datum+nevnap
| | |


Európai Örökség Cím - videó
 
 
Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Soproni Helyi Közösség - CLLDSoproni Helyi Akciócsoport

Helyi felhívások

 

Meghirdetésre került az első soproni helyi felhívás (2018. augusztus 1.)

A Soproni Helyi Akciócsoport (HACS) munkaszervezete a TOP-7.1.1-16-2016-00082 azonosítószámú „Kulturális és közösségi fejlesztések Sopronban” című támogatott projektjének keretében a TOP CLLD Működési Kézikönyvében foglaltak alapján elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített kulcsprojektjének helyi felhívás tervezetét.

A tervezetet a HACS és a felhívásokat előkészítő munkacsoport megtárgyalta, véleményezte majd ezt követően a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága a szabályossági vizsgálatát lefolytatta és jóváhagyta a helyi felhívás megjelentetését.

A megjelent helyi Felhívás megtekinthető a www.sopron.hu honlap Önkormányzat menüpontjában a Soproni Helyi Közösség aloldalon.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia alapján a kulcsprojekteken kívül további két nyílt helyi felhívás kiírására kerül még sor „Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése” és „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban” témákban. A helyi felhívások megjelenése 2018. év őszén várható.

 

Többfunkciós városi kulturális-közösségi tér létrehozása a Russ-villa megújításával helyi felhívás

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-082-1

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 275 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.09.03-tól 2018.10.31-ig van lehetőség.
A HACS 2018. január 29-ei ülésén elfogadásra került a Szervezeti és Működési Szabályzata

Megrendezésre került az év első HACS ülése január 29-én, amelyen elfogadásra került a Soproni Helyi Közösség Helyi Akciócsoport Munkaszervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), melynek mellékletei a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) és a Felhívás Előkészítő Munkacsoport (FEMCS) ügyrendjei. Az elfogadott dokumentumok alapján történik a HACS működése, helyi felhívások előkészítése és a benyújtandó pályázatok bírálata.

Az ülésen bemutatásra került a „Többfunkciós városi kulturális-közösségi tér létrehozása a Russ-villa megújításával” című, a FEMCS által előkészített kulcsprojektre vonatkozó pályázati felhívás, mely megküldésre került az Irányító Hatóság részére. A felhívás illeszkedik a HKFS-ben megjelölt célokhoz és a HACS által korábban tárgyaltakhoz. A felhívás az Irányító Hatóság jóváhagyását követően kerül megjelentetésre a www.sopron.hu oldalon.

Soproni Helyi Közösség HACS SZMSZ

Soproni Helyi Közösség HACS SZMSZ 2. melléklet FEMCS ügyrend

Soproni Helyi Közösség HACS SZMSZ 3. melléklet HBB ügyrend