datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezési eljárása

 

Ügyintézés helye: Sopron, Új u. 12.  

Ügyintéző: Simon Zsófia

Ügyintézési határidő: 21 nap    

Az eljárás illetékköteles. A fizetendő eljárási illeték 3.000,-Ft, melyet illetékbélyegben kell a kérelem beadásakor leróni.

 

1500 m2-nél nagyobb területen gyümölcsfaültetvény, valamint 500 m2-nél nagyobb területen bogyósgyümölcs ültetvény csak engedéllyel telepíthető a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy Szállítói Fajtajegyzékben szereplő fajtákkal.

 

Vonatkozó jogszabályok

  • A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény IV. fejezet
  • a gyümölcsültetvény telepítését engedélyező telepítési hatóság kijelöléséről szóló 314/2007. (XI.21.) Korm. rendelet
  • a talajvédelmi terv részletes szabályairól szóló 90/2008 (VUU. 18.) FVM rendelet
  • 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44-45-45/A. § a szakhatóság közreműködése
  • A Nemzeti Fajtajegyzék és Szállítói Fajtajegyzék megtekintető a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján,  www.nebih.gov.hu .

Az eljárás menete

Az eljárás kérelemre indul.

A kérelmet a telepítés helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

-    a telepítési terület helyrajzi számát,

-    a terület méretét,

-    a telepíteni kívánt gyümölcsfajt és annak fajtáit,

-    a sor és tőtávolságot,

-    a termőhely ökológiai alkalmasságának igazolását, melyet az

  • Állami Gyümölcs és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. 1223 Budapest Park u. 2.
  • Fertődi Gyümölcstermesztő Kutató Fejlesztő Kht. 9435Sarród, Kossuth u. 57
  • Újfehértói Gyümölcstermesztési Szaktanácsadó Kht. 4244 Újfehértó Vadas-tag 2. állít ki.

-   a külön jogszabályban meghatározott tartalmú talajvédelmi tervet,

-   a terméktanács telepítésre vonatkozó támogató véleményét.(Magyar Zöldség- Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 1118 Budapest, Villányi u. 34-43.)

A telepítési engedélyezési eljárásban a Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága szakhatóságként működik közre.

A jegyző a telepítési engedélyt legfeljebb két év időtartamra adja ki. Az engedély egy példányát megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, művelésiág-változás esetén az ingatlanügyi hatóságnak is.

 

(Frissítve: 2015. január 10.)

2015. január 10. / Igazgatási Osztály


 
Polgármesteri Hivatal