datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Szálláshely-üzemeltetési ügyek

ÜGYMENETLEÍRÁS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK RÉSZLETES FELTÉTELEIRŐL ÉS A SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

 

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

 

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

 

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) kereskedelmi ügyek  

 

Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:

 

Balázsné Rőczei Berta

Tel.: (99) 515-408         

E-mail: balazsne.roczei.berta@sopron-ph.hu

  

Hegedüs Ferenc

Tel.: (99) 515-467         

E-mail: hegedus.ferenc@sopron-ph.hu


Bokori Balázs

Tel.: (99) 515-154         

E-mail: bokori.balazs@sopron-ph.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

- a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény

- a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. Törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Kormányrendelet

- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet

Szálláshely-típusok (egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatható):

a) Szálloda: Az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a szálláshely-szolgáltatás keretében, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy.

 

b)Panzió: Az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy.

 

c) Kemping: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön zárt területen működő szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgálólétesítményeket és szolgáltatásokat [így különösen: tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, energiaellátás, digitális információ (WIFI), portaszolgálat] biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,

 

d) Üdülőháztelep: Az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e célra hasznosított szálláshelyek száma eléri a hármat, függetlenül a szobák vagy ágyak számától.

 

e) Közösségi szálláshely: Az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább három, az ágyak száma legalább tizenkettő

 

f)  Egyéb szálláshely: Nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz.

 

g)  Magánszálláshely: Az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

 

h) Nyaralóhajó-szálláshely: Az a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29a. pontja szerinti nyaralóhajó, amelyet a víziközlekedés rendjéről szóló rendelet szerint nyaralóhajózásra kijelölt vízterületen nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából üzemeltetnek, de szálláshely-szolgáltatási céllal hasznosítanak, és ahol az e célra hasznosított nyaralóhajó belsejében kialakított, ággyal rendelkező lakóegységek száma legalább kettő, az ágyak száma minimum négy, befogadóképessége a nyaralóhajó személyzetével együtt legfeljebb 12 fő.


A szálláshely-szolgáltatói tevékenység megkezdése:

Aki Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén szálláshely-szolgáltatói tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a jegyzőnek, mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely:

-          rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel

valamint

-          érvényes szálláshely-minősítéssel.

A szálláshely-minősítés:

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.

A szálláshely-minősítő szervezet jogszabályban meghatározott feladatait a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. (címe: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.; email: info@szallashelyminosites.hu) látja el.

A szálláshely-minősítés elkülönül a jegyző eljárásától, megelőzi azt. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésének kötelező melléklete a szálláshely-minősítéséről szóló igazoló dokumentum.

A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát. Erről bővebb tájékoztatás a https://szallashelyminosites.hu/ weboldalon található.

A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a minősítéskor megállapított követelményeknek.

 

A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:

a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;

b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;

c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

f) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig;

g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció:

A szálláshely-szolgáltatónak elektronikus úton kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (továbbiakban: NTAK) regisztrálnia. A regisztrációt, továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is a szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében – személyesen, a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője, vagy a szálláshely-szolgáltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy köteles elvégezni. A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus, amelynek pontos lépéseiről részletes információkat és további segítségeket az NTAK információ oldalán találnak: https://info.ntak.hu/

Az új rendszer bevezetésével a szálláshely-szolgáltatók digitálisan, szálláshelykezelő szoftver használatával tudják teljesíteni az előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket. A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a piacon elérhető szoftverek mellett a turisztikai ügynökség által ingyenesen biztosított szoftvert is választhatják. A több mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek olyan szoftverek közül választhatnak, melyek alkalmasak az NTAK részére történő adatszolgáltatás teljesítésére. Az adatszolgáltatásra kizárólag az NTAK-kal kommunikálni képes szálláshelykezelő szoftverek alkalmasak.  A megadott feltételeknek megfelelő szálláshelykezelő alkalmazások a https://info.ntak.hu/szoftverek/ oldalon tekinthetőek meg.

Az NTAK adatszolgáltatási kötelezettség a szálláshely-szolgáltatói tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig, minden napra vonatkozóan fennáll, függetlenül attól, hogy az adott szálláshely éppen nyitva volt-e vagy sem, fogadott-e vendéget vagy sem.

A kötelezettség teljesítése érdekében a felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban kérjük, keressék az NTAK ügyfélszolgálatát, akár hétvégén is, a +36 1 58 58 588-as telefonszámon.

A szálláshely-szolgáltatói tevékenység nyilvántartásba vétele (a jegyzői eljárás):

A szálláshely-szolgáltatói tevékenység bejelentése és nyilvántartásba vétele kérelemre indul. A kérelemnyomtatvány letölthető a www.sopron.hu/e-ügyintézés/nyomtatványok/igazgatási osztály menüpontból. Magánszemélyek esetében a kérelem benyújtható személyesen vagy meghatalmazott útján, postai vagy elektronikus úton (Ügyfélkapun, e-Papír szolgáltatáson keresztül) is.

 

A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok) elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, kérelmüket kizárólag elektronikusan, az alábbi linken tudják benyújtani:

 

epapir.gov.hu
cegkapu.gov.hu

 

Magánszemélyek esetében nem kötelező az elektronikus kapcsolattartás, de az elektronikus ügyintézés az epapir.gov.hu használatával számukra is lehetséges. A kérelem e-mail formájában történő benyújtása joghatás kiváltására nem alkalmas!

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,

b) a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,

c) a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá - nyaralóhajó esetén - a kikötő címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,

d) a szálláshely befogadóképességét (a szálláshelyen a vendégek egyidejű elszállásolására rendelkezésre álló férőhelyek száma azzal, hogy a maximális férőhely szám a szálláshely ágyai számának és az ideiglenesen elhelyezett vendégek elszállásolására alkalmas ágyak (pótágy) számának összessége):

da) a vendégszobák, kemping esetén – területegységek számát, valamint – nyaralóhajó esetén – a lakóegységek számát (a szálláshely azon önállóan értékesíthető, egyedi hozzáféréssel rendelkező egysége, amely egy vagy több helyiségből áll, és egy vagy több vendég egyidejű elszállásolására alkalmas. Kemping, üdülőháztelep és nyaralóhajó szálláshelytípus esetén a szoba megfelelője a lakóegység vagy a területegység) és

db) az ágyak számát (a szálláshely szobáiban elhelyezett fekvőhelyek számának összessége azzal, hogy a két vendég részére alkalmas fekvőhely két ágynak számít),

e) a szálláshely használatának jogcímét,

f) a szálláshely elnevezését,

g)  azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,

h) azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,

i) azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

 

A bejelentéshez mellékelni kell:

-   egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét igazoló okiratot,

 

-   cég esetében cégkivonatot és aláírási címpéldányt,

 

-   magánszemély esetében NAV által megállapított adószámot,

 

- nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,

 

- haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

 

- közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,

 

- helyszínrajzot,

 

- a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,

 

- a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.

 

A szálláshely-szolgáltatói tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárás:

 

A jegyző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályokban foglalt követelményeknek. Ha nem, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. Ha a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek a jegyző a szálláshely-szolgáltatói tevékenységet nyilvántartásba veszi és a bejelentést tevőt erről a tényről a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül igazolás megküldésével értesíti. A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül, melynek a jegyző valamennyi adatát közzéteszi az interneten. A nyilvántartás megtekinthető a www.sopron.hu/nyilvántartások weboldalon.

 

A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést minden esetben közli a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjével.

 

Amennyiben – a szálláshely típusától függetlenül – a szálláshely befogadóképessége 10 fő feletti, a jegyző a bejelentés másolatát hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére.

A bejelentésről – magánszálláshely kivételével – a jogszabályban meghatározott szakkérdések vizsgálata érdekében értesül a Soproni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztálya, ha pedig a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, vagy hoznak forgalomba, a Soproni Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya is. A hatóságok az ellenőrzések eredményéről azok befejezését követő nyolc napon belül tájékoztatják a jegyzőt.

Adatváltozás bejelentése:

1.) A szálláshely-szolgáltató a bejelentésben meghatározott adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek, aki az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.

2.) A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-minősítésben bekövetkezett változást követően, valamint a szálláshely-minősítés megújítása során kiállított dokumentumot haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek.

2.) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban a jogszabály alapján meghatározott természetes személy által végzett regisztráció során megadott adatok változását a szálláshely-szolgáltató a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a jegyzőt az elektronikus felület által automatikusan generált elektronikus üzenetben 24 órán belül tájékoztatja a regisztrált, valamint az adataiban változást bejelentő szálláshely-szolgáltatókról.

Hatósági felügyelet:

A jegyző, mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó kereskedelmi hatóság a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. Az ellenőrzés során a Hivatal kiemelten vizsgálja azt, hogy a

a) a szálláshely-üzemeltetési tevékenység megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatják

b) a szálláshely megfelel a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenység jogszabályban és a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett feltételeinek.

Ezen túlmenően a jegyző a szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé történő regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét is évente köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni, melyet az ASP keretrendszer Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ szakrendszerén keresztül teljesít.

A lehetséges jogkövetkezmények:

A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására. Ha a szálláshely-szolgáltató a meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását.

Egyebek:

-   A szálláshely-szolgáltató, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásáról szóló bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

-   A "Sopron" és "Soproni" közigazgatási megjelölés illetve a név csak külön engedély birtokában használható!

-   A szálláshelynek folyamatosan meg kell felelni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának

-   A szálláshely-szolgáltató minden esetben a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt kellő időben világos és egyértelmű módon, az igénybe vevő külön kérése hiányában is közli a szolgáltatás igénybe vevőjével a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság megnevezését és elérhetőségét, valamint a szolgáltató nevét, jogi formáját, székhelyének vagy a szolgáltatás nyújtásában közvetlenül érintett telephelyének címét, ennek hiányában lakcímét. Közölni kell az igénybe vevőkkel való rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési címet vagy egyéb elérhetőséget (elektronikus levelezési cím, internetes cím, telefon- vagy telefaxszám), amelyen keresztül a szolgáltatóval gyors, közvetlen és tényleges kapcsolat létesíthető. Amennyiben a szolgáltató létrejötte cég- vagy egyéb közhitelű nyilvántartásban való bejegyzéshez kötött, a vonatkozó nyilvántartás megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát vagy egyéb nyilvántartásbeli azonosítóját.

-   Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas nyilvántartást köteles vezetni. Az elektronikus nyilvántartást vezető adóbeszedésre kötelezett számára a „Bejelentőlap” használata kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a sorszámot, a szálláshelyet igénybevevő személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, állampolgárságát, útlevél, vagy személyazonosító igazolvány, diákigazolvány számát, megérkezésének és távozásának napját, az eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás jogcímét, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét, a vendég vagy képviselőjének aláírását.

-   Ha a szálláshely-szolgáltató ugyanazon szálláshelyen egyéb, külön jogszabály alapján bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentését a szálláshely-üzemeltetési tevékenységre vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg megteheti.

 

-   Ha a szálláshely-szolgáltató – a szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmének benyújtásával egyidejűleg – a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály szerinti, az intézmény gyógyászati jellegére utaló megnevezésének engedélyezése (a továbbiakban: gyógyászati jellegre utaló megnevezés engedélyezése) iránti kérelmét a jegyzőhöz nyújtja be, a jegyző a gyógyászati jellegre utaló megnevezés engedélyezésére irányuló eljárásban közreműködő hatóságként jár el.

 

-   Magánszemély esetében törvény az adószám kiváltása alól kizárólag az általános forgalmi adómentes ingatlan-bérbeadási tevékenység esetén ad mentesítést, a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtása esetében nem, ezért az adóalanyt az adózás rendjéről szóló törvény szabályai alapján bejelentkezési kötelezettség terheli. Az adózó az adószámot a 19T101-es nyomtatvánnyal kérheti az adóhatóságtól. A nyilvántartásba vétel számát az adóhatósághoz történő bejelentésre szolgáló nyomtatványon fel kell tüntetni.  Az adószám kiváltását követően az adószámot a jegyzővel is közölni kell.

- A szálláshely-közvetítői tevékenység útján kínált szálláshely-szolgáltatás esetén a szálláshely-szolgáltató köteles feltüntetni a fogyasztó számára azonosításra alkalmas és látható módon a szálláshelyre vonatkozó, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számot, valamint a szálláshely típusát.

-   A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő 8 napon belül bejelenteni.

Frissítve 2022.01.11.