datum+nevnap
| | |


Európai Örökség Cím - videó
 
 
Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Alapfokú intézmények - általános iskolák

KÖZLEMÉNY

az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról a 2018/2019. tanévre

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2018. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját – az illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé:

2018. április 12. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8:00-19:00 óra között.

A szülő a 2018. évben tankötelessé váló gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen a – a megyeszékhely szerinti járási hivatal által meghatározott és közzétett – felvételi körzetében lakik.

A felvételi kérelemről az iskola igazgatója dönt, amit az EMMI rendelet 83. § (1) és (4) bekezdése szerint köteles írásban – a tanuló felvételének megtagadása esetén határozati formában – közölni a szülővel.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő – az Nkt. 37. § (2) bekezdése szerint – a döntés ellen a határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

Sopron, 2018. március 8.

 

                                                                                                      dr. Tölli Katalin

                                                                                                   járási hivatalvezető
                                                                              

 

 

Sopron általános iskolái:

 


 

Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola                                                 
 

Sopron, Ferenczy J. u. 1.

Igazgató: Varga Alfréd

Tel.: 99/312-246

E-mail: gardonyi@sopron.hu

Honlap: http://www.gardonyi-sopron.sulinet.hu/


 

Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola


Sopron, Halász u. 25.

Igazgató: Sipos Ferenc

Tel.: 99/510-246                  

E-mail: info@petofisopron.hu

Honlap: http://petofisopron.hu/


 

Balfi Tagiskola

Balf, Fő u. 13.

Tagiskola-vezető: Fajkusz Attila

Tel.: 99/531-111

E-mail: info@petofisopron.hu

Honlap: http://balfiiskola.ewk.hu

 

 


 

Deák Téri Általános Iskola                                     

 

Sopron, Deák tér 78.

Igazgató: Asbóth Imre

Tel.: 99/510-158     

E-mail: deakter@deakteriiskola.axelero.net

Honlap: http://deakisk.sulinet.hu/


Lackner Kristóf Általános Iskola  

                                   

Sopron, Révai M. u. 2.

Igazgató: Forrás Béla

Tel.: 99/510-207

E-mail: forrasb@lacknersuli.hu

Honlap: http://lacknersuli.hu/

   


 

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola

 

Sopron, Hunyadi J. u. 8-10.

Igazgató: Rajnai Károly

Tel.: 99/511-060

E-mail: hunyadi.ev.alt.isk@t-online.hu

Honlap: http://www.hunyadi.sopron.hu/

 


 

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg               

 

Sopron, Fenyő tér 1.

Igazgató: Tormáné Bakody Noémi

Tel.: 99/510-232       

E-mail: fenyosuli@gmail.com

Honlap: http://fenyoter.sopron.hu/

 


Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Sopron, Orsolya tér 2-3. 

Igazgató: Dr. Kovács András

Tel.: 99/523-511

E-mail: sztorsolya@sopron.hu

Honlap: www.szent-orsolya.sopron.hu

 

 


 

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:


 • Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

  Sopron Petőfi tér 3.

  Igazgató: Horváth Lászlóné

  Tel: 99/508-245

  E-mail: titkarsag@kozmutza.hu

  Honlap: http://www.kozmutza.hu/

 • Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Fejlesztő Iskola, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat  Sopron, Brennbergi u. 82.

  Igazgató: Krutzlerné Szarka Tünde

  Tel: 99/512-730

  E-mail: iskola@doborjani-sopron.sulinet.hu

  Honlap: http://www.doborjani.sopron.hu/


 • Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Sopron

   Sopron, Tóth Antal u. 1.

   Igazgató: Tscheki Katalin

   Tel: 99/312-254

   E-mail: titkarsag@tothantal.hu

   Honlap: http://tothantal.hu/

 

A felvétel rendje:

-               A tankötelezettség kezdetéről az óvoda (Pedagógiai Szakszolgálati Központ) véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

-               Az intézmény vezetője április 30-ig küldi meg a szülő részére a felvételről szóló tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot.

-               A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az elutasító határozat tartalmazza a gyermeket fogadni tudó intézményt/intézményeket.

-               A felvételi körzetekről és a felvétel egyéb szabályairól a tankerületben, a polgármesteri hivatalban, az óvodában/iskolában adnak tájékoztatást.

-               2016. szeptember 1-től a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg közvetlen felvételi körzetei megszűntek, az iskola felvételi körzete a német nemzetiségi oktatás tekintetében Sopron Megyei Jogú Város Közigazgatási területe.

-               A gyermek napközi otthoni felvételét a beíratással egy időben kérhetik.

 

Sopron, 2016. március

 

                                                                                                    Dr. Sárvári Szabolcs sk.

                                                                                 Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője