datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzött bejelentés fogadására kijelölt e-mail cím

 

Az ellenőrzött bejelentés megtételére kijelölt email cím: engedely@sopron-ph.hu

 

Az email cím a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek az ellenőrzött bejelentést továbbra is elektronikus úton ( epapir.gov.hu és cegkapu.gov.hu) tehetik meg!

 

Az ellenőrzött bejelentés az alábbi engedélyköteles tevékenységek esetében:

- a kizárólag üzletben forgalmazható termékekre vonatkozó működési engedély

- telepengedély

- zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély

- közterületi fakivágás

- jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítésének, fennmaradásának engedélyezése,

- a jegyző engedélyéhez kötött kutakhoz tartozó víztisztító létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése

- az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását, és a tisztított elszikkasztását szolgáló létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése

A fenti ügyekben a bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat és mellékleteket kell tartalmaznia, azoknak a dokumentumoknak a kivételével, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. A nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozni kell .

Az ellenőrzött bejelentés azt jelenti, hogy hatósági engedélyhez kötött tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, (szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül) közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az ellenőrzött bejelentés kizárólag az eljárást és az ügyintézést egyszerűsíti, az ellenőrzött bejelentés megtétele nem mentesíti az engedélyköteles tevékenység végzőjét a tevékenység végzéséhez szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól!

A hatóság a tevékenység végzését és annak feltételeit a jogszabályokban meghatározottak szerint külön értesítés nélkül is ellenőrizheti.