datum+nevnap
| | |


Európai Örökség Cím - videó
 
 
Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Jegyzői iroda

Aljegyző


Önkormányzati Csoport

Személyzeti Csoport

Informatikai Csoport

Gondnoksági Csoport


Az irodán belül függetlenül működő csoport:

Jogi és Közbeszerzési CsoportKapcsolat/Elérhetőség 

I.

Az irodában ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök

 

 1. Aljegyző, Jegyzői Iroda vezető

Önkormányzati csoport:

 1. önkormányzati csoportvezető
 2. önkormányzati referens I.
 3. önkormányzati referens II.
 4. nemzetiségi és településrészi önkormányzati referens
 5. önkormányzati ügyintéző

Személyzeti, bér- és munkaügyi csoport:

 1. személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezető
 2. személyzeti szakreferens I.
 3. személyzeti szakreferens II.
 4. intézményi személyzeti szakreferens I.
 5. intézményi személyzeti szakreferens II.
 6. bér- és munkaügyi ügyintéző
 7. titkársági ügyintéző I.
 8. titkársági ügyintéző II.

Informatikai csoport:

 1. informatikai csoportvezető
 2. rendszergazda
 3. hardver üzemeltető
 4. szoftver- és hardver üzemeltető

Gondnoksági csoport

 1. gondnoksági csoportvezető
 2. gondnoksági referens      
 3. gazdasági ügyintéző
 4. technikai referens
 5. technikai kisegítő munkatárs
 6. gépjárművezető I.
 7. gépjárművezető II.
 8. üdülő gondnok

Jogi csoport:

 1. jogtanácsos
 2. jogi szakreferens I.
 3.  jogi szakreferens II.
 4.  jogi szakreferens III.
 5. jogi szakreferens IV.

II.

Az iroda feladatai

 

 

Aljegyző, Jegyzői Iroda vezető

-        jegyző helyettesítése, jegyző operatív munkájának segítése a munkaköri leírásnak megfelelően,

-        belső szabályozások előkészítése, nyilvántartása, Közgyűlések jogi előkészítése, koordinálása,

A Jegyzői Iroda vonatkozásában

-        az iroda munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása,

-        információáramlás biztosítása, értekezleteken részvétel, értekezletek tartása,

-        közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése, véleményezése, döntések végrehajtása,

-        az iroda által készített szerződések ellenőrzése, kezelése,

-        az iroda által végzett közbeszerzési feladatok ellátása.

 

Önkormányzati csoport:


Önkormányzati csoportvezető

-        az önkormányzati csoport munkájának operatív irányítása,

-        a közgyűlések technikai jellegű előkészítésének irányítása,

-        a hozott döntések rögzítése, nyilvántartása, az önkormányzati rendeletek kihirdetése,

-        a közgyűlési, bizottsági jegyzőkönyvek felterjesztése és az önkormányzati rendeletek publikálása a Nemzeti Jogszabálytár felületén,

-        a hatályosított önkormányzati rendelettár elkészíttetése és a feldolgozás ellenőrzése,

-        a hivatali kapu igénybevételével eljárni jogosult személyekről nyilvántartás vezetése.


Önkormányzati referens I.

-        a Közgyűlés munkájának segítése, az ülések előkészítésében, lebonyolításában, a döntések feldolgozásában való közreműködés,

-        a külterületi ingatlanok adásvételéről és haszonbérletéről szóló szerződések hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatos feladatok ellátása.


Önkormányzati referens II.

-        a Közgyűlés munkájának segítése, az ülések előkészítésében, lebonyolításában, a döntések feldolgozásában való közreműködés,

 

Nemzetiségi és településrészi önkormányzati referens

-        a nemzetiségi és a településrészi önkormányzatok üléseinek előkészítése, a hozott döntések rögzítése, nyilvántartása


Önkormányzati ügyintéző

-        a közgyűlés működésével kapcsolatos szervezési, nyilvántartási, jegyzőkönyvezési feladatok ellátása.

 

Személyzeti, bér- és munkaügyi csoport:


Személyzeti, bér- és munkaügyi csoportvezető

-        a csoport munkájának operatív irányítása, ellenőrzése,

-        a Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban állókkal, a munkavállalókkal, a tisztségviselőkkel, továbbá az Önkormányzat közvetlen irányítása alá tartozó közalkalmazottakkal, munkavállalókkal kapcsolatos személyügyi feladatok ellátása. 

 

Személyzeti szakreferens I.

-        a Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban állókkal, a munkavállalókkal, a tisztségviselőkkel, továbbá az Önkormányzat közvetlen irányítása alá tartozó közalkalmazottakkal, munkavállalókkal, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos személyügyi feladatok ellátása. 

 

Személyzeti szakreferens II.

-        a Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban állókkal, a munkavállalókkal, a tisztségviselőkkel, továbbá az Önkormányzat közvetlen irányítása alá tartozó közalkalmazottakkal, munkavállalókkal, továbbá a Trefort téri Óvoda munkavállalóival kapcsolatos személyügyi feladatok ellátása,

-        a személyi anyagok kezelése. 

 

Intézményi személyzeti szakreferens I.

–    a Humánszolgáltatási Osztály felügyelete alá tartozó Soproni Szociális Intézmény munkavállalóival összefüggő személyzeti munka elvégzése.

–    a Humánszolgáltatási Osztály felügyelete alá tartozó intézmények nem rendszeres kifizetéseivel és változó bérekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Ezen intézményekkel való kapcsolattartás.


Intézményi személyzeti szakreferens II.

–    a csoport részére iktatási, irattározási feladatok ellátása,

–    a Humánszolgáltatási Osztály felügyelete alá tartozó intézmények munkavállalóival (Egyesített Bölcsődék, Bánfalvi Óvoda, Központi Gyermekkonyha, Soproni Múzeum, Családi és Gyermekjóléti Szolgálat, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola) összefüggő személyzeti munka elvégzése.


Bér- és munkaügyi ügyintéző

–    a Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban állókkal, munkavállalókkal, tisztségviselőkkel, továbbá az Önkormányzat közvetlen irányítása alá tartozó közalkalmazottakkal, munkavállalókkal, illetve megbízási    szerződés keretében foglalkoztatottak részére személyi jellegű juttatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, helyi kifizetések számfejtése,

–    részvétel a költségvetési beszámoló, költségvetési módosítások elkészítésében a
személyi jellegű kiadásokról és annak járulékairól,

–    éves költségvetési javaslat kidolgozása személyi jellegű juttatások            vonatkozásában,

–    a Humánszolgáltatási Osztály felügyelete alá tartozó Hermann Alice Óvoda            és a Soproni Könyvtár munkavállalóival kapcsolatos személyzeti feladatok         elvégzése.


Titkársági ügyintéző I-II.

-        a Jegyzői Iroda részére titkársági feladatok ellátása,

-        a jegyző, aljegyző zavartalan és zökkenőmentes munkavégzéséhez szükséges szervezési, ügyviteli feladatok ellátása,

-        szignálás alapján a jegyző részére érkező levelek, beadványok megválaszolása

-        a hivatali "zöldszámra" érkező lakossági bejelentések rögzítése és jegyzői szignálásra átadása,

-        hivatal telefonközpontjának kezelése.


Informatikai csoport:

 

Informatikai csoportvezető

-        informatikai tervezési és fejlesztési feladatok irányítása, a beszerzések előkészítése és lebonyolítása, szerződések előkészítése és végrehajtása,

-        üzemeltetési és adatvédelmi tevékenységek irányítása,

-        külső/belső kapcsolattartás, az informatikai projektek menedzselése.

 

Rendszergazda

-        hálózat üzemeltetés/rendszerfelügyelet (szerverek, hálózati eszközök),

-        informatikai fejlesztések, szerver és hálózat oldali telepítések és karbantartások,

-        a komplex informatikai védelem (külső/belső) kialakítása és üzemeltetése,

-        vírus és behatolás védelem kialakítása és üzemeltetése.

 

Hardver üzemeltető

-        a rendszergazda általános helyettese, feladata megegyezik a rendszergazdáéval, kiemelten a hálózati eszközök, külső/belső elektronikus kapcsolatok üzemeltetéséért.

 

Szoftver- és hardverüzemeltető

-        informatikai rendszerek felhasználói szintű üzemeltetése,

-        telepítések, betanítás, a felhasználók informatikai támogatása, az informatikai védelem felhasználói szintű üzemeltetése,

-        fejlesztésben való közreműködés.

 

Gondnoksági csoport


Gondnoksági csoportvezető

-        csoport irányítása,

-        hivatali szakfeladat vonatkozásában a dologi és felhalmozási kiadások költségvetésének, beszámolóinak elkészítése,

-        hivatali szakfeladat vonatkozásában a dologi és felhalmozási kiadások előirányzat felhasználásának figyelemmel kisérése,

-        közbeszerzési eljárások előkészítésében való közreműködés,

-        selejtezés, leltározás vezetése,

-        rendezvények előkészítésében való közreműködés,

-        árajánlatok-, megrendelések felülvizsgálata, dologi kiadások számláinak igazolása,

-        családi ünnepek szervezésével kapcsolatos feladatok ellenőrzése.

 

Gondnoksági referens

-        selejtezési és leltározási tevékenységben való részvétel,

-        megrendelések elkészítése árajánlatok alapján,

-        számlák előkészítése igazolásra,

-        kiskincstár elkészítése,

-        gépjárművek, teremhasználat koordinálása,

-        önköltségszámítás elkészítése,

-        irodaszer-festmény raktár kezelése,

-        raktári mennyiségi nyilvántartás vezetése.

 

Gazdasági ügyintéző

-        analitikus készletnyilvántartás,

-        hivatali szakfeladat vonatkozásában közüzemi díjakról /víz-gáz-áram-távhő/ valamint felhalmozási és dologi kiadások számláiról nyilvántartás vezetése az előirányzat felhasználás figyelemmel kisérése céljából,

-        igazolt számlák továbbítása Közgazdasági Osztály részére,

-        kiadványok kezelése, nyilvántartása, továbbítása,

-        selejtezési és leltározási tevékenységben való részvétel.

 

Technikai referens

-        hivatali épületek biztonsági rendszerének üzemeltetése,

-        gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

-        telefonügyekben való kapcsolattartás a szolgáltatóval,

-        beszerzések bonyolítása, karbantartások szervezése,

-        selejtezési és leltározási tevékenységben való részvétel.

 

Technikai kisegítő munkatárs

-        kisebb karbantartások, anyagmozgatások,

-        rendezvények technikai előkészítésében való közreműködés,

-        egyéb gondnoksági munkák,

-        selejtezési és leltározási tevékenységben való részvétel.

 

Gépjárművezető I-II.

-        hivatali gépjárművek vezetése,

-        gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok.


Üdülő gondnok

-        Tómalmi és Várisi úti üdülő üzemeltetésével járó feladatok.


Jogi csoport:


Jogtanácsos:

-        az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt érintő szerződések, közgyűlési előterjesztések jogi megalapozottságának vizsgálata,

-        önkormányzati rendeletek, szerződések, beadványok előkészítése, elkészítése,

-        peres, peren kívüli képviselet, jogi tanácsadás, állásfoglalás készítés, panasz, bejelentés kivizsgálása.


Jogi szakreferens I.

-        az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt érintő szerződések, közgyűlési előterjesztések jogi megalapozottságának vizsgálata,

-        önkormányzati rendeletek, szerződések, beadványok előkészítése, elkészítése,

-        peres, peren kívüli képviselet, jogi tanácsadás, állásfoglalás készítés, panasz, bejelentés kivizsgálása,

-        alapítványokkal kapcsolatos jogi feladatok ellátása.

 

Jogi szakreferens II.

-        az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt érintő szerződések, közgyűlési előterjesztések jogi megalapozottságának vizsgálata,

-        önkormányzati rendeletek, szerződések, beadványok előkészítése, elkészítése,

-        peres, peren kívüli képviselet, jogi tanácsadás, állásfoglalás készítés, panasz, bejelentés kivizsgálása,

-        közreműködés az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításában.

 

Jogi szakreferens III.

-        az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt érintő szerződések, közgyűlési előterjesztések jogi megalapozottságának vizsgálata,

-        önkormányzati rendeletek, szerződések, beadványok előkészítése, elkészítése,

-        peres, peren kívüli képviselet, jogi tanácsadás, állásfoglalás készítés, panasz, bejelentés kivizsgálása,

-        belső szabályozó dokumentumok előkészítése, elkészítése.

 

Jogi szakreferens IV.

-        az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt érintő szerződések, közgyűlési előterjesztések jogi megalapozottságának vizsgálata,

-        önkormányzati rendeletek, szerződések, beadványok előkészítése, elkészítése,

-        peres, peren kívüli képviselet, jogi tanácsadás, állásfoglalás készítés, panasz, bejelentés kivizsgálása,

-        társasházak törvényességi felügyelete, a termőföldekkel kapcsolatos eljárások előzetes jogi kontrollja.

 

III.

Helyettesítés, kiadmányozás


A Jegyző iroda működésével kapcsolatos kiadmányozási jogot az aljegyző, Jegyzői Iroda vezető – távollétében  a jegyző  – gyakorolja.

 

IV.

Hatályba lépés

 

Jelen ügyrend 2015. november 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 2015. március 1-jén kiadott 31. változatú ügyrend hatályát veszti.