datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008.06.26-ai rendes ülése

40145-13/2008.

  

MEGHÍVÓ

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. június 26-án csütörtökön 10.00 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Napirendi pontok:

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

1.         

Előterjesztés a Király Jenő Utcai Óvoda magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

5. old.

2.         

Előterjesztés a Dózsa György Utcai Óvoda magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

13. old.

3.         

Előterjesztés az Intézmények Gazdasági Szolgálata és a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ magasabb vezetői megbízásának pályázati felhívásáról (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

19. old.

4.         

Előterjesztés az IGSZ és a hozzá kapcsolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek együttműködési megállapodásairól és a költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Előterjesztők:     Abdai Géza alpolgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

Melléklet:

I. határozati javaslathoz – Bánfalvi Óvoda

II. határozati javaslathoz – Dózsa Gy Utcai Óvoda

III. határozati javaslathoz – Halász Utcai Óvoda

IV. határozati javaslathoz – Hermann Óvoda

V. határozati javaslathoz – Jegenye Sori Óvoda

VI. határozati javaslathoz – Jereváni Kék Óvoda

VII. határozati javaslathoz – Király J Utcai Óvoda

VIII. határozati javaslathoz – Kőszegi U Óvoda

IX. határozati javaslathoz – Trefort Téri Óvoda

X. határozati javaslathoz – Horváth J Művészetoktatási

XI. határozati javaslathoz – Kozmutza

XII. határozati javaslathoz – Pedagógiai Szakszolgálat

XIII. határozati javaslathoz – Központi Gyermekkonyha

XIV. határozati javaslathoz – Deák Téri Ált Iskola

XV. határozati javaslathoz – Német Nemzetiségi Ált Iskola

XVI. határozati javaslathoz – Gárdonyi Ált Iskola

XVII. határozati javaslathoz – Lackner Ált Iskola

XVIII. határozati javaslathoz – Petőfi S Ált Iskola

XIX. határozati javaslathoz – Fáy A SZKI

XX. határozati javaslathoz – Handler SZKI

XXI. határozati javaslathoz – Széchenyi Gimnázium

XXII. határozati javaslathoz – Vas-Villa SZKI

XXIII. határozati javaslathoz – Széchenyi I Városi Könyvtár

XXIV. határozati javaslathoz – Tűzoltóság

XXV. határozati javaslathoz – Erzsébet Kórház

XXVI. határozati javaslathoz – Családsegítő Intézetből Szociális Szolg

XXVII. határozati javaslathoz – ESZI

XXVIII. határozati javaslathoz – Gyermekjóléti és Családsegítő SZK

XXIX. határozati javaslathoz – Egyesített Bölcsődék

XXX. határozati javaslathoz – NapSzak

XXXI. határozati javaslathoz – megállapodás Óvoda-PSZ-GYK

XXXII. határozati javaslathoz – megállapodás általános

25. old.

5.         

Előterjesztés a Középiskolai Kollégium és a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola átszervezéséről

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

189. old.

6.         

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) Ör., és a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról, tandíjakról szóló 52/2005. (XII. 21.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

203. old.

7.         

Előterjesztés alapítványok támogatásáról

Előterjesztő:       Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

209. old.

8.         

Előterjesztés a gyógyhellyé nyilvánított területek felülvizsgálatáról

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

211. old.

9.         

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Varga Józsefné osztályvezető

 

215. old.

10.     

Előterjesztés a 2454 és 2455/1 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

Melléklet

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

225. old.

11.     

Előterjesztés a 8901/1, 2, 8902/1, 2 és a 8903 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

Melléklet

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

229. old.

12.     

Előterjesztés a 8614/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

Melléklet

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

233. old.

13.     

Előterjesztés a 3287/4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3289, 4313, 4327/6, 8 és 9 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)

 

Melléklet 1

Melléklet 2

Melléklet 3

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

237. old.

14.     

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

241. old.

15.     

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 52/2004. (XII. 23.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Melléklet

Előterjesztő:       Havas András alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

243. old.

16.     

Előterjesztés a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítására

Melléklet

 
Előterjesztő:       Havas András alpolgármester

Előadók: Szendreiné dr. Vanyiska Dóra jogtanácsos

              Rétfalvi Balázs beruházási ügyintéző

 

279. old.

17.     

Előterjesztés kerékpárút építése önrész vállalásáról

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

297. old.

18.     

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 
- T/1-2. melléklet

- rendelet szövege

- 1-3. melléklet

- 4. melléklet

- 5. melléklet

- 6-7. melléklet

- 8-15. melléklet

- 16. melléklet

- 17. melléklet

- 18. melléklet

- 19. melléklet

- 20. melléklet

- 21. melléklet

Előterjesztők:     dr. Fodor Tamás polgármester

                          Havas András alpolgármester

Előadók: dr. Dobos József jegyző

 Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

        Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

301. old.

19.     

Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. rövidlejáratú hitelszerződése miatti önkormányzati készfizető kezességvállalásról

Melléklet

Előterjesztő:       Havas András alpolgármester

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

373. old.

20.     

Előterjesztés a Nemzetbiztonsági Hivatal által kezdeményezett nemzetbiztonsági védelem tárgyában

Előterjesztő:       dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

377. old.

21.     

Előterjesztés a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető 

381. old.

22.     

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő:       dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

            dr. Komornoki László vezérigazgató

 

391. old.

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:

 

23.     

Tájékoztató az 50%-ot el nem érő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok taggyűlésein hozott döntésekről (Zárt ülés tartható!)

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

397. old.

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Sopron, 2008. június 13.

 

 

 

 

                                                                                             Dr. Fodor Tamás

                                                                                                 polgármester