datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Talajterhelési díj ügyintézés

 


Talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyek ügyintézése

Ügyintézés helye: Sopron, Fő tér 1. fsz.

Ügyintézés hivatalból indul. (ügymenet leírás alapján)

Ügyintézési határidő: 30 nap


Ügyfélfogadási idő:

Hétfő 13:30-17:00

Szerda 08:00-12:00; 13:00-16:00

Péntek 08:00-12:00

 

Illetékes szerv: Önkormányzati adócsoport

 
Az  eljárás jogi alapja:

-    A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX tv. 

-    Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 

-    SMJV Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

 

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli  azt a természetes és jogi személyt, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki az Önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.


A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége


A talajterhelési díj egységdíja: 1200 Ft/m3


A talajterhelési díj mértéke:

Egységdíj x díjfizetési alap x területérzékenységi szorzó (Sopronban: 3)


Bevallás benyújtásának határideje: 

- a tárgyévet követő év március 31.


Befizetési határidő: 

- a tárgyévet követő év március 31.

 


A talajterhelési díjat a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 11600006-00000000-33231774 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

 

Talajterhelési díjbevallási nyomtatvány letölthető itt.

 

Adófizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése illetve bárminemű változása tekintetében az adóalanyt 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli.

 

Ügyintézés név szerinti megosztásban:


A-K-ig Papp Eszter Tel.: 515-150

L-ZS-ig Czákler Klaudia Tel.: 515-130 
Polgármesteri Hivatal