datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

A "Sopron" név használatának szabályai

A jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok számára a "Sopron" és "Soproni" közigazgatási megjelölés illetve a név használata elnevezésükben és megkülönböztető jelzőként történő felhasználása engedélyköteles. A név felvételét csak olyan jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok kérhetik, amelyeknek székhelye Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén van. Engedély iránti kérelem benyújtására nem kötelezettek azok a jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéb szervek, szervezetek, amelyek e rendelet hatálybalépését megelőzően a "Sopron" vagy "Soproni" nevet jogszerűen felvették és folyamatosan használják.

 

A név használatának engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

a) a kérelmező megnevezését, székhelyét,

b) a kérelmező tevékenységi körét,

c) a név használatának célját és módját.

 

A kérelmeket a polgármester bírálja el.

 

A név felvételének és használatának módjára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a jogosult megnevezését és székhelyét, valamint az engedély érvényességének körét és időtartamát. Az engedély érvényessége szólhat a tevékenység folytatásának időtartamára, meghatározott időpontig, egy alkalomra, vagy visszavonásig.

 

Az engedély kiadása megtagadható, ha a használat módja vagy körülményei az önkormányzat vagy a város lakosságának jogát, jogos érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.

 

A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az engedély iktatószámát, a jogosult szerv nevét és székhelyét és az engedély érvényességének határidejét.

 

A "Sopron" név engedélyezett használatának ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik. A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat módja vagy körülményei az önkormányzat vagy a város lakosságának jogát, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 
Polgármesteri Hivatal