datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Anyakönyvi okiratok kiállítása

Az anyakönyv alapján az ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérelmére (az e-mail nem minősül írásbeli kérelemnek!) anyakönyvi kivonat vagy hatósági bizonyítvány adható ki.

Az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti.

Kiskorú esetén a szülők, vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat.

Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

Szükséges iratok:

Átvevő személyazonosítására szolgáló okmány: személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Amennyiben az átvevő meghatalmazott, úgy két tanú aláírásával ellátott eredeti meghatalmazás.

Az eljárás illetékmentes.