datum+nevnap
| | |


Városi Portál Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Kistérségi Portál

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Lakcímbejelentés


Az ügyintézés helye: Fő tér 5. földszint, a kapualjtól jobbraÜgyfélfogadási idő:

hétfő 10.00-12.00 és 13.00-17.00
szerda 08.00-12.00 és 13.00-15.30
csütörtök 08.00-12.00 és 13.00-14.30
péntek 08.00-12.00

 

Az ügyintézéshez előzetesen időpont foglalható itt vagy a 99/515-291, 99/515-292 telefonszámokon.


Tudnivalók az ügy elintézéséhez:


A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását a beköltözés után 3 munkanapon belül be kell jelentenie az új lakcíme szerint illetékes okmányirodában.

Lakcím bejelentési kötelezettségének lakcímbejelentő lapon kell eleget tenni, mely az okmányiroda folyosóján ingyenesen kapható, illetve a polcról elvehető.

A lakcím bejelentéséhez a lakás tulajdonosának, vagy a lakás használatára más jogcímen jogosultnak a hozzájárulása szükséges. A lakcímbejelentő lapot a bejelentkezőnek és a szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia.

Lakcímbejelentés személyesen, vagy meghatalmazott útján teljesíthető. Több együttköltöző, hozzátartozó esetén a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentő is megteheti.

A bejelentkezés teljesítésekor a polgár a személyazonosító igazolványát vagy – amennyiben személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik – más, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványát köteles bemutatni, a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát leadni.

Kiskorú gyermek lakóhelyeként a szülő, illetve törvényes képviselő lakóhelyét kell bejelenteni. Ezt csak a szülő, vagy a törvényes képviselő teljesítheti. A 14. életévét betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyet maga is bejelenthet.

Tartózkodási helyet – annak bejelentésétől számított 5 éven belül – a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél ismét be kell jelenteni. Ennek hiányában a tartózkodási hely a törvény erejénél fogva megszűnik.

Illetékmentes a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása, ha arra a személyazonosító igazolvány kiadása, vagy lakcímváltozás, illetve utca nevének vagy a házszám vagy a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kérelemre feltüntethető adatok- törvényes képviselő neve, telefonszáma- változása miatt kerül sor.


Ha a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárásra az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor, a lakcímkártya illetéke 1.000 Ft.

Ha az eljárás a személyi azonosítót vagy a lakcímet nem érintő adatváltozás miatt indul, az illeték 500 Ft.

Az illeték befizetéséhez szükséges postai feladóvevény az ügyintézés helyén vehető át, és az emeleti postán befizethető.


 
Okmányirodai időpontfoglalás
 

Itt foglalhat előzetesen időpontot az okmányiroda szolgáltatásaira.

Gépjármű ügyekben kizárólag előzetes időpontfoglalás esetén tudjuk fogadni az ügyfeleinket.

 
Polgármesteri Hivatal