datum+nevnap
| | |


Belvárosi képek
 
 
Városi hírek Turisztikai Portál E-Ügyintézési Portál Társulás

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális és Egészségügyi Bizottságának 2012. évi határozatai

http://www.sopron.hu:81/alfresco/webdav/Shared/Test%c3%bcleti%20anyagok/Bizotts%c3%a1gok/Szoci%c3%a1lis%20%c3%a9s%20Eg%c3%a9szs%c3%a9g%c3%bcgyi%20Bizotts%c3%a1g/SZEB%20hat%c3%a1rozatok/2012%20%c3%a9vi%20SZEB%20hat%c3%a1rozatok/2012%20%c3%a9vi%20nem%20nyilv%c3%a1nos%20SZEB%20hat%c3%a1rozatok/124z.pdf 

1/2012(01.19.)SZEB határozat  Napirendi pont
2/2012(01.19.)SZEB határozat  Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)
3/2012(02.15.)SZEB határozat  Napirendi pontok
4/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés magasabb vezető jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
5/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés magasabb vezető jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
6/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjéről szóló szabályzatok elfogadásáról
7/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjéről szóló szabályzatok elfogadásáról
8/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés a 2. számú vegyes fogorvosi körzet, valamint a 13. számú gyermek-ifjúsági fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének felmondásáról
9/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés a 2. számú vegyes fogorvosi körzet, valamint a 13. számú gyermek-ifjúsági fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének felmondásáról
10/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés az egyesített bölcsődék nyári időszakra vonatkozó
11/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
12/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)Jegyzőkönyvek intézményi tervszámok egyeztetéséről
13/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Baross u. 22/A. I/8. szám alatti fiatalok garzonházában lévő lakás bérleti jogviszonyának hosszabbításáról
14/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Széchenyi tér 5. fsz. 1. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján felújítással történő bérbevételéről
15/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Bánfalvi u. 10/A I/5. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
16/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Sas tér 6. fsz. 2. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
17/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Csengery u. 52/B. III/7. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
18/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Rákosi u. 40. fsz. 5. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
19/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/C. tetőtér 5. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
20/2012(02.15.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/C. tetőtér 6. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
21/2012(02.15.)SZEB határozat  Napirendi pont
22/2012(02.15.)SZEB határozat  Sürgősségi előterjesztés a „TÁMOP -5.4.9-11/1. modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című pályázat benyújtásáról
23/2012(03.21.)SZEB határozat  Napirendi pontok
24/2012(03.21.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/C. I/1. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
25/2012(03.21.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron,  Hátulsó u. 10-12/A. tetőtér 11. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
26/2012(03.21.)SZEB határozat Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 32. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
27/2012(03.21.)SZEB határozat  Sürgősségi előterjesztés étkeztetés ügyében benyújtott fellebbezésről
28/2012(03.29.)SZEB határozat  Napirendi pont
29/2012(03.29.)SZEB határozat  Sürgőségi előterjesztés a „TIOP-3.4.2-11/1. önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázat benyújtásáról
30/2012(04.18.)SZEB határozat  Napirendi pontok
31/2012(04.18.)SZEB határozat  Előterjesztés térítési díj rendeletek módosításáról (rendeletalkotás)
32/2012(04.18.)SZEB határozat  Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2011. évi értékeléséről
33/2012(04.18.)SZEB határozat  Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2011. évi értékeléséről
34/2012(04.18.)SZEB határozat  Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2011. évi önkormányzati szintű zárszámadásáról (rendeletalkotás)
 35/2012(04.18.)SZEB határozat  Előterjesztés pályázati felhívás kiírására (Szociálpolitikai támogatás)
36/2012(04.18.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron,  Rodostói u. 6. fszt. 2-3. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján  történő bérbevételéről
37/2012(04.18.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/F. fszt. 7. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
38/2012(04.26.)SZEB határozat  Napirendi pontok
39/2012(04.26.)SZEB határozat  Sürgőségi előterjesztés a „TIOP-3.4.2-11/1. önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázat benyújtásáról és az ehhez szükséges alapító okirat módosításról
40/2012(04.26.)SZEB határozat  Sürgőségi előterjesztés a „TIOP-3.4.2-11/1. önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázat benyújtásáról és az ehhez szükséges alapító okirat módosításról
41/2012(04.26.)SZEB határozat  Előterjesztés a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron Szervezeti és Működési Szabályzatának Szakmai Programjának Házirendjének elfogadásáról
42/2012(04.26.)SZEB határozat  Előterjesztés a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron Szervezeti és Működési Szabályzatának Szakmai Programjának Házirendjének elfogadásáról
43/2012(04.26.)SZEB határozat  Előterjesztés a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron Szervezeti és Működési Szabályzatának Szakmai Programjának Házirendjének elfogadásáról
44/2012(04.26.)SZEB határozat  Sürgősségi előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház átadásával kapcsolatos intézményi előirányzat-módosításról
45/2012(05.30.)SZEB határozat  Napirendi pontok
46/2012(05.30.)SZEB határozat  Előterjesztés az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatai átalakításának végrehajtásáról
47/2012(05.30.)SZEB határozat  Előterjesztés az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatai átalakításának végrehajtásáról
48/2012(05.30.)SZEB határozat  Előterjesztés az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatai átalakításának végrehajtásáról
49/2012(05.30.)SZEB határozat  Előterjesztés az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatai átalakításának végrehajtásáról
50/2012(05.30.)SZEB határozat  Előterjesztés a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron névváltozása miatt szükséges rendeletek módosításáról
51/2012(05.30.)SZEB határozat  Előterjesztés a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron névváltozása miatt szükséges rendeletek módosításáról
52/2012(05.30.)SZEB határozat  Előterjesztés alapító okirat módosításáról
53/2012(05.30.)SZEB határozat Előterjesztés a Sopron, Rákosi u. 34. fszt. 2. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
54/2012(05.30.)SZEB határozat Előterjesztés a Sopron, Rákosi u. 61/A. II/17. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
55/2012(05.30.)SZEB határozat Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/B. TT. 15. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
56/2012(05.30.)SZEB határozat Előterjesztés a Sopron,  Rodostói u. 6. fszt. 4. szám alatti fiatalok garzonházában lévő lakás bérbevételéről
57/2012(06.05.)SZEB határozat  Napirendi pont
58/2012(06.05.)SZEB határozat  Előterjesztés a szociálpolitikai támogatásra kiírt pályázat elbírálásáról
59/2012(06.20.)SZEB határozat  Napirendi pontok
60/2012(06.20.)SZEB határozat  Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
61/2012(06.20.)SZEB határozat  Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház költségvetési beszámolójáról
62/2012(06.20.)SZEB határozat  Előterjesztés étkeztetés ügyében benyújtott fellebbezésről I.
63/2012(06.20.)SZEB határozat  Előterjesztés étkeztetés ügyében benyújtott fellebbezésről II.
64/2012(06.20.)SZEB határozat  Előterjesztés személyes térítési díj csökkentési kérelem ügyében
65/2012(06.20.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron,  Rodostói u. 2. I. em. 9. szám alatti fiatalok garzonházában lévő lakás bérbevételéről
66/2012(06.20.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, II. Rákóczi F. u. 10. 1/9. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
67/2012(06.20.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/B. fsz. 2. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
68/2012(06.20.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/B. fsz. 4. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján felújítással történő bérbevételéről
69/2012(06.20.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/B. fsz. 4. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján felújítással történő bérbevételéről
70/2012(06.20.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/A. I. em. 1. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről
71/2012(06.20.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/A. I. em. 1. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről
72/2012(06.20.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Fövényverem u. 19. I. em. 4. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről
73/2012(06.20.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Fövényverem u. 19. I. em. 5. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételéről
74/2012(06.28.)SZEB határozat  Napirendi pontok
75/2012(06.28.)SZEB határozat Előterjesztés a 2. számú vegyes fogorvosi körzet, valamint a 13. számú gyermek-ifjúsági fogorvosi körzet feladatellátásáról 
76/2012(06.28.)SZEB határozat  Előterjesztés a 2. számú vegyes fogorvosi körzet, valamint a 13. számú gyermek-ifjúsági fogorvosi körzet feladatellátásáról 
77/2012(06.28.)SZEB határozat  Előterjesztés a 2. számú vegyes fogorvosi körzet, valamint a 13. számú gyermek-ifjúsági fogorvosi körzet feladatellátásáról 
78/2012(06.28.)SZEB határozat  Előterjesztés a 10. számú vegyes fogorvosi körzet, valamint a 15. számú gyermek-ifjúsági fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének felmondásáról
79/2012(06.28.)SZEB határozat  Előterjesztés a 10. számú vegyes fogorvosi körzet, valamint a 15. számú gyermek-ifjúsági fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének felmondásáról
80/2012(09.19.)SZEB határozat  Napirendi pontok
81/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a 7. számú gyermek háziorvosi körzet ellátásáról
82/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központtal kötendő gyermekvédelmi szakellátási feladatokról szóló szerződésről
83/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozásról
84/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról és kapcsolódó intézkedésről (rendeletalkotás)
85/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról és kapcsolódó intézkedésről (rendeletalkotás)
86/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés    az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról
87/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/A. I. em. 2. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján felújítással történő bérbevételéről
88/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/A. I. em. 2. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján felújítással történő bérbevételéről
89/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 5. I. em. 2. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján felújítással történő bérbevételéről
90/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 5. I. em. 2. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján felújítással történő bérbevételéről
91/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron,  Baross u. 22/A. I. em. 8. szám alatti fiatalok garzonházában lévő lakás bérbevételéről
92/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Tómalom u. 34/A. I. em. 7. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
93/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Rákosi u. 61/A. I. em. 11. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
94/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/A. TT. 10. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
95/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Rákosi u. 34. I. em. 6. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
96/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 22. fsz. 6. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
97/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Várkerület 37. fszt. 1. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
98/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Petőfi tér 5. fsz. 2. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
99/2012(09.19.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Ötvös u. 19. I. em. 10. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
100/2012(10.08.)SZEB határozat  Napirendi pont
101/2012(10.08.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/A. I. em. 2. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján felújítással történő bérbevételéről című napirendi pont ismételt tárgyalása
102/2012(10.08.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/A. I. em. 2. szám alatt lévő önkormányzati lakás szociális helyzet alapján felújítással történő bérbevételéről című napirendi pont ismételt tárgyalása
103/2012(10.17.)SZEB határozat  Napirendi pontok
104/2012(10.17.)SZEB határozat  Előterjesztés a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron alapító okiratának módosításáról
105/2012(10.17.)SZEB határozat  Előterjesztés a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron Szervezeti és Működési Szabályzatának Szakmai  Programjának Házirendjének elfogadásáról
106/2012(10.17.)SZEB határozat  Előterjesztés a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron Szervezeti és Működési Szabályzatának Szakmai  Programjának Házirendjének elfogadásáról
107/2012(10.17.)SZEB határozat  Előterjesztés a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron Szervezeti és Működési Szabályzatának Szakmai  Programjának Házirendjének elfogadásáról
108/2012(10.17.)SZEB határozat  Előterjesztés krízistámogatás kérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezésről
109/2012(10.17.)SZEB határozat  Előterjesztés a „Dr. Király Jenő” díj, és a „humanitás” díj adományozására beérkezett javaslatokról
110/2012(10.17.)SZEB határozat  Előterjesztés a „Dr. Király Jenő” díj, és a „humanitás” díj adományozására beérkezett javaslatokról
111/2012(10.17.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Paprét 26. I. em. 7. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
112/2012(10.17.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Teleki P. u. 19. III. em. 19. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
113/2012(10.17.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/B. fsz. 6. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
114/2012(10.17.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Fövényverem u. 19. fsz. 3. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
115/2012(11.21.)SZEB határozat  Napirendi pontok
116/2012(11.21.)SZEB határozat  Előterjesztés a 23. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjogának átadásáról
117/2012(11.21.)SZEB határozat  Előterjesztés az iskola fogászati szerződések felülvizsgálatáról
118/2012(11.21.)SZEB határozat  Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű fogorvosi szerződések felülvizsgálatáról
119/2012(11.21.)SZEB határozat  Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű felnőtt és gyermek háziorvosi szerződések felülvizsgálatáról
120/2012(11.21.)SZEB határozat  Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű felnőtt és gyermek háziorvosi szerződések felülvizsgálatáról
121/2012(11.21.)SZEB határozat  Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendeletalkotás)
122/2012(11.21.)SZEB határozat  Előterjesztés Bursa Hungarica B típusú ösztöndíjas ösztöndíjának megszüntetéséről
123/2012(11.21.)SZEB határozat  Előterjesztés Bursa Hungarica B típusú ösztöndíjas ösztöndíjának felülvizsgálatáról
124/2012(11.21.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Fapiac 5-7. I/12. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
125/2012(11.21.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Újteleki u. 14. fsz. 2. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
126/2012(11.21.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Hátulsó u. 10-12/F. fsz. 6. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
127/2012(11.21.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Balfi u. 49. fsz. 6. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
128/2012(11.29.)SZEB határozat  Napirendi pont
129/2012(11.29.)SZEB határozat  Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról
130/2012(12.12.)SZEB határozat  Napirendi pontok
131/2012(12.12.)SZEB határozat Előterjesztés a lakbér mértékéről és a külön szolgáltatások díjáról szóló 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
132/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
133/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés az egyesített bölcsődék téli időszakra vonatkozó szüneteltetésének engedélyezéséről
134/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
135/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
136/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
137/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
138/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
139/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
140/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
141/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
142/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
143/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
144/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
145/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
146/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
147/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
148/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
149/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
150/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
151/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
152/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
153/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról és felülvizsgálatáról
154/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Juharfa u. 11. IX/26. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
155/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Kőfaragó tér 11. fszt. 5. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
156/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a Sopron, Építők u. 1. III/46. szám alatt lévő önkormányzati lakásba történő újbóli bérlőkijelölésről
157/2012(12.12.)SZEB határozat  Napirendi pont
158/2012(12.12.)SZEB határozat  Előterjesztés a 10. számú vegyes fogorvosi körzet, valamint a 15. számú gyermek-ifjúsági fogorvosi körzet feladatellátási szerződés felmondásáról szóló 78/2012. (VI.28.) SZEB számú határozat visszavonásáról
159/2012(12.13.)SZEB határozat  Napirendi pont
160/2012(12.13.)SZEB határozat Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának kiadásáról és a Pszichiátrai Betegek Otthona állami fenntartásba adásáról
161/2012(12.13.)SZEB határozat  Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának kiadásáról és a Pszichiátrai Betegek Otthona állami fenntartásba adásáról
162/2012(12.13.)SZEB határozat  Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának kiadásáról és a Pszichiátrai Betegek Otthona állami fenntartásba adásáról
163/2012(12.13.)SZEB határozat  Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának kiadásáról és a Pszichiátrai Betegek Otthona állami fenntartásba adásáról
164/2012(12.13.)SZEB határozat  Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának kiadásáról és a Pszichiátrai Betegek Otthona állami fenntartásba adásáról
165/2012(12.20.)SZEB határozat  Napirendi pontok
166/2012(12.20.)SZEB határozat  Előterjesztés a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)
167/2012(12.20.)SZEB határozat  Előterjesztés a területi ellátási kötelezettségű felnőtt és gyermek háziorvosi szerződések felülvizsgálatáról
168/2012(12.20.)SZEB határozat  Előterjesztés első lakáshoz jutási támogatás visszafizetésének elengedéséről