datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos ügyintézés

Ügyintézés helye: Sopron, tér 1. fsz.

Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás)

Ügyintézés határideje: 30 nap

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő 13:30-17:00

Szerda 08:00-12:00; 13:00-16:00

Péntek 08:00-12:00

 

Vonatkozó jogszabályok az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 56/2011. (XII. 29.) Önkormányzati rendelet.

1990. évi C. törvény a helyi adókról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 56/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

 

Ügymenet leírás:

 

Magánszemélyek kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén a naptári év első napján a lakás, üdülő, szabályozási tervnek megfelelő belterületi építési telek tulajdonosa, az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. (Nem keletkeztet adókötelezettséget az albérleti jogviszony, amikor magánszemélytől bérel valaki lakást). Az adómérték tekintetében kérem olvassa el a  kitöltési útmutató és az ide vonatkozó rendeletet.

 

Adófizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése illetve bárminemű változása tekintetében az adóalanyt 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli.

 

Magánszemélyek kommunális adója bevallásához szükséges nyomtatványok ide kattintva letölthetőek.

 

Ügyintézés utca név abc szerinti megosztásban:

A-Cs   Szilvágyi Eszter       Telefon: 515-137
D-GY   Bognár László Péter    Telefon: 515-437
H-J    Czákler Klaudia        Telefon: 515-130
K-M    Erdős Edit             Telefon: 515-134
N-Sz   Gátas Zsuzsanna        Telefon: 515-265
T-Zs   Tombácz Péter          Telefon: 515-283

 

 

 

Elektronikusan kitölthető nyomtatványok

 

 

  
Polgármesteri Hivatal