datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Közalapítányok

 
Sopron Segít Közalapítvány
Célja

Az Alapítvány célja lehetőséget teremteni az összefogásra és a természeti katasztrófák által sújtott települések újjáépítésére, rehabilitációjára, hátrányos helyzetbe jutott családok és személyek segítésére, illetve támogatására szolgáló pénzügyi alapok megteremtésére. Az alapítvány célja Sopron város területén élő, hátrányos helyzetű, vagy krízishelyzetbe jutott egyének, családok vagy csoportok segítése, számukra segítő közeg, támogató környezet szervezése. Célja továbbá a segítő tevékenységek népszerűsítése, a segítségnyújtás feltételeit segítő rendezvények szervezése, lebonyolítása. Célja a fiatalok, diákok megismertetése a segítés, összefogás jelentőségével, felkészíteni nőket a társadalmi szerepvállalásra, pályázatok, akciók keretében. Az alapítvány célja Sopron és környékén önkéntességen alapuló tevékenységek és rendezvények szervezése és lebonyolítása.

Közhasznúsági fokozata nem közhasznú szervezet
Kuratórium elnöke Barcza Attila
Kezelő szerv további tagjai Mizser Gyula, Róth Gyuláné
Levelezési címe 9400 Sopron, Fő tér 1.
Alapító okirat Sopron Segít Közalapítvány
   
Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
Célja A gyermekek és fiatalok szabadidő eltöltési feltételeinek javítása, az ifjúsági turizmus ösztönzése, az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása. Célja a gyermekek és a fiatalok érdekében cselekvő együttműködés szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. Az Alapítvány hozzájárul a társadalom gyermek- és ifjúsági ismeretének, az ifjúság önismeretének fejlődéséhez.
Közhasznúsági fokozata nem közhasznú szervezet
Kuratórium elnöke Pluzsik Tamás
Kezelő szerv további tagjai Dr. Varga Mária, Gálos Istvánné, Dr. Nyitrai István, Mágel Ágost, Bőr Attila, Barilichné Tóth Rita, Varga Zoltán Gusztáv, Asbóth Imre
Levelezési cím

9400 Sopron, Fő tér 1.

Alapító okirat Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
   
Soproni Zsinagógáért Közalapítvány
Célja Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: alapító) tulajdonában álló, a soproni 2315 hrsz. alatt felvett „gazdasági épület és udvar” megnevezésű 1091m2 területű műemlék ingatlan, - amely a valóságában Sopron, Papréten található és a köztudatban „Zsinagóga” néven szerepel – eredeti fénye szerinti helyreállítása, teljes rekostrukciója és részben megváltozott funkcióra történő kialakítása.
Közhasznúsági fokozata nem közhasznú szervezet
Kuratórium elnöke Dr. Komornoki László Péter
Kezelő szerv további tagjai Rádonyi László, Dr. Korányi László, Dr. Radványi Ákos, Heisler András Ferenc
Levelezési címe 9400 Sopron, Fő tér 1.
Alapító okirat Soproni Zsinagógáért Közalapítvány