datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2011-06-30 Kgy rendes ülés előterjesztései

40333-7/2011.

Frissítve: 2011. június 27.

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2011. június 30-án csütörtökön 10 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

tartandó ülésére

 

 

Letölthető NYILVÁNOS anyagok tömörítve (pdf)

Letölthető teljes anyag tömörítve (bejelentkezést igényel)

 

Sürgősségi előterjesztések:

 

 

1.                   

Sürgősségi előterjesztés a Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. támogatásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

 

2.                   

Sürgősségi előterjesztés alapítványok támogatásáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

3.                   

Sürgősségi előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 2. szám alatt található tároló elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

4.                   

Sürgősségi előterjesztés a Sopron, Várkerület 67. szám alatt található üzlet elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

5.                   

Sürgősségi előterjesztés „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” című pályázaton való részvételről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Nagy Zsolt városi főkertész

 

 

6.                   

Sürgősségi előterjesztés önkormányzati delegáció kiküldetéséről Brennberg partnertelepülésre

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Brummer Krisztián irodavezető

 

 

7.                   

Sürgősségi előterjesztés állattartási ügyben benyújtott fellebbezésről (Zárt ülés!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tószegi Ildikó osztályvezető

 

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:

 

 

1.                   

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– II. határozati javaslat 3. melléklete – a Felügyelő Bizottság véleménye

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pont:

 

 

2.                   

Előterjesztés a közterületek tisztítása és a közút kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződés feladatainak ellátásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

 

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pont:

 

 

3.                   

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdasági társaságok közgyűléseiről, taggyűléseiről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

 

Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

 

 

4.                   

Előterjesztés aljegyzői pályázat elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

 

5.                   

Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház gazdasági igazgatói pályázatának elbírálásáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

6.                   

Előterjesztés „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”
(NYDOP-5.2.1/C-11) című pályázaton való részvételről

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadók:            Prof. Dr. Baranyai Tibor főigazgató főorvos

                          Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

7.                   

Előterjesztés az „Alapítvány a Közbiztonságért” alapító okiratának módosításáról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

8.                   

Előterjesztés a Sopron, Fövényverem utca 17. szám alatt található lakás elidegenítéséről (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

9.                   

Előterjesztés az EURO-ELZETT Kft.-vel kötendő megállapodásról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

10.               

Előterjesztés „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázaton való részvételről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

11.               

Előterjesztés a menetrend szerinti helyi személyszállítás vállalkozásba adásáról

 

Előterjesztő:      dr. Simon István alpolgármester

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

12.               

Előterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelet valamint a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

13.               

Előterjesztés a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről szóló
20/2008. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

14.               

Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            dr. Komornoki László vezérigazgató

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

15.               

Előterjesztés közterületek elnevezéséről

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Varga Józsefné osztályvezető

 

 

16.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása)

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

17.               

Előterjesztés Komplex Partnerségi Projekt Terv elfogadásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Stöckert Tamás partnerségi referens

 

 

18.               

Előterjesztés önkormányzati intézmények létszám felülvizsgálatáról és a 2011-2012. tanévi feladatváltozásokról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

19.               

Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő:      dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Gintnerné Orbán Mária, Építmény és gépjárműcsoport vezető                          dr. Sárvári Szabolcs jogtanácsos, jogi és közbeszerzési szakreferens

 

 

20.               

Előterjesztés Sopron, Északnyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              Kuslits Tibor városi főépítész

 

Kapcsolódó anyag:

– a Városfejlesztési Bizottság módosító indítványa

– a Városfejlesztési Bizottság módosító indítványának melléklete

 

 

21.               

Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

22.               

Előterjesztés a Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsba történő delegálásról

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

Kapcsolódó anyag:

– előterjesztői kiegészítés

 

 

23.               

Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa megszüntetéséről

 

Előterjesztő:      Abdai Géza alpolgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

24.               

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Földes Tamásné mb. osztályvezető

                                    dr. Komornoki László vezérigazgató

 

 

25.               

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Földes Tamásné mb. osztályvezető

                          dr. Komornoki László vezérigazgató

 

26.               

Beszámoló az Állami Számvevőszék Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási tevékenysége 2009. évi ellenőrzésének megállapításai alapján elfogadott intézkedési terv végrehajtásáról

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              dr. Dobos József jegyző

 

 

27.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadó:              dr. Tölli Katalin aljegyző

 

 

28.               

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők:    dr. Fodor Tamás polgármester

                          dr. Simon István alpolgármester

                          dr. Dobos József jegyző

Előadók:            Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

                          Földes Tamásné mb. osztályvezető

                          Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

                          Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Kapcsolódó anyagok:

– a rendelettervezet 22. melléklete (cserelap)

– Független Könyvvizsgálói Jelentés

 

 

 

29.               

Előterjesztés ápolási díjra való jogosultság megszüntetése ügyében benyújtott fellebbezésről I. (Zárt ülés!)

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

30.               

Előterjesztés ápolási díjra való jogosultság megszüntetése ügyében benyújtott fellebbezésről II. (Zárt ülés!)

 

Melléklet

 

Előterjesztő:      dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó:              Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.