datum+nevnap
| | |


Európai Örökség Cím - videó
 
 
Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Közgazdasági osztályKözgazdasági Osztály 

Osztályvezető:

Király Attiláné

Cím:

9400 Sopron, Fő tér 1.

Telefon:

99/515-138

E-mail

kiraly.attilane@sopron-ph.hu
I.

Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök

1.    osztályvezető, városi főkönyvelő

 1. költségvetési osztályvezető helyettes
 2. adóügyi osztályvezető helyettes
 1. osztály ügykezelő I.
 2. osztály ügykezelő II.

Költségvetési csoport:

 

 1. költségvetési csoportvezető
 2. költségvetési és közgazdasági ügyintéző I.
 1. költségvetési és közgazdasági ügyintéző II.
 2. költségvetési és közgazdasági ügyintéző III.
 1. pályázati pénzügyi ügyintéző
 2. pályázati pénzügyi szakreferens

 

Pénzügyi csoport:

 

12. pénzügyi csoportvezető

 1. pénzügyi ügyintéző I.
 2. pénzügyi ügyintéző II.
 3. pénztáros és pénzügyi ügyintéző
 4. intézményi pénzügyi ügyintéző I.

17. intézményi pénzügyi ügyintéző II.


Számviteli és vagyonnyilvántartási csoport

 

18. számviteli és vagyonnyilvántartási csoportvezető

19. számviteli ügyintéző I.

20. számviteli ügyintéző II.

21. számviteli ügyintéző III.

22. számviteli ügyintéző IV.

23. számviteli ügyintéző V.

24. számviteli ügyintéző VI.

25. számviteli ügyintéző VII.

 

Intézményi költségvetési és számviteli csoport

26. Intézményi költségvetési és számviteli csoportvezető

27. intézményi számviteli ügyintéző I

28. intézményi számviteli ügyintéző II.

29. intézményi számviteli ügyintéző III.

30. intézményi számviteli ügyintéző IV.


Önkormányzati adó csoport

 1. önkormányzati adó csoportvezető
 2. adóigazgatási ügyintéző I.
 3. adóigazgatási ügyintéző II.
 4. adóigazgatási ügyintéző III.
 5. adóigazgatási ügyintéző IV.
 6. adóigazgatási ügyintéző V.

37. adóigazgatási ügyintéző VI.

38. adó-végrehajtási és adóigazgatási ügyintéző


Adókönyvelési és végrehajtási csoport

 1. adókönyvelési és végrehajtási csoportvezető
 2. adókönyvelési és adóigazgatási ügyintéző I.
 3. adókönyvelési és adóigazgatási ügyintéző II.
 4. adó-végrehajtási ügyintéző

43. informatikai és adó-végrehajtási ügyintéző


Adóellenőrzési csoport

43. adóellenőr és adóigazgatási ügyintéző I.

44. adóellenőr és adóigazgatási ügyintéző II.

45. adóellenőr és adó-végrehajtási ügyintéző

 

II.

Az osztály feladatai

A részletes feladat leírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A főbb feladatok csoportonkénti és munkakörönkénti bontásban a következők.

 

Osztályvezető, városi főkönyvelő

a Közgazdasági Osztály vonatkozásában feladata

-        az osztály munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása;

-        információáramlás biztosítása, értekezleteken részvétel, értekezletek tartása;

-        közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése, döntések végrehajtása;

-        az osztály által készített szerződések ellenőrzése, kezelése;

-        az osztály által végzett közbeszerzési feladatok ellátása

-        munkaköri leírások elkészítése, teljesítményértékelés;

mint városi főkönyvelőnek, feladata

-        a pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó döntések (költségvetés, beszámolók), intézkedések előkészítése;

-        az önkormányzat gazdasági folyamatainak figyelemmel kísérése, intézkedések kezdeményezése, ill. megtétele.

Költségvetési osztályvezető helyettes

-        önkormányzati költségvetési rendelet, rendeletmódosítások, beszámolók, közgyűlési előterjesztésének készítése;

-        az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai alakulásának figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések kezdeményezése, vezetői információs rendszer működtetése;

-        a Költségvetési, a Pénzügyi és a Számviteli és vagyonnyilvántartási csoport munkájának összehangolása, szakszerű és jogszerű munkavégzés biztosítása, irányítási feladatok ellátása, minőségi munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása;

-        a Költségvetési csoport szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, a csoport feladatai végrehajtásának szervezése és operatív irányítása;

-        utalások engedélyezése.

Adóügyi osztályvezető helyettes

-        adókoncepció, adórendeletek, rendeletmódosítások, beszámolók, közgyűlési előterjesztések készítése;

-        az adóbevételek alakulásának figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések kezdeményezése, vezetői információs rendszer működtetése az adóbevételek vonatkozásában;

-        az adócsoportok munkájának összehangolása, szakszerű és jogszerű munkavégzés biztosítása, irányítási feladatok ellátása, minőségi munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása;

-        az adócsoportok ügyintézői által készített kiadmány tervezetek (határozatok, végzések, egyéb iratok) jogszerűségének és szakszerűségének vizsgálata;

-        egységes jogértelmezés és jogalkalmazás biztosítása az adócsoportok vonatkozásában.

Osztály ügykezelő I-II.

Közgazdasági Osztály részére

-        titkársági feladatok ellátása;

-        levelezés, posta intézése, határidők figyelemmel kísérése;

-        tárgyalásokról, értekezletekről emlékeztető, jegyzőkönyv készítése;

-        ügyiratok iktatása, kezelése;

-        eszközök, anyagok, készletek, bélyegzők, belső szabályozó dokumentumok kezelése.

Költségvetési csoport

Költségvetési csoportvezető

-       a Költségvetési csoport szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, a csoport feladatai végrehajtásának szervezése és operatív irányítása;

-       önkormányzati költségvetési rendelet, rendeletmódosítások, beszámolók, közgyűlési előterjesztésének készítése,

-       az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai alakulásának figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések kezdeményezése, vezetői információs rendszer működtetése.

Költségvetési és közgazdasági ügyintéző I-II.

-        közreműködés a költségvetési tervjavaslat, illetve módosításai elkészítésében;

-        havi és halmozott előirányzat-felhasználási ütemterv készítése, és karbantartása;

-        likviditási terv készítése;

-        költségvetési rendelet alapján meghatározott átruházott jogkörök jogcím szerinti nyilvántartása;

-        a költségvetés végrehajtásának felügyelete;

-        tervezett kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésre történő előkészítése,

-        kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetése, kötelezettségvállalás folyamatos kontrollja, ellenőrzése;

-        közreműködés az önkormányzat éves költségvetésének előkészítésében, az önkormányzat által fenntartott intézmények éves költségvetési keretszámai kimunkálásában és a költségvetési javaslatok elkészítésében;

-        Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok és a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott intézmény éves költségvetésének és évközi módosításainak összeállítása, a költségvetés végrehajtásának felügyelete, havi és halmozott előirányzat-felhasználási ütemterv készítése, és karbantartása; likviditási terv készítése; MÁK felé történő adatszolgáltatások teljesítése.

-        Társulások könyvelési feladatainak ellátása, beszámoló elkészítése,

-        a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott intézmény könyvelési feladatainak ellátása, beszámoló elkészítése,

-        vezetői információs jelentés készítése.

Költségvetési és közgazdasági ügyintéző III.

-          költségvetési tervezés, beszámolás feladatai ellátásában való közreműködés

-          az intézményekkel, a szociális ellátással kapcsolatos, a költségvetési törvényben szereplő normatív hozzájárulások, a normatív kötött felhasználású támogatások igénylésével kapcsolatos ügyintézés,

-          az intézményi adatszolgáltatás megalapozottságának vizsgálata, az osztály és az intézmények statisztikai adatszolgáltatásának felügyelete,

-          a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos gazdasági feladatok ellátása

-          a működtetési költségek intézményenkénti, telephelyenkénti analitikus vezetése, a működtetési költségek tervezése, alakulásának figyelemmel kísérése,

-          a költségvetés végrehajtásának felügyelete;

-          tervezett kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésre történő előkészítése,

-          kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetése, kötelezettségvállalás folyamatos kontrollja, ellenőrzése;

-          közreműködés az önkormányzat éves költségvetésének előkészítésében, az önkormányzat által fenntartott intézmények éves költségvetési keretszámai kimunkálásában és a költségvetési javaslatok elkészítésében;

-          egyéb gazdasági, pénzügyi feladatok ellátása

Pályázati pénzügyi ügyintéző

-        pályázattal kapcsolatos feladatok előirányzatainak tervezéséhez adatszolgáltatás,

-        EU-s és hazai finanszírozású projektek pénzügyi folyamatainak teljes körű kezelése, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése;

-        EU-s és hazai finanszírozású projektek bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos belső adatszolgáltatások, könyvelési feladások összeállítása.

Pályázati pénzügyi szakreferens

-        pályázatok tervezett kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésre történő előkészítése,

-        pályázatok kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetése, kötelezettségvállalás folyamatos kontrollja, ellenőrzése;

-        közreműködés az önkormányzat éves költségvetésének előkészítésében, a pályázattal kapcsolatos feladatok előirányzatainak tervezésében,

-        EU-s és hazai finanszírozású projektek pénzügyi folyamatainak teljes körű kezelése, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése;

-        EU-s és hazai finanszírozású projektek bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos belső adatszolgáltatások, könyvelési feladások összeállítása.

Pénzügyi csoport

Pénzügyi csoportvezető

-        a csoport munkájának szervezése, operatív irányítása, ellenőrzése;

-        MÁK felé történő adatszolgáltatások számszaki adatai feldolgozásának ellenőrzése.

-        a napi fizetési kötelezettségek egyeztetése, utalások engedélyezése,

-       a „Közügy” integrált ügyviteli rendszer moduljai Polgármesteri Hivatalon belüli hatékony alkalmazás feltételeinek kialakítására javaslatok kidolgozása, intézkedések kezdeményezése, majd vezetői döntéseket követően a végrehajtásban való közreműködés (kulcsfelhasználói szerepkör).

Pénzügyi ügyintéző I-II.

-        adóbevallások elkészítése a havi számviteli zárás alapján;

-        vevői számlák elkészítése;

-        pénztár ellenőri feladatok ellátása;

-        banki anyagok összeállítása;

-        házipénztári helyettesítési feladatok ellátása;

-        bevételek analitikus nyilvántartása (előírás, számlázás, hátralék kimutatás, negyedévente egyeztetés a főkönyvvel).

Pénztáros és pénzügyi ügyintéző

-     házipénztári tevékenység ellátása;

-        leltározásokban, selejtezésekben való részvétel;

-        szociális támogatások igénylése és elszámolása.

 

Intézményi pénzügyi ügyintéző I-II.

-        önkormányzati intézmények pályázataihoz kapcsolódó pénzügyi anyagok összeállításában való részvétel;

-        kötelezettségvállalások nyilvántartása, folyamatos figyelemmel kísérése;

-        banki csomagok könyvelésre való előkészítése,

-        intézmények számláinak banki utalása a Kaszper és Erste Elektra program segítségével;

-        intézményi folyószámlák állapotának figyelemmel kísérése;

-        szállítói számlák, fizetési kötelezettséget tartalmazó alapbizonylatok iktatása, igazoltatásra való átadása és fizikai visszaérkeztetése;

-        Hivatali dolgozók juttatásainak adminisztratív és pénzügyi rendezése.

Számviteli és vagyonnyilvántartási csoport

Számviteli és vagyonnyilvántartási csoportvezető

-        a csoport munkájának szervezése, operatív irányítása, ellenőrzése;

-        MÁK felé történő adatszolgáltatások számszaki adatai feldolgozásának ellenőrzése.

-        a „Közügy” integrált ügyviteli rendszer moduljai Polgármesteri Hivatalon belüli hatékony alkalmazás feltételeinek kialakítására javaslatok kidolgozása, intézkedések kezdeményezése, majd vezetői döntéseket követően a végrehajtásban való közreműködés (kulcsfelhasználói szerepkör).

Számviteli ügyintéző I-VII.

-        az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal banki forgalmának teljes körű könyvelése;

-        pénzügyi zárások;

-        a bankszámla tevékenység kiadási előírási és érvényesítési feladatának ellátása;

-        a házipénztárban bevételek és kiadások kontírozása, érvényesítése és könyvelése teljes körűen;

-        Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok pénzforgalmának teljes körű előírása, érvényesítése és könyvelése;

-        bevételek analitikus nyilvántartása;

-        vegyes elkülönített GESZTOR számla, Lakásépítési számla kezelése, Adó számlák könyvelése;

-        függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások kezelése;

-        statisztikai jelentések készítése KSH-nak;

-        az önkormányzat tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartása, a tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása.

 

Intézményi költségvetési és számviteli csoport

Intézményi költségvetési és számviteli csoportvezető

-        költségvetési szervek költségvetésének összeállítása,

-        önkormányzati költségvetési szervek előirányzat gazdálkodásának figyelemmel kísérése, részvétel a pótelőirányzati kérelmeik kezelésében, közoktatási intézmények tanévi feladatváltozásával kapcsolatos pénzügyi számításokban, valamint a féléves beszámolók előkészítési, feldolgozási és összesítési munkájában, továbbá az éves költségvetési rendeletek előkészítésében és módosításaiban, és mindezekkel kapcsolatos különféle testületi anyagok készítésében;

-         gazdálkodás szabályosságának szervezettségének megtartása és megtartatása;

-        a „KASZPER” integrált ügyviteli rendszer moduljai Polgármesteri Hivatalon belüli hatékony alkalmazás feltételeinek kialakítására javaslatok kidolgozása, intézkedések kezdeményezése, majd vezetői döntéseket követően a végrehajtásban való közreműködés (kulcsfelhasználói szerepkör);

Intézményi számviteli ügyintéző I-IV.

-        MÁK felé történő adatszolgáltatások számszaki adatai feldolgozása;

-        a napi fizetési kötelezettségek egyeztetése, utalások engedélyezése;

-        a „KASZPER” integrált ügyviteli rendszer moduljai önkormányzaton belüli hatékony alkalmazás feltételeinek kialakítására javaslatok kidolgozása, intézkedések kezdeményezése, majd vezetői döntéseket követően a végrehajtásban való közreműködés;

-        kötelezettségvállalások folyamatos kontrollja, ellenőrzése;

-        az önkormányzati intézmények adózásában való részvétel;

-        önkormányzati intézmények pályázataihoz kapcsolódó pénzügyi anyagok összeállításában való részvétel;

-        kötelezettségvállalások nyilvántartása, folyamatos figyelemmel kísérése;

-        intézményeknél a bejövő-és kimenő számlák, bank és pénztárbizonylatok ellenőrzése és kontírozása;

-        havi, negyedéves, éves zárások és beszámolók elkészítése

-        függő-, átfutó-, és kiegyenlítő kiadások kezelése;

-        leltárban való részvétel, ellenőrzési feladatok ellátása az intézményvezető intézkedése szerint

-        statisztikai jelentések összeállításában való részvétel,

-        az önkormányzati intézmények tárgyi eszközeinek analitikus nyilvántartása, a tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása;

-        az Önkormányzat által kötelezően ellátandó intézményi feladatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások érvényesítése, főkönyvi könyvelése.

Önkormányzati adó csoport

Önkormányzati adó csoportvezető

-        a csoport munkájának szervezése, operatív irányítása, ellenőrzése;

-        a csoport munkatársai szakszerű és jogszerű munkájának segítése, a törvényes ügyintézés biztosítása az első fokú adóhatósági ügyintézés területén;

-        közreműködés adóellenőrzés lefolytatásban.

Adóigazgatási ügyintéző I-VI.

-        első fokú adóhatósági ügyintézés az építményadóval, valamint a magánszemélyek kommunális adójának kivetésével, nyilvántartásával kapcsolatban;

-        első fokú adóhatósági ügyintézés a helyi iparűzési adóval kapcsolatban;

-        gépjárműadóval kapcsolatos adóeljárási, a talajterhelési díj bevallásával és nyilvántartásával, valamint a helyi jövedéki adóval kapcsolatos feladatok ellátása.

Adó-végrehajtási és adóigazgatási ügyintéző

-        gondoskodás az adók módjára behajtandó kintlévőségek megfelelő kezeléséről, behajtásáról,

-        az elsőfokú hatóság által kiadott határozatoknak megfelelően a Ket szerinti végrehajtás ellátása,

-        első fokú adóhatósági ügyintézés az építményadóval, valamint a magánszemélyek kommunális adójának kivetésével, nyilvántartásával kapcsolatban.


Adókönyvelési és végrehajtási csoport


Adókönyvelési és végrehajtási csoportvezető

-        a csoport munkájának szervezése, operatív irányítása, ellenőrzése, a csoport munkatársai szakszerű és jogszerű munkájának segítése, a törvényes ügyintézés biztosítása az első fokú adóhatósági ügyintézés területén;

-        gondoskodás az adók módjára behajtandó kintlévőségek megfelelő kezeléséről, behajtásáról;

-        adóhatósági feladatok jogi megalapozottságának elősegítése;

-        az önkormányzati adóhatóság felé adótartozással rendelkező vállalkozások

-        tartozásának bejelentése végelszámolási, felszámolási eljárás során.


Adókönyvelési és adóigazgatási ügyintéző I.-II.

-        a helyi adókkal, a gépjárműadóval, az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos pénzforgalmi és könyvelési feladatok ellátása;

-        adóigazolás kiadása;

-        idegenforgalmi adóval kapcsolatos hatósági ügyintézés;

-        adatszolgáltatás teljesítése az adóbevételek tervezéséhez, beszámolókhoz, vezetői információs rendszer működtetéséhez.

Adó-végrehajtási ügyintéző

-        gondoskodás az adók módjára behajtandó kintlévőségek megfelelő kezeléséről, behajtásáról,

-        jogszerű és szakszerű első fokú adóhatósági ügyintézés az adó-végrehajtási feladatok ellátása során;

-        fizetési könnyítés esetén hiányzó adatok bekérése, környezettanulmány készítése, határozat meghozatala.

Informatikai és adó-végrehajtási ügyintéző

-       gondoskodás a Közgazdasági Osztály által használt informatikai rendszerek felhasználói szintű felügyeleti és adminisztrátori feladatainak ellátásáról, a felhasználók informatikai támogatásáról, az informatikai védelemről, valamint közreműködés az informatikai rendszerek fejlesztésében,

-       gondoskodás az adók módjára behajtandó kintlévőségek megfelelő kezeléséről, behajtásáról,

-       jogszerű és szakszerű első fokú adóhatósági ügyintézés az adó-végrehajtási feladatok ellátása során;

-       fizetési könnyítés esetén hiányzó adatok bekérése, környezettanulmány készítése, határozat meghozatala.


Adóellenőrzési csoport


Adóellenőr és adóigazgatási ügyintéző I-II.

-        jegyző, illetve ellenőrzési terv alapján kijelölt adózók ellenőrzése helyszínen vagy a rendelkezésre átadott iratanyag összevetése saját nyilvántartással az osztályon;

-        ellenőrzés lezárásaként jegyzőkönyv elkészítése és határozat meghozatala ellenőrzés realizálásáról;

-        adózatlan jövedelmek (vagyontárgyak) felderítése;

-        fizetési könnyítés esetén hiányzó adatok bekérése, környezettanulmány készítése, határozat meghozatala;

-        első fokú adóhatósági ügyintézés az építményadóval, valamint a magánszemélyek kommunális adójának kivetésével, nyilvántartásával kapcsolatban.

Adóellenőr és adó-végrehajtási ügyintéző

-        jegyző, illetve ellenőrzési terv alapján kijelölt adózók ellenőrzése helyszínen vagy a rendelkezésre átadott iratanyag összevetése saját nyilvántartással az osztályon;

-        ellenőrzés lezárásaként jegyzőkönyv elkészítése és határozat meghozatala ellenőrzés realizálásáról;

-        adózatlan jövedelmek (vagyontárgyak) felderítése;

-        fizetési könnyítés esetén hiányzó adatok bekérése, környezettanulmány készítése, határozat meghozatala;

-        gondoskodás az adók módjára behajtandó kintlévőségek megfelelő kezeléséről, behajtásáról;

-        jogszerű és szakszerű első fokú adóhatósági ügyintézés az adó-végrehajtási feladatok ellátása során.

III.

Helyettesítés, kiadmányozás

Az osztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a szakterület szerinti osztályvezető helyettes helyettesíti.

Az osztályvezető adóhatósági jogkörben eljár a jegyző nevében. Az osztályvezető gyakorolja a kiadmányozási jogot az osztály feladatkörében. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az adóügyi osztályvezető helyettest illeti ez a jog. Ebben az esetben a kiadmányt erre utaló („helyett”) jelzéssel kell ellátnia.

IV.

Hatályba lépés

Jelen ügyrend 2017. március 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a Közgazdasági Osztály 2016. október 1-jén kiadott 19. számú ügyrendje hatályát veszti.