datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

A születési név megváltoztatása

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére az anyakönyvi szerv engedélyezheti. A kérelmet lakóhelytől függetlenül, bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőnél be lehet nyújtani.

 

Az eljárásért 10.000.- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlemény: a névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve

 

Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetén az igazgatási szolgáltatási díjat minden nagykorúnak külön-külön meg kell fizetni.

 

Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is kiterjed.

Kiskorú esetében a törvényes képviselő(k) nyújthat be kérelmet.

Nem engedélyezhető az újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül.

A névváltozás után a személyes okmányokat ki kell cseréltetni!

 

 

Szükséges iratok:

 

A kérelemhez mellékelni kell:

-        a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti (születési és házassági anyakönyvi kivonat).

-       amennyiben élő személy családi nevének viselését kérik, az érintett személy hozzájárulását, elhalt személy családi nevének viselése esetén a halotti anyakönyvi kivonatot

-       az igazgatási szolgáltatási díj átutalása megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolást.

Nagykorú kérelmező esetén:

Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmányok: személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

Kiskorú kérelmező esetén:

A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes személyes megjelenése szükséges, személyazonosításra alkalmas okmánnyal. Amennyiben a kiskorú a 14. életévet betöltötte, személyes megjelenése szükséges, személyazonosításra alkalmas okmánnyal.