datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

 

 

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE

     

Csak 18. életévüket betöltött azonos nemű személyek között jöhet létre. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet együttesen, személyesen bejelenteni.

 

A bejegyzett élettársi kapcsolat iránti szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít, egyben vizsgálja a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényi feltételeinek fennállását.

A törvény nem ír elő kötelező 30 napos várakozási időt a bejelentés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése között.

Szükséges okiratok:

 

A bejegyzett élettársi kapcsolat bejelentésekor igazolni kell személyazonosságukat, állampolgárságukat, lakóhelyüket.

A személyi adatok igazolására a születési anyakönyvi kivonat szolgál. Nőtlen, hajadon családi állapotot igazolni nem kell. Elvált, vagy özvegy családi állapot igazolása történhet jogerős bontóítélettel, vagy halotti anyakönyvi kivonattal.

 

Elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről.

Özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben díjmentes. A hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül tartott bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén díjat kell fizetni. (3/2011.(II.28.) SMJVÖK rendelete)