datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2011-02-24 Kgy rendes ülés előterjesztései

40333/2011.

Frissítve: 2011. február 24.

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2011. február 24-én csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

 

Sürgősségi előterjesztések:


 

1.                  

Sürgősségi előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Oktató Kórház járóbeteg ellátás óraszám átcsoportosítási kérelméről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

2.                  

Sürgősségi előterjesztés a 98/2010. (IV. 20.) Kgy. határozat, a 2010. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint tájékoztató a 2010. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet keretében lefolytatott eljárásokról


Melléklet


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jogi és közbeszerzési szakreferens

 

 

3.                  

Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2011. évi előzetes közbeszerzési tervének elfogadásáról


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              dr. Sárvári Szabolcs jogi és közbeszerzési szakreferens

 

 

4.                  

Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK Kft.-vel kötendő használati szerződésekről, a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium, valamint a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók:            Palotai György osztályvezető

                                    Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet jogtanácsos

 

Kapcsolódó anyag:

– a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító indítványa

 

 

5.                   

Sürgősségi előterjesztés a „Fertőrákosi Barlangszínház – Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” kiemelt projekt kapcsán szükséges földhasználati jogot alapító szerződésről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet jogtanácsos

 

Kapcsolódó anyag:

 

            – Előterjesztői módosítás

 

Meghívó szerinti napirendi pontok:


 

1.                  

A településrészi önkormányzati képviselők eskütétele

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:


 

2.                  

Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)


Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kelemen Imre ügyvezető

 

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


 

3.                  

Előterjesztés önkormányzati rendeleteinkben megállapított egyes szabálysértésekről (rendeletalkotás)


Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

4.                   

Előterjesztés az adóigazgatási feladatokat ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

 

 

 

5.                   

Előterjesztés az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Előterjesztői módosítás

 

 

6.                   

Előterjesztés az Országos Vérellátó Szolgálattal megkötött ingatlanhasználati szerződés módosításáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

7.                   

Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

8.                   

Előterjesztés magasabb vezetők kinevezésének módosításáról (határozott idejű vezetői megbízásáról) (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

9.                   

Előterjesztés a Deák Téri Általános Iskola magasabb vezetőjének nyugdíjazásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

10.               

Előterjesztés magasabb vezetői beosztás ellátására szóló pályázati felhívásokról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

 

11.               

Előterjesztés a soproni és a Sopron környéki fürdők működtetéséről és vagyonkezeléséről szóló szerződés módosításáról

 

Elemző rész melléklete

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Havas András vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Rákóczi József sportfelügyelő

 

Kapcsolódó anyag:

– a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványa

 

 

 

12.               

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

13.               

Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2010. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Magas László, a Pénzügyi Bizottság elnöke

                          Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

                          Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

                          Pongrácz Attila, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

                          Rádonyi László, a Gazdasági Bizottság elnöke

                          Sass László, a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság elnöke

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

14.               

Beszámoló a 2010. évben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

15.               

Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    Abdai Géza alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Palotai György osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– Előterjesztői kiegészítés

 

 

16.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Palotai György osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– Független Könyvvizsgálói Jelentés

– Előterjesztői kiegészítés (a rendelettervezet 23-26. melléklete - kisebbségi határozatok)

 

 

 

 

17.               

Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéséről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Nyerges Ferenc ügyvezető

                                    Palotai György osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– a Felügyelő Bizottság levele

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Sopron, 2011. február 24.

2011. február 11. / Előterjesztések