datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Gyermek születésének anyakönyvezése

 

 

SZÜLETÉS BEJELENTÉSE

 

A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívüli születést a szülők, tervezett  intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy jelenti be.

 

Szükséges iratok:

Intézeti szülés esetén: jegyzőkönyv születés bejelentéséről

Az egészségügyi intézmény ügyintézőjének kell átadni, illetve bemutatni az anya személyazonosságának, lakcímének és állampolgárságának igazolására alkalmas érvényes okiratot, a házassági anyakönyvi kivonatot, benne a gyermek születési, családi nevére vonatkozó nyilatkozattal, ha a szülők nem élnek házasságban, úgy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat szükséges.

Intézeten kívüli szülés esetén:

Ha a szülésnél orvos működött közre a szülést követő első munkanapon köteles bejelenteni, a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, aki kiállítja az anyakönyvezéshez szükséges jegyzőkönyvet. Mellékelni kell a „Vizsgálati lap otthon született gyermekről" nyomtatványt.

Ha a szülésnél szakember nem működött közre, a születést a szülők 8 napon belül kötelesek bejelenteni. Ebben az esetben szülész-nőgyógyász orvos által kiállított – a szülés tényét megállapító - szakorvosi igazolást kell mellékelni. Az igazolásnak tartalmaznia kell az anya személyazonosítására alkalmas adatait, a szülés tényét és annak vélelmezett idejét, valamint a gyermek nemét.

 

Az eljárás illetékmentes.