datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

2011-06-22 PB rendes ülés előterjesztései

40215-18/2011.

 

Előterjesztések

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának

2011. június 22-án szerdán 15 órakor

a Városháza (Fő tér 1.) Fogadótermében

tartandó ülésére

 

Napirendi pontok:

 

 

1.

Előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

 

I. határozati javaslat melléklete – a Felügyelő Bizottság véleménye a beolvadásról

II. határozati javaslat 1. melléklete – Vagyonmérleg tervezet

II. határozati javaslat 2. melléklete – Vagyonleltár tervezet 1.

II. határozati javaslat 2. melléklete – Vagyonleltár tervezet 2.

II. határozati javaslat 2. melléklete – Vagyonleltár tervezet 3.

II. határozati javaslat 3. melléklete – a Felügyelő Bizottság véleménye az átalakulásról (később lesz elérhető!)

II. határozati javaslat 4. melléklete – Könyvvizsgálói jelentés

III. határozati javaslat 1. melléklete – Egyesülési szerződés

III. határozati javaslat 2. melléklete – Alapító Okirat

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

2.

Előterjesztés a közterületek tisztítása és a közút kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződés feladatainak ellátásáról

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

 

3.

Előterjesztés „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”
(NYDOP-5.2.1/C-11) című pályázaton való részvételről

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadók: Prof. Dr. Baranyai Tibor főigazgató főorvos

Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

4.

Előterjesztés az EURO-ELZETT Kft.-vel kötendő megállapodásról (Zárt ülés tartható!)

 

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

 

5.

Előterjesztés „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázaton való részvételről

 

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

Később lesz elérhető!

6.

Előterjesztés önkormányzati intézmények létszám felülvizsgálatáról és a 2011-2012. tanévi feladatváltozásokról

 

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Előadó: Földes Tamásné mb. osztályvezető

 

 

7.

Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztő: dr. Dobos József jegyző

Előadók: Gintnerné Orbán Mária, Építmény és gépjárműcsoport vezető dr. Sárvári Szabolcs jogtanácsos, jogi és közbeszerzési szakreferens

 

 

8.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

 

Később lesz elérhető!

9.

Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Földes Tamásné mb. osztályvezető

dr. Komornoki László vezérigazgató

 

Később lesz elérhető!

10.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

 

Rendelettervezet az 1-26. melléklettel

 

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

dr. Simon István alpolgármester

dr. Dobos József jegyző

Előadók: Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető

Földes Tamásné mb. osztályvezető

Horváthné Seregély Jolán osztályvezető

Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető

 

 

 

11.

Tájékoztató az éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadók: Patzner László belső ellenőrzési vezető

 

Biz.anyag

 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

 

A ülésre tisztelettel meghívom!

 

 

Sopron, 2011. június 17.