódszámú helyi felhívás benyújtási határideje 2019. február 20-ára.

A felhívás további módosításainak részletei ide kattintva érhetők el.

A módosított felhívás ide kattintva érhető el.

 
TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NYITVATARTÁSSAL KAPCSOLATBAN AZ ÜNNEPEK ALATT (2018. december 18.)

 

Tisztelt Támogatást igénylők, Érdeklődők!

 

A Soproni Helyi Közösség ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy ügyfélszolgálatunk nyitva tartása az ünnepek alatt az alábbiak szerint alakul:

- 2018.12.27-én, csütörtökön zárva tart,

- 2018.12.28-án, pénteken 8-12 óra között elérhető.

Az ügyfélszolgálat 2019.01.02-án, szerdától a megszokott nyitva tartás szerint várja a kedves érdeklődőket!

 

Megértésüket köszönjük!

Soproni Helyi Közösség munkaszervezete

LEZAJLOTT A HELYI FELHÍVÁSOK KAPCSÁN MEGHIRDETETT SZAKMAI FÓRUM (2018. december 13.)

 

A Soproni Helyi Közösség 2018. december 12-én, szerdán a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban megtartotta nyilvános szakmai fórumát. A fórumon Tóth Gábor, a Soproni Helyi Közösség munkaszervezetének képviseletében tartott előadást, az alábbi témákban:

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése

- TOP-7.1.1-16-H-082-1 „Többfunkciós városi kulturális közösségi tér létrehozása a Russ-villa megújításával” (kulcsprojekt)

- TOP-7.1.1-16-H-082-2 „Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése”

- TOP-7.1.1-16-H-082-3 „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban”

3. Technikai tudnivalók a benyújtásról

4. Várható ütemezés és forgatókönyv

Ezt követően a jelenlévőknek lehetősége volt az észrevételeik megtételére és kérdéseik feltételére. Az elhangzottakkal kapcsolatban további kérdésekre személyesen a HACS munkaszervezetének irodájában, vagy írásban a clld.info@sopron-ph.hu e-mail címen van lehetőségük az érdeklődőknek.

 

A fórumon használt prezentáció anyaga ide kattintva letölthető.

MEGHÍVÓ SZAKMAI FÓRUMRA (2018. november 29.)

A Soproni Helyi Közösség

a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című, TOP-7.1.1-16-H-082 azonosítószámú projekt megvalósításának keretében

szakmai fórumot tart a megjelent helyi felhívások bemutatásával, megismertetésével és megvalósításával kapcsolatban.

 

Bemutatásra kerülő helyi felhívások:

-       „Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése”

-       „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban”

-       „Többfunkciós városi kulturális-közösségi tér létrehozása a Russ-villa megújításával”

 

Időpont: 2018. december 12.

 

Helyszín: Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ (9400 Sopron, Liszt F. u. 1.)

 

Program:       17:00 - 17:30 Felhívások rövid áttekintése

                    17:30 - 18:00 Kérdések és válaszok

 

Sok szeretettel várjuk Önöket a rendezvényünkön!

 Módosult a „Többfunkciós városi kulturális-közösségi tér létrehozása a Russ-villa megújításával” helyi felhívás benyújtási időszaka (2018. október 26.)

Módosult a Soproni Helyi Akciócsoport (HACS) által megjelentett TOP-7.1.1-16-H-082-1 kódszámú „Többfunkciós városi kulturális-közösségi tér létrehozása a Russ-villa megújításával” helyi felhívás benyújtási időszaka. A módosított felhívás alapján a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2018. év szeptember hó 3. naptól 2019. év február hó 28. napig van lehetőség

A módosított helyi Felhívás megtekinthető a www.sopron.hu honlap Önkormányzat menüpontjában a Soproni Helyi Közösség aloldalon.

 


 

 

Meghirdetésre került további két soproni helyi felhívás (2018. október 5.)

A Soproni Helyi Akciócsoport (HACS) munkaszervezete a TOP-7.1.1-16-2016-00082 azonosítószámú „Kulturális és közösségi fejlesztések Sopronban” című támogatott projektjének keretében a TOP CLLD Működési Kézikönyvében foglaltak alapján elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában foglalt célok megvalósítását biztosító helyi felhívás tervezeteket.

A tervezeteket a HACS és a felhívásokat előkészítő munkacsoport megtárgyalta, véleményezte majd ezt követően a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága a szabályossági vizsgálatát lefolytatta és jóváhagyta az alábbi helyi felhívások megjelentetését:

- TOP-7.1.1-16-H-082-2 ”Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése”

- TOP-7.1.1-16-H-082-3 „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban”

A megjelent helyi felhívások megtekinthetők a www.sopron.hu honlap Önkormányzat menüpontjában a Soproni Helyi Közösség aloldalon.

A pályázatokkal kapcsolatos részletes információk a Soproni Helyi Közösség HACS ügyfélszolgálatán a +36-99-515-129 telefonszámon kaphatók, ahol hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 8-14 óráig fogadják hívását.

Az ügyfélszolgálat személyesen is felkereshető a Sopron, Fő tér 1. Polgármesteri Hivatal II. emeleti HACS ügyfélszolgálati irodában hétfőn 13-17 óráig, szerdán 8-16 óráig és pénteken 8-12 óráig.

Írásbeli érdeklődés és információkérés a clld.info@sopron-ph.hu címre küldhető.

 

Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-082-2

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 162,5 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.11.19-tól 2019.02.20-ig van lehetőség.

 

Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-082-3

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 250 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.11.19-tól 2019.02.20-ig van lehetőség.

 

Többfunkciós városi kulturális-közösségi tér létrehozása a Russ-villa megújításával helyi felhívás

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-082-1

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 275 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.09.03-tól 2019.02.28-ig van lehetőség.

Meghirdetésre került az első soproni helyi felhívás (2018. augusztus 1.)

A Soproni Helyi Akciócsoport (HACS) munkaszervezete a TOP-7.1.1-16-2016-00082 azonosítószámú „Kulturális és közösségi fejlesztések Sopronban” című támogatott projektjének keretében a TOP CLLD Működési Kézikönyvében foglaltak alapján elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített kulcsprojektjének helyi felhívás tervezetét.

A tervezetet a HACS és a felhívásokat előkészítő munkacsoport megtárgyalta, véleményezte majd ezt követően a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága a szabályossági vizsgálatát lefolytatta és jóváhagyta a helyi felhívás megjelentetését.

A megjelent helyi Felhívás megtekinthető a www.sopron.hu honlap Önkormányzat menüpontjában a Soproni Helyi Közösség aloldalon.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia alapján a kulcsprojekteken kívül további két nyílt helyi felhívás kiírására kerül még sor „Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése” és „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban” témákban. A helyi felhívások megjelenése 2018. év őszén várható.
A HACS 2018. január 29-ei ülésén elfogadásra került a Szervezeti és Működési Szabályzata

Megrendezésre került az év első HACS ülése január 29-én, amelyen elfogadásra került a Soproni Helyi Közösség Helyi Akciócsoport Munkaszervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), melynek mellékletei a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) és a Felhívás Előkészítő Munkacsoport (FEMCS) ügyrendjei. Az elfogadott dokumentumok alapján történik a HACS működése, helyi felhívások előkészítése és a benyújtandó pályázatok bírálata.

Az ülésen bemutatásra került a „Többfunkciós városi kulturális-közösségi tér létrehozása a Russ-villa megújításával” című, a FEMCS által előkészített kulcsprojektre vonatkozó pályázati felhívás, mely megküldésre került az Irányító Hatóság részére. A felhívás illeszkedik a HKFS-ben megjelölt célokhoz és a HACS által korábban tárgyaltakhoz. A felhívás az Irányító Hatóság jóváhagyását követően kerül megjelentetésre a www.sopron.hu oldalon.

Soproni Helyi Közösség HACS SZMSZ

Soproni Helyi Közösség HACS SZMSZ 2. melléklet FEMCS ügyrend

Soproni Helyi Közösség HACS SZMSZ 3. melléklet HBB ügyrend