datum+nevnap
| | |


Európai Örökség Cím - videó
 
 
Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Alapfokú intézmények - általános iskolák

 

 


 

KEDVES SZÜLŐK!

Felhívom figyelmüket az
1. osztályosok általános iskolákba történő beíratására!

A 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök) – 8.00 órától 19.00 óráig

2016. április 15. (péntek) – 8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni,

valamint a beiratkozáskor nyilatkozni kell

a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról és

az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan oktatásában való részvétel szándékáról,

továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a gyermek életvitelszerűen milyen lakcímen tartózkodik.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45.§-a értelmében

-               A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

-               Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

-               A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

-               Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

 

 

Sopron általános iskolái:

 


 

Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola                                                 
 

Sopron, Ferenczy J. u. 1.

Igazgató: Varga Alfréd

Tel.: 99/312-246

E-mail: gardonyi@sopron.hu

Honlap: http://www.gardonyi-sopron.sulinet.hu/


 

Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola


Sopron, Halász u. 25.

Igazgató: Sipos Ferenc

Tel.: 99/510-246                  

E-mail: info@petofisopron.hu

Honlap: http://petofisopron.hu/


 

Balfi Tagiskola

Balf, Fő u. 13.

Tagiskola-vezető: Fajkusz Attila

Tel.: 99/531-111

E-mail: info@petofisopron.hu

Honlap: http://balfiiskola.ewk.hu

 

 


 

Deák Téri Általános Iskola                                     

 

Sopron, Deák tér 78.

Igazgató: Asbóth Imre

Tel.: 99/510-158     

E-mail: deakter@deakteriiskola.axelero.net

Honlap: http://deakisk.sulinet.hu/


Lackner Kristóf Általános Iskola  

                                   

Sopron, Révai M. u. 2.

Igazgató: Forrás Béla

Tel.: 99/510-207

E-mail: forrasb@lacknersuli.hu

Honlap: http://lacknersuli.hu/

   


 

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola

 

Sopron, Hunyadi J. u. 8-10.

Igazgató: Rajnai Károly

Tel.: 99/511-060

E-mail: hunyadi.ev.alt.isk@t-online.hu

Honlap: http://www.hunyadi.sopron.hu/

 


 

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg               

 

Sopron, Fenyő tér 1.

Igazgató: Tormáné Bakody Noémi

Tel.: 99/510-232       

E-mail: fenyosuli@gmail.com

Honlap: http://fenyoter.sopron.hu/

 


Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Sopron, Orsolya tér 2-3. 

Igazgató: Dr. Kovács András

Tel.: 99/523-511

E-mail: sztorsolya@sopron.hu

Honlap: www.szent-orsolya.sopron.hu

 

 


 

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:


 • Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

  Sopron Petőfi tér 3.

  Igazgató: Horváth Lászlóné

  Tel: 99/508-245

  E-mail: titkarsag@kozmutza.hu

  Honlap: http://www.kozmutza.hu/

 • Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Fejlesztő Iskola, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat  Sopron, Brennbergi u. 82.

  Igazgató: Krutzlerné Szarka Tünde

  Tel: 99/512-730

  E-mail: iskola@doborjani-sopron.sulinet.hu

  Honlap: http://www.doborjani.sopron.hu/


 • Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Sopron

   Sopron, Tóth Antal u. 1.

   Igazgató: Tscheki Katalin

   Tel: 99/312-254

   E-mail: titkarsag@tothantal.hu

   Honlap: http://tothantal.hu/

 

A felvétel rendje:

-               A tankötelezettség kezdetéről az óvoda (Pedagógiai Szakszolgálati Központ) véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

-               Az intézmény vezetője április 30-ig küldi meg a szülő részére a felvételről szóló tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot.

-               A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az elutasító határozat tartalmazza a gyermeket fogadni tudó intézményt/intézményeket.

-               A felvételi körzetekről és a felvétel egyéb szabályairól a tankerületben, a polgármesteri hivatalban, az óvodában/iskolában adnak tájékoztatást.

-               2016. szeptember 1-től a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg közvetlen felvételi körzetei megszűntek, az iskola felvételi körzete a német nemzetiségi oktatás tekintetében Sopron Megyei Jogú Város Közigazgatási területe.

-               A gyermek napközi otthoni felvételét a beíratással egy időben kérhetik.

 

Sopron, 2016. március

 

                                                                                                    Dr. Sárvári Szabolcs sk.

                                                                                 Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője