datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Hatósági bizonyítvány kérelem 60 literes hulladékgyűjtő edény használati jogosultságának igazolásához

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Címnyilvántartási ügyek

 

Ügyintéző, hivatali elérhetősége:

Bokori Balázs

Tel.: (99) 515-467         

Hegedüs Ferenc

Tel.: (99) 515-154         

 

E-mail: igazgazatas@sopron-ph.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Ki jogosult 60 literes hulladékgyűjtő edényre?

A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.

 

Mikor vehető igénybe ez a jogosultság?

Ezt a jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

 

A kérelem előterjesztésének módja:

Az egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználat igazolásához szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása kérelemre indul. A kérelemnyomtatvány letölthető a www.sopron.hu/e-ügyintézés/nyomtatványok/igazgatási osztály menüpontból. A kérelem előterjeszthető személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton is. Magányszemélyek esetében nem kötelező az elektronikus kapcsolattartás, de az elektronikus ügyintézés az epapir.gov.hu használatával számukra is lehetséges.

 

Az ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban 8 nap

 

Az eljárás illetékmentes.

 

Az eljárás menete

- Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek.

 

- Amennyiben a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása alapján megállapítást nyer, hogy a természetes személy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, az ügyintéző ezt a tényt hatósági bizonyítványnak minősülő okiratba foglalja és gondoskodik a hatósági bizonyítvány kérelmező részére történő kézbesítéséről.

 

- A kérelmező a hatósági bizonyítványt annak kézhezvételét követően a felhasználási cél szerinti eljárásban haladéktalanul felhasználhatja. A hatósági bizonyítvány birtokában kell felkeresni a közszolgáltatót (STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. – 9400 Sopron, Mátyás király u. 34.), aki a hatósági bizonyítvány alapján elkészíti az érintett ingatlanra vonatkozó hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosítását.

Frissítve 2021.01.11.