datum+nevnap
| | |


Városi Portál Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Kistérségi Portál

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Lakcímbejelentés


Az ügyintézés helye: Fő tér 5. földszint, a kapualjtól jobbraÜgyfélfogadási idő:

hétfő 10.00-12.00 és 13.00-17.00
szerda 08.00-12.00 és 13.00-15.30
csütörtök 08.00-12.00 és 13.00-14.30
péntek 08.00-12.00

 

Az ügyintézéshez előzetesen időpont foglalható itt vagy a 99/515-291, 99/515-292 telefonszámokon.


Tudnivalók az ügy elintézéséhez:


A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását a beköltözés után 3 munkanapon belül be kell jelentenie az új lakcíme szerint illetékes okmányirodában.

Lakcím bejelentési kötelezettségének lakcímbejelentő lapon kell eleget tenni, mely az okmányiroda folyosóján ingyenesen kapható, illetve a polcról elvehető.

A lakcím bejelentéséhez a lakás tulajdonosának, vagy a lakás használatára más jogcímen jogosultnak a hozzájárulása szükséges. A lakcímbejelentő lapot a bejelentkezőnek és a szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia.

Lakcímbejelentés személyesen, vagy meghatalmazott útján teljesíthető. Több együttköltöző, hozzátartozó esetén a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentő is megteheti.

A bejelentkezés teljesítésekor a polgár a személyazonosító igazolványát vagy – amennyiben személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik – más, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványát köteles bemutatni, a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát leadni.

Kiskorú gyermek lakóhelyeként a szülő, illetve törvényes képviselő lakóhelyét kell bejelenteni. Ezt csak a szülő, vagy a törvényes képviselő teljesítheti. A 14. életévét betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyet maga is bejelenthet.

Tartózkodási helyet – annak bejelentésétől számított 5 éven belül – a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél ismét be kell jelenteni. Ennek hiányában a tartózkodási hely a törvény erejénél fogva megszűnik.

Illetékmentes a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása, ha arra a személyazonosító igazolvány kiadása, vagy lakcímváltozás, illetve utca nevének vagy a házszám vagy a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kérelemre feltüntethető adatok- törvényes képviselő neve, telefonszáma- változása miatt kerül sor.


Ha a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárásra az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor, a lakcímkártya illetéke 1.000 Ft.

Ha az eljárás a személyi azonosítót vagy a lakcímet nem érintő adatváltozás miatt indul, az illeték 500 Ft.

Az illeték befizetéséhez szükséges postai feladóvevény az ügyintézés helyén vehető át, és az emeleti postán befizethető.


 
Polgármesteri Hivatal