datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2011-04-20 SZEB rendes ülés előterjesztései

Frissítve: 2011. április 20.

M E G H Í V Ó

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szociális és Egészségügyi Bizottságának rendes ülésére, melyre

2011. április 20-án (szerda) 15.00 órai kezdettel kerül sor a

a Városháza (Fő tér 1.) házasságkötő termében.

 

Napirendi pontok:

1.

Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház gazdasági igazgatójának felmondásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

KGY. ANYAG

2.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: Abdai Géza alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

KGY. ANYAG

3.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: Abdai Géza alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

KGY. ANYAG

4.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2010. évi értékeléséről

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadók: Földes Tamásné mb. osztályvezető

Kónyi-Kiss Gáborné dr. gyámhivatal-vezető

 

KGY. ANYAG

5.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet

Rendelettervezet 1-20. melleklete

Rendelettervezet 21-41. melleklete

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról (SMJV Polgármesteri Hivatal)

Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról (SMJV Önkormányzata)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Baranyai Márta mb. osztályvezető

Földes Tamásné mb. osztályvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

KGY. ANYAG

6.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Oktató Kórház Felügyelő Tanácsába történő delegálásról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

KGY. ANYAG

7.

Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház gazdasági igazgatói munkakörének ellátásáról (pályázati felhívás)

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

KGY. ANYAG

8.

Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

KGY. ANYAG

9.

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Földes Tamásné mb. osztályvezető

Dr. Komornoki László vezérigazgató

 

Az előterjesztést az előterjesztők visszavonták!

10.

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Az előterjesztést az előterjesztők visszavonták!

11.

Előterjesztés közalkalmazotti lakástámogatás odaítéléséről döntő testület választásáról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Földes Tamásné osztályvezető

 

BIZ. Anyag

 

12.

Előterjesztés intézményi jogviszony megszüntetéséről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

KGY. ANYAG Zárt ülés

13.

Előterjesztés lakásfenntartási támogatás kérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

KGY. ANYAG Zárt ülés

14.

Előterjesztés a Sopron, Baross u. 22/B. I/6 és a Baross u. 22/B. fszt. 3. szám alatti fiatalok garzonházában lévő lakások bérbevételéről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Földes Tamásné osztályvezető

 

BIZ. Anyag

Zárt ülés

15.

Előterjesztés a Sopron, Rodostói u. 6. fszt. 5 és a Rodostói u. 8. fszt. 5. szám alatti fiatalok garzonházában lévő lakások bérbevételéről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Földes Tamásné osztályvezető

 

BIZ. Anyag

Zárt ülés

16.

Előterjesztés első lakás megszerzése iránti kérelemről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

BIZ. Anyag

Zárt ülés

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

 

Sopron, 2011. április 15.

 

 

Osváth András s.k. SZEB elnöke

 

 

készítette:

Kaptay Andrea

SZEB titkára