datum+nevnap
| | |


Városi hírek Önkormányzati Portál Turisztikai Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Településképi bejelentési eljárás

 

Frissítve: 2014. február 27.

 

Az ügyintézés helye: Városfejlesztési Osztály

Sopron MJV Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Osztály, Városépítészeti csoport; Sopron Fő tér 1. II. em. 43. sz . iroda

 

A bejelentési eljárás:

Sopron város közigazgatási területén, építési telken, vagy közterületen tervezett, nem építési engedélyhez kötött építési munkák estében, előzetesen településképi bejelentést kell tenni az előírásnak megfelelő mellékletek benyújtásával. Amennyiben a tervezett építési munka megfelel a településképi szempontoknak és a településrendezési előírásoknak, akkor Polgármesteri hatáskörben a Városépítészeti csoport a bejelentést tudomásul veszi, és erről igazolást állít ki 8 napon belül. Ellenkező esetben megtiltja a tervezett építési munka végzését. Az építési munkákat az igazolás érvényességi idejét figyelembe véve a Városépítészeti Csoport ellenőrzi. Amennyiben az igazolás érvényessége lejár, az igazolást ismételten meg kell kérni.

 

Településképi bejelentést kell tenni az alábbi esetekben:

- meglévő épületek építési engedély nélkül végezhető homlokzati átalakítása;

- homlokzatok színezése, felületképzésének megváltoztatása (kivéve: 1 és 2 lakásos lakóépületek), valamint klíma és szellőző berendezés elhelyezése;

- nem engedély köteles reklám elhelyezése, reklámhordozó szerkezetek építése;

- építmények rendeltetésének megváltoztatása, ha a parkoló igény növekszik, vagy ha lakó funkció változik, valamint ha ipari, gazdasági, vendéglátó, egészségügyi rendeltetés jön létre;

-  épületen belüli és épületen kívül létesített, nem építési engedély köteles égéstermék elvezetők létesítése;

-  meglévő épület homlokzatán új, vagy meglévő előtető, védőtető, védőernyő építése átalakítása;

-  műemléki jelentőségű területen, a közterülettől 50 méternél távolabb álló 20m2-nél kisebb alapterületű kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése bővítése;

- tároló épületek, nem emberi tartózkodásra szolgáló épületek, amelyek térfogata nagyobb mint 25 m3 és a gerincmagassága nagyobb mint 2,5 m, de nem haladja meg a 50 m3 térfogatot, 3,0 m építménymagasságot és a 10,0 m2 alapterületet;

- legfeljebb 180 napig fennálló nem engedély köteles vendéglátó, kereskedelmi, sport, előadás, kiállítás és elsősegély célú építmények,

 

Az eljárás díja:

A településképi bejelentési eljárásért 3.000- Ft illetéket kell fizetni.

 

A bejelentés benyújtása:

A bejelentést a letölthető bejelentés űrlapon kell megtenni. Mellékelni kel egy példány műszaki tervdokumentációt (papír alapon) a tervezett építési munkáról, az ügy megértéséhez szükséges tartalommal és részletességgel.

 

Vonatkozó jogszabályok (hatályos 2013. január 1-től):

-  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény   30/C §, 30/D §;

-  A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes  településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet   21-26 §.

-   A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 46/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 

A településképi véleményezési eljárásról szóló 47/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet

    

Letölthető nyomtatványok:

Településképi bejelentési űrlap

Településképi vélemény iránti kérelem űrlap

  
Polgármesteri Hivatal